Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 12

Strona 12 z 25

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/33

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

–––

Kod produktu

0401 30 91

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 68 % masy Przekraczającej 68 % masy 0401 30 91 9100 0401 30 91 9500

––––

––––– –––––

0401 30 99

–––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 68 % masy Przekraczającej 68 % masy 0401 30 99 9100 0401 30 99 9500

––––

––––– –––––

0402 ex 0402 10

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego (8):

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy (11): Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego (13): W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg Pozostałe 0402 10 11 9000 0402 10 19 9000

––

0402 10 11 0402 10 19

––– ––– ––

Pozostałe (14): W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg Pozostałe 0402 10 91 9000 0402 10 99 9000

0402 10 91 0402 10 99

––– ––– –

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy (11): Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (13): O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 11 % masy Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900

ex 0402 21

––

–––

0402 21 11

––––

–––––

–––––– –––––– –––––– –––––– ––––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11 % masy O zawartości tłuszczu przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: Nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900 0402 21 17 9000

0402 21 17 0402 21 19

––––– –––––

–––––– –––––– –––––– –––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy:

L 333/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

––––

Kod produktu

0402 21 91

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 28 % masy Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy Przekraczającej 45 % masy 0402 21 91 9100 0402 21 91 9200 0402 21 91 9350 0402 21 91 9500

–––––

–––––– –––––– –––––– ––––––

0402 21 99

––––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 28 % masy Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 41 % masy Przekraczającej 41 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy Przekraczającej 45 % masy, ale nieprzekraczającej 59 % masy Przekraczającej 59 % masy, ale nieprzekraczającej 69 % masy Przekraczającej 69 % masy, ale nieprzekraczającej 79 % masy Przekraczającej 79 % masy 0402 21 99 9100 0402 21 99 9200 0402 21 99 9300 0402 21 99 9400 0402 21 99 9500 0402 21 99 9600 0402 21 99 9700 0402 21 99 9900

–––––

–––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– ––––––

ex 0402 29

––

Pozostałe (14): O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy: Pozostałe: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 11 % masy Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0402 29 15 9200 0402 29 15 9300 0402 29 15 9500 0402 29 15 9900

–––

––––

0402 29 15

–––––

––––––

––––––– ––––––– ––––––– –––––––

0402 29 19

–––––

Pozostałe:: O zawartości tłuszczu: Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0402 29 19 9300 0402 29 19 9500 0402 29 19 9900

––––––

––––––– ––––––– ––––––– –––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg Pozostałe: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 41 % masy Przekraczającej 41 % masy 0402 29 99 9100 0402 29 99 9500 0402 29 91 9000

0402 29 91 0402 29 99

–––– ––––

–––––

–––––– –––––– –

Pozostałe:

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.