Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 15

Strona 15 z 25

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/39

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Maksymalna zawartość wody w produkcie ( %) Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie ( %) Kod produktu

––––––– –––––––

19 % masy lub większej, ale mniejszej niż 39 % masy Pozostałe, o zawartości wody w masie beztłuszczowej: Przekraczającej 47 % masy , ale nieprzekraczającej 52 % masy Przekraczającej 52 % masy ale nieprzekraczającej 62 % masy Przekraczającej 62 % masy

57

19

0406 10 20 9630

––––––––

40 50

39 39

0406 10 20 9640 0406 10 20 9650 0406 10 20 9660

–––––––– –––––––– ––––

O zawartości wody w masie beztłuszczowej przekraczającej 72 % masy: Ser śmietankowy o zawartości wody w masie beztłuszczowej przekraczającej 77 % masy, ale nieprzekraczającej 83 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie: 60 % masy lub większej, ale mniejszej niż 69 % masy 69 % masy lub większej 60 59 60 69 0406 10 20 9830 0406 10 20 9850 0406 10 20 9870 0406 10 20 9900

–––––

–––––– –––––– ––––– ––––

Pozostałe

Pozostałe

ex 0406 20 ex 0406 20 90

Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów: Pozostałe: Sery produkowane z serwatki Pozostałe: O zawartości tłuszczu przekraczającej 20 % masy, o zawartości laktozy mniejszej niż 5 % masy i o zawartości suchej masy: 60 % masy lub większej, ale mniejszej niż 80 % masy 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 85 % masy 85 % masy lub większej, ale mniejszej niż 95 % masy 95 % masy lub większej 40 20 15 5 34 30 30 30 0406 20 90 9913 0406 20 90 9915 0406 20 90 9917 0406 20 90 9919 0406 20 90 9990 0406 20 90 9100

––

––– –––

––––

––––– ––––– ––––– ––––– ––––

Pozostałe

ex 0406 30

Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany: Pozostałe: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie: Nieprzekraczającej 48 % masy: O zawartości suchej masy: 40 % masy lub większej, ale mniejszej niż 43 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie: Mniejszej niż 20 % masy 20 % masy lub większej 60 60 20 0406 30 31 9710 0406 30 31 9730

––

–––

ex 0406 30 31

––––

–––––

––––––

––––––– –––––––

L 333/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Maksymalna zawartość wody w produkcie ( %) Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie ( %) Kod produktu

––––––

43 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu w suchej masie: Mniejszej niż 20 % masy 20 % masy lub większej, ale mniejszej niż 40 % masy 40 % masy lub większej 57 57 57 20 40 0406 30 31 9910 0406 30 31 9930 0406 30 31 9950

––––––– ––––––– –––––––

ex 0406 30 39

––––

Przekraczającej 48 % masy: O zawartości suchej masy: 40 % masy lub większej, ale mniejszej niż 43 % masy 43 % masy lub większej, ale mniejszej niż 46 % masy 46 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu w suchej masie: Mniej niż 55 % masy 55 % masy lub większej 54 54 54 48 55 79 0406 30 39 9930 0406 30 39 9950 0406 30 90 9000 60 57 48 48 0406 30 39 9500 0406 30 39 9700

–––––

–––––– –––––– ––––––

––––––– –––––––

ex 0406 30 90 ex 0406 40 ex 0406 40 50 ex 0406 40 90 ex 0406 90

––– –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 36 % masy

Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti: Gorgonzola Pozostały 53 50 48 40 0406 40 50 9000 0406 40 90 9000

–– –– –

Pozostałe sery: Pozostałe: Emmentaler Gruyère, Sbrinz: Gruyère 38 45 0406 90 15 9100 40 45 0406 90 13 9000

––

ex 0406 90 13 ex 0406 90 15

––– –––

––––

ex 0406 90 17

–––

Bergkäse, Appenzell: Bergkäse 38 39 47 47 52 45 48 40 45 45 0406 90 17 9100 0406 90 21 9900 0406 90 23 9900 0406 90 25 9900 0406 90 27 9900

––––

ex 0406 90 21 ex 0406 90 23 ex 0406 90 25 ex 0406 90 27 ex 0406 90 32

––– ––– ––– ––– –––

Cheddar Edam Tilsit Butterkäse Feta (3): Wytworzone wyłącznie z mleka owczego i/lub mleka koziego: O zawartości wody w substancji beztłuszczowej nieprzekraczającej 72 % masy

––––

–––––

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

–––

Kefalo-Tyri: Wytworzone wyłącznie z mleka owczego i/lub koziego Pozostałe 38 38 40 40 0406 90 35 9190 0406 90 35 9990

–––– ––––

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.