Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 25

Tytuł:

Regulamin nr 14 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczenia ISOFIX i kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 25

Strona 25 z 29

6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 1 Części składowe maszyny 3-D H

L 321/33

L 321/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 2 Wymiary maszyny 3-D H i rozkład obciążenia

6.12.2007

6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/35

Dodatek 2 TRÓJWYMIAROWY UKŁAD ODNIESIENIA 1. Trójwymiarowy układ odniesienia określają trzy prostopadłe płaszczyzny ustalone przez producenta pojazdu (patrz: rysunek) (*). Położenie pomiarowe pojazdu ustala się poprzez usytuowanie pojazdu na powierzchni nośnej tak, aby współrzędne znaków odniesienia odpowiadały wartościom wskazanym przez producenta. Współrzędne punktu R i punktu H ustala się w stosunku do znaków odniesienia określonych przez producenta pojazdu.

2.

3.

Rysunek Trójwymiarowy układ odniesienia

(*) Układ odniesienia odpowiada normie ISO 4130:1978.

L 321/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

Dodatek 3 DANE ODNIESIENIA DOTYCZĄCE MIEJSC SIEDZĄCYCH 1. Kodowanie danych odniesienia Dane odniesienia wymienione są kolejno dla każdego miejsca siedzącego. Miejsca siedzące określane są kodem dwucyfrowym. Pierwsza wartość jest cyfrą arabską i określa rząd siedzeń, licząc od początku do końca pojazdu. Druga wartość jest dużą literą, która określa położenie miejsca siedzącego w rzędzie, patrząc w kierunku jazdy pojazdu; wykorzystuje się następujące litery: L = lewe, C = środkowe, R = prawe. 2. 2.1. Opis położenia pomiarowego pojazdu Współrzędne znaków odniesienia X ................................ Y ................................ Z ................................ 3. 3.1. Wykaz danych odniesienia Miejsce siedzące: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.1. Współrzędne punktu R X ................................ Y ................................ Z ................................ 3.1.2. Konstrukcyjny kąt tułowia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Wymogi dotyczące regulacji siedzenia (*) poziomej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pionowej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kątowej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kąta tułowia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwaga: Podać dane odniesienia dla dalszych miejsc siedzących w pkt 3.2, 3.3 itd.

(*) Niepotrzebne skreślić.

6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/37

ZAŁĄCZNIK 5 URZĄDZENIE TRAKCYJNE

Rysunek 1

Rysunek 1a

L 321/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 2

6.12.2007

W celu zamocowania taśmy urządzenie trakcyjne pasa barkowego może być zmodyfikowane przez dodanie dwóch krawędzie współpracujących i/lub śrub w celu wyeliminowania zsuwania się taśmy w czasie badania siły zrywania (pull test).

Rysunek 3

6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/39

ZAŁĄCZNIK 6 MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW KOTWICZENIA I LOKALIZACJA DOLNYCH PUNKTÓW KOTWICZENIA

Miejsca siedzące mocowane przodem do kierunku jazdy Kategoria pojazdu Przód Zewnętrzne Inne Przód Środkowe Inne Tyłem do kierunku jazdy

M1 M2 ≤ 3,5 tony M3 i M2 > 3,5 tony N1 N2 i N3

3 3 3 3 3

3 3 3 lub 2 3 lub 2 2

3 3 3 lub 2 3 lub 2 * 3 lub 2 *

3 3 3 lub 2 2 2

2 2 2 2 2

Legenda: 2 : Dwa kotwiczenia dolne, które umożliwiają instalację pasa bezpieczeństwa typu B lub pasów bezpieczeństwa typu Br, Br3, Br4m lub Br4Nm, jeśli wymaga tego skonsolidowany tekst rezolucji dotyczącej budowy pojazdów (R.E.3), załącznik 13, dodatek 1. Dwa kotwiczenia dolne i jedno kotwiczenie górne, które umożliwiają instalację trzypunktowego pasa bezpieczeństwa typu A lub pasów bezpieczeństwa typu Ar, Ar4m lub Ar4Nm, jeśli wymaga tego skonsolidowany tekst rezolucji dotyczącej budowy pojazdów (R.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L321 - 55 z 20076.12.2007

    Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.