Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 14

Strona 14 z 25

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/37

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

–––

Kod produktu

0404 90 81

Nieprzekraczającej 1,5 % masy: W proszku lub granulkach 0404 90 81 9100

––––

ex 0404 90 83

–––

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: W proszku lub granulkach: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 11 % masy Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0404 90 83 9110 0404 90 83 9130 0404 90 83 9150 0404 90 83 9170

––––

–––––

–––––– –––––– –––––– –––––– ––––

Inne niż w proszku lub granulkach: O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej nieprzekraczającej 15 % masy i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy 0404 90 83 9936

–––––

ex 0405 0405 10

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

Masło: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy: Masło naturalne: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: O zawartości tłuszczu: 80 % masy lub większej ale mniejszej niż 82 % masy 82 % masy lub większej 0405 10 11 9500 0405 10 11 9700

––

–––

0405 10 11

––––

–––––

–––––– ––––––

0405 10 19

––––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu: 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 82 % masy 82 % masy lub większej 0405 10 19 9500 0405 10 19 9700

–––––

–––––– ––––––

0405 10 30

–––

Masło odtwarzane: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: O zawartości tłuszczu: 80 % masy lub większej ale mniejszej niż 82 % masy 82 % masy lub większej 0405 10 30 9100 0405 10 30 9300

––––

–––––

–––––– –––––– ––––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu: 82 % masy lub większej 0405 10 30 9700

–––––

––––––

L 333/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

–––

Kod produktu

0405 10 50

Masło z serwatki: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: O zawartości tłuszczu: 82 % masy lub większej 0405 10 50 9300

––––

–––––

–––––– ––––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu: 80 % masy lub większej ale mniejszej niż 82 % masy 82 % masy lub większej 0405 10 50 9500 0405 10 50 9700 0405 10 90 9000

–––––

–––––– ––––––

0405 10 90 ex 0405 20 0405 20 90

–– –

Pozostałe

Produkty mleczarskie do smarowania: O zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej niż 80 % masy: O zawartości tłuszczu: 75 % masy lub większej ale mniejszej niż 78 % masy 78 % masy lub większej 0405 20 90 9500 0405 20 90 9700

––

–––

–––– ––––

0405 90 0405 90 10 0405 90 90

Pozostałe: O zawartości tłuszczu 99,3 % masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej 0,5 % masy Pozostałe

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu

–– ––

0405 90 10 9000 0405 90 90 9000

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Maksymalna zawartość wody w produkcie ( %)

Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie ( %)

Kod produktu

ex 0406 ex 0406 10 ex 0406 10 20

Ser i twaróg (7) (10):

Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy: Ser serwatkowy, z wyjątkiem solonego Ricotta Pozostałe: O zawartości wody w substancji beztłuszczowej-przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy: Ricotta, solony: Wyprodukowany wyłącznie z mleka owczego Pozostałe 55 55 60 45 39 0406 10 20 9230 0406 10 20 9290 0406 10 20 9300 0406 10 20 9100

––

––– –––

––––

–––––

–––––– –––––– ––––– –––––

Twarożek Pozostałe: O zawartości tłuszczu w suchej masie: Mniejszej niż 5 % masy 5 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy

––––––

––––––– –––––––

60 60 5

0406 10 20 9610 0406 10 20 9620

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.