Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 13

Strona 13 z 25

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/35

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

––

Kod produktu

0402 91 0402 91 10

Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (13): O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8 % masy: O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 7,4 % masy 0402 91 10 9370

–––

––––

0402 91 30

–––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 8 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy: O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej 0402 91 30 9300

–––– –––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy: Pozostałe 0402 91 99 9000

0402 91 99 0402 99 0402 99 10

–––– ––

Pozostałe (14): O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5 % masy: O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % lub większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy 0402 99 10 9350

–––

––––

–––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 21 % masy: O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej i o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej 0402 99 31 9150 0402 99 31 9300 0402 99 31 9500

0402 99 31

––––

–––––

––––––

––––– –––––

O zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy O zawartości tłuszczu przekraczającej 39 % masy

0402 99 39

––––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 21 % masy, o zawartości sacharozy 40 % masy lub większej i o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej 0402 99 39 9150

–––––

ex 0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

ex 0403 90

Pozostałe: Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao: W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci (8) (12): Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1): Nieprzekraczającej 1,5 % masy Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: Nieprzekraczającej 11 % masy Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0403 90 13 9200 0403 90 13 9300 0403 90 13 9500 0403 90 13 9900 0403 90 19 9000 0403 90 11 9000

––

–––

––––

0403 90 11 0403 90 13

––––– –––––

–––––– –––––– –––––– ––––––

0403 90 19

––––– ––––

Przekraczającej 27 % masy

Pozostałe, o zawartości tłuszcu (4):

L 333/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

–––––

Kod produktu

0403 90 33

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0403 90 33 9400 0403 90 33 9900

–––––– –––––– –––

Pozostałe: Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1): Nieprzekraczającej 3 % masy: Nieprzekraczającej 1,5 % masy 0403 90 51 9100

––––

0403 90 51

–––––

––––––

0403 90 59

–––––

Przekraczającej 6 % masy: Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 21 % masy Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 35 % masy Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy Przekraczającej 39 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy Przekraczającej 45 % masy 0403 90 59 9170 0403 90 59 9310 0403 90 59 9340 0403 90 59 9370 0403 90 59 9510

–––––– –––––– –––––– –––––– ––––––

ex 0404

Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

0404 90

Pozostałe: Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (1): Nieprzekraczającej 1,5 % masy: W proszku lub w granulkach, o zawartości wody nieprzekraczającej 5 % masy i o zawartości białka mleka w suchej masie mlecznej beztłuszczowej: 29 % masy lub więcej, ale mniej niż 34 % masy 34 % masy lub większej 0404 90 21 9120 0404 90 21 9160

––

ex 0404 90 21

–––

––––

––––– –––––

0404 90 23

–––

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy (8): W proszku lub granulkach: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 11 % masy Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0404 90 23 9120 0404 90 23 9130 0404 90 23 9140 0404 90 23 9150

––––

–––––

–––––– –––––– –––––– ––––––

ex 0404 90 29

–––

Przekraczającej 27 % masy (8): W proszku lub granulkach, o zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 28 % masy Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy Przekraczającej 45 % masy 0404 90 29 9110 0404 90 29 9115 0404 90 29 9125 0404 90 29 9140

––––

––––– ––––– ––––– ––––– ––

Pozostałe, o zawartości tłuszczu (4) (8):

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.