Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sporządzenia wykazu regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania w ramach komponentu instrumentu pomocy przedakcesyjnej dotyczącego współpracy transgranicznej na potrzeby współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami beneficjentami na lata 2007–2013

Data ogłoszenia:2007-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 15

28.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sporządzenia wykazu regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania w ramach komponentu instrumentu pomocy przedakcesyjnej dotyczącego współpracy transgranicznej na potrzeby współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami beneficjentami na lata 2007–2013 (2007/766/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 (2), w szczególności jego art. 88 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

które dzieli, co do zasady, odległość nie większa niż 150 metrów, z uwzględnieniem możliwych dostosowań niezbędnych do zapewnienia spójności i ciągłości współpracy.

(3)

Artykuł 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 stanowi, że niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmuje wykaz regionów kwalifikowalnych we Wspólnocie i krajach beneficjentach, który obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1085/2006 komponent IPA dotyczący współpracy transgranicznej może odnosić się do wspierania współpracy transgranicznej pomiędzy krajami beneficjentami a państwami członkowskimi. W takim wypadku pomoc udzielona w ramach komponentu IPA dotyczącego współpracy transgranicznej obejmuje regiony po obu stronach odnośnej granicy (lub granic) lądowej lub morskiej. Zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 na potrzeby współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami beneficjentami do finansowania kwalifikują się regiony poziomu NUTS 3 lub, w razie braku klasyfikacji NUTS, obszary równoważne położone wzdłuż granic lądowych między Wspólnotą a krajami beneficjentami oraz wzdłuż granic morskich między Wspólnotą a krajami beneficjentami,

Artykuł Do celów współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami beneficjentami IPA zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 do finansowania w ramach komponentu IPA dotyczącego współpracy transgranicznej kwalifikują się regiony wymienione w załączniku I (państwa członkowskie) i w załączniku II (kraje beneficjenci).

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 82. (2) Dz.U. L 170 z 29.6.2007, str. 1.

L 310/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2007

ZAŁĄCZNIK I WYKAZ REGIONÓW NUTS 3 W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH, KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO FINANSOWANIA NA POTRZEBY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI A KRAJAMI BENEFICJENTAMI IPA BG412 BG414 BG415 BG341 BG343 BG311 BG312 BG413 BG422 GR111 GR112 GR113 GR115 GR123 GR124 GR126 GR127 GR132 GR134 GR143 GR212 GR213 GR222 GR242 GR411 GR412 GR413 GR421 GR422 ITD35 ITD36 ITD37 ITD42 ITD43 ITD44 Sofia Pernik Kyustendil Burgas Yambol Vidin Montana Blagoevgrad Haskovo Evros Xanthi Rodopi Kavala Kilkis Pella Serres Chalkidiki Kastoria Florina Magnisia Thesprotia Ioannina Kerkyra Evvoia Lesvos Samos Chios Dodekanisos Kyklades SI011 Venezia Padova Rovigo Udine Gorizia Trieste SI012 SI014 SI016 SI018 SI024 SI017 Pomurska Podravska Savinjska Spodnjeposavska Notranjsko–kraška Obalno–kraška Jugovzhodna Slovenija RO413 RO422 RO424 Mehedinți Caraș–Severin Timiș CY000 HU223 HU231 HU232 HU331 HU333 Kypros/Kibris Zala Baranya Somogy Bács–Kiskun Csongrád ITD56 ITD57 ITD58 ITD59 ITE31 ITE32 ITE33 ITE34 ITF12 ITF13 ITF14 ITF22 ITF41 ITF42 ITF44 ITF45 Ferrara Ravenna Forlì–Cesena Rimini Pesaro–Urbino Ancona Macerata Ascoli Piceno Teramo Pescara Chieti Campobasso Foggia Bari Brindisi Lecce

28.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/17

ZAŁĄCZNIK II WYKAZ OBSZARÓW RÓWNOWAŻNYCH NUTS 3 W KRAJACH BENEFICJENTACH IPA, KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO FINANSOWANIA NA POTRZEBY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI A KRAJAMI BENEFICJENTAMI IPA Albania Obwody: Durrës Fier Gjirokastër Korćë Lezhë Shkodër Tirana Vlorë Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Regiony: East North–East Pelagonija South–East Vardar Chorwacja Komitaty: Dubrovnik–Neretva Istria Bośnia i Hercegowina Hercegowiński Region Gospodarczy, obejmujący następujące gminy: Bileča Čapljina Čitluk Gacko Grude Jablanica Konjic Kupres Livno Ljubinje Ljubuški Mostar Istočni Mostar Neum Nevesinje Posušje Prozor/Rama Ravno Široki Brijeg Stolac Berkovići Tomislav grad Trebinje Czarnogóra Gminy: Bar Budva Cetinje Danilovgrad Herceg Novi Kotor Nikšić Podgorica Tivat Ulcinj Karlovac Koprivnica–Križevci Krapina–Zagorje Lika–Senj Međimurje Osijek–Baranja Primorje–Gorski kotar Šibenik–Knin Split–Dalmatia Varaždin Virovitica–Podravina Zadar Zagreb

L 310/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2007

Serbia łącznie z Kosowem (*) Okręgi: Borski Branicevski Central Banat Jablanicki Nisavski North Backa North Banat Pcinjski Pirotski South Backa South Banat West Backa Zajecarski

Turcja Prowincje: Antalya Aydin Balikesir Canakkale Edirne Izmir Kirklareli Mersin (Ićel) Mugla

(*) Zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 22 z 200728.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczącego dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L310 - 19 z 200728.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Wysp Falklandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5393)

 • Dz. U. L310 - 11 z 200728.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/68/WE z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (1)

 • Dz. U. L310 - 10 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1267/2007 w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L310 - 8 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów homarca na obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L310 - 6 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające po raz 89. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L310 - 3 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L310 - 1 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.