Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Regulamin nr 14 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczenia ISOFIX i kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 29

2.3.

3.

WARUNKI TESTU DYNAMICZNEGO

3.1.

Warunki ogólne W odniesieniu do testu opisanego w niniejszym załączniku obowiązują warunki ogólne określone w pkt 6.1 niniejszego regulaminu.

3.2. 3.2.1.

Instalacja i przygotowanie Wózek Konstrukcja wózka musi uniemożliwiać odkształcenia stałe po teście. Musi być on sterowany tak, że w czasie fazy uderzenia odchylenie nie przekroczy 5° w płaszczyźnie pionowej i 2° w płaszczyźnie poziomej.

3.2.2.

Zamocowanie konstrukcji pojazdu Część konstrukcji pojazdu uznana za podstawową dla sztywności pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń siedzeń i kotwiczeń pasów bezpieczeństwa zostanie zamocowana na wózku, zgodnie z zaleceniami opisanymi w pkt 6.2 niniejszego regulaminu.

L 321/42

3.2.3.

PL Urządzenia przytrzymujące

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

3.2.3.1. Do konstrukcji pojazdu montuje się urządzenia przytrzymujące (kompletne siedzenia, układy pasów bezpieczeństwa i urządzenia ograniczające obciążenie), zgodnie ze specyfikacjami pojazdów w produkcji seryjnej. Na wózku testowym można zamontować otoczenie pojazdu znajdujące się przed badanym siedzeniem (tablica rozdzielcza, siedzenie itp., w zależności od badanego siedzenia). Jeśli w pojeździe jest przednia poduszka powietrzna, należy ją wyłączyć. 3.2.3.2. Na wniosek producenta pojazdu i w uzgodnieniu ze służbą techniczną prowadzącą badanie na wózku testowym można nie montować pewnych komponentów układu przytrzymującego innych niż kompletne siedzenia, układy pasów bezpieczeństwa i urządzenia ograniczające obciążenie lub można zastąpić je komponentami o takiej samej lub niższej sztywności, których wymiary są zgodne z wymiarami wyposażenia wnętrza pojazdu, pod warunkiem że konfiguracja testowa jest przynajmniej tak samo niekorzystna jak seryjna konfiguracja w zakresie sił działających na siedzenia i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa. 3.2.3.3. Siedzenia zostaną ustawione zgodnie z wymaganiami pkt 6.1.2 niniejszego regulaminu, w pozycji użytkowej wybranej przez służbę techniczną prowadzącą badania, jako pozycja zapewniająca najmniej korzystne warunki pod względem wytrzymałości kotwiczeń, zgodna z instalacją manekinów w pojeździe. 3.2.4. Manekiny Na każdym siedzeniu należy umieścić manekina, którego wymiary określono w załączniku 8, i przypiąć go pasami bezpieczeństwa zapewnionymi w pojeździe. Nie wymaga się żadnego oprzyrządowania manekinów.

3.3. 3.3.1.

Test W czasie testu wózek należy przyśpieszyć tak, aby wariancja prędkości wyniosła 50 km/h. Hamowanie wózka odbywa się w korytarzu opisanym w załączniku 8 do regulaminu nr 16. Odpowiednio, należy uruchomić włączenie dodatkowych urządzeń przytrzymujących (systemy obciążenia wstępnego itp., z wyjątkiem poduszek powietrznych) zgodnie ze wskazówkami producenta. Należy sprawdzić, czy przesunięcie kotwiczeń pasów bezpieczeństwa nie przekroczyło limitów określonych w pkt 2.1 i 2.1.1 niniejszego załącznika.

3.3.2.

3.3.3.

6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/43

ZAŁĄCZNIK 8 SPECYFIKACJE MANEKINA (*)

Masa Wysokość w pozycji siedzącej Szerokość bioder (w pozycji siedzącej) Obwód bioder (w pozycji siedzącej) Obwód pasa (w pozycji siedzącej) Głębokość klatki piersiowej Obwód klatki piersiowej Wysokość barku Tolerancja dla wszystkich długości Uwaga: Szkic wyjaśniający wymiary przedstawiono na rysunku poniżej.

97,5 ± 5 kg 965 mm 415 mm 1 200 mm 1 080 mm 265 mm 1 130 mm 680 mm ±5%

(*) Urządzenia opisane w regułach Australian Design Rule (ADR) 4/03 oraz Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 208 uważane są za równoważne.

L 321/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

ZAŁĄCZNIK 9 SYSTEMY KOTWICZENIA ISOFIX I KOTWICZENIA GÓRNEGO PASKA MOCUJĄCEGO ISOFIX

Rysunek 1 Urządzenie do przyłożenia siły statycznej (SFAD), rzuty aksonometryczne

6.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L321 - 55 z 20076.12.2007

    Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.