Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 11

Strona 11 z 25

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

–––––

Kod produktu

ex 0207 14 70

Pozostałe: Połówki i ćwiartki, bez kupra: Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi Pozostałe 0207 14 70 9190

––––––

–––––––

––––––– ––––––

Kawałki składające się z całej nogi lub części nogi i części grzbietu, o masie grzbietu nieprzekraczającej 25 % masy całkowitej Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi kośćmi udowymi Pozostałe 0207 14 70 9290

––––––– ––––––– –

Z indyków: Niecięte na kawałki, zamrożone: Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %« Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »indyki 73 %« lub inaczej zgłaszane 0207 25 10 9000 0207 25 90 9000

0207 25 0207 25 10 0207 25 90 ex 0207 27

––

–––

–––

––

Kawałki i podroby, zamrożone:: Kawałki: Bez kości: Mięso homogenizowane, włącznie z mięsem mechanicznie odkostnionym Pozostałe: Inne niż kupry 0207 27 10 9990

–––

ex 0207 27 10

––––

––––– –––––

–––––– ––––

Z kośćmi: Nogi i ich kawałki: Podudzia i ich kawałki Pozostałe 0207 27 60 9000 0207 27 70 9000

–––––

0207 27 60 0207 27 70

–––––– ––––––

19.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/31

8. Jaja

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:

Drobiu: Wylęgowe (1): Indycze lub gęsie Pozostałe 0407 00 11 9000 0407 00 19 9000 0407 00 30 9000

––

0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 0408

––– ––– ––

Pozostałe

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

Żółtka jaj: Suszone: Pozostałe: Nadające się do spożycia przez ludzi 0408 11 80 9100

ex 0408 11 ex 0408 11 80

––

–––

––––

ex 0408 19

––

Pozostałe: Pozostałe: Ciekłe: Nadające się do spożycia przez ludzi 0408 19 81 9100

–––

ex 0408 19 81

––––

–––––

ex 0408 19 89

––––

Pozostałe, włącznie z zamrożonymi: Nadające się do spożycia przez ludzi 0408 19 89 9100

––––– –

Pozostałe: Suszone: Pozostałe: Nadające się do spożycia przez ludzi 0408 91 80 9100

ex 0408 91 ex 0408 91 80

––

–––

––––

ex 0408 99 ex 0408 99 80

––

Pozostałe: Pozostałe: Nadające się do spożycia przez ludzi 0408 99 80 9100

–––

––––

(1) Dotyczy tylko jaj drobiu, które spełniają warunki określone przez właściwe organy Wspólnot Europejskich i na których znajdują się stemple z numerem identyfikacyjnym firmy producenta i/lub innymi danymi szczegółowymi zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2782/75 (Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 100).

L 333/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

9. Mleko i przetwory mleczne

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

0401 0401 10 0401 10 10 0401 10 90 0401 20

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (15):

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów Pozostałe 0401 10 10 9000 0401 10 90 9000

–– –– –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy: Nieprzekraczającej 3 % masy: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy 0401 20 11 9100 0401 20 11 9500

––

0401 20 11

–––

–––– ––––

0401 20 19

–––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy 0401 20 19 9100 0401 20 19 9500

–––– –––– ––

Przekraczającej 3 % mas: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów Pozostałe 0401 20 91 9000 0401 20 99 9000

0401 20 91 0401 20 99 0401 30

––– ––– –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy: Nieprzekraczającej 21 % masy: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów: O zawartości tłuszczu: Przekraczającej 10 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy 0401 30 11 9400 0401 30 11 9700

––

0401 30 11

–––

––––

––––– –––––

0401 30 19

–––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu przekraczającej 17 % masy 0401 30 19 9700

–––– ––

Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 35 % masy Przekraczającej 35 % masy ale nieprzekraczającej 39 % masy Przekraczającej 39 % masy 0401 30 31 9100 0401 30 31 9400 0401 30 31 9700

0401 30 31

–––

––––

––––– ––––– –––––

0401 30 39

–––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 35 % masy Przekraczającej 35 % masy ale nieprzekraczającej 39 % masy Przekraczającej 39 % masy 0401 30 39 9100 0401 30 39 9400 0401 30 39 9700

––––

––––– ––––– ––––– ––

Przekraczającej 45 % masy:

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.