Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 16

Strona 16 z 25

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/41

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Maksymalna zawartość wody w produkcie ( %) Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie ( %) Kod produktu

ex 0406 90 37

––– –––

Finlandia Pozostałe: Pozostałe: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy i o zawartości wody, w substancji beztłuszczowej: Nieprzekraczającej 47 % masy: Grana Padano, Parmigiano Reggiano Fiore Sardo, Pecorino: Wytworzony wyłącznie z mleka owczego Pozostałe

40

45

0406 90 37 9000

––––

–––––

––––––

ex 0406 90 61 ex 0406 90 63

––––––– –––––––

35

32

0406 90 61 9000

–––––––– ––––––––

35 35

36 36

0406 90 63 9100 0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

–––––––

Pozostałe: Sery produkowane z serwatki Pozostałe 38 30 0406 90 69 9100 0406 90 69 9910

–––––––– –––––––– ––––––

Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy: Provolone Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø: O zawartości tłuszczu w suchej masie 45 % masy lub większej, ale mniejszej niż 55 % masy: O zawartości suchej masy 50 % masy lub większej, ale mniejszej niż 56 % masy O zawartości suchej masy 56 % masy lub większej zawartości tłuszczu w suchej masie 55 % masy lub większej 50 44 46 45 45 55 0406 90 76 9300 0406 90 76 9400 0406 90 76 9500 45 45 44 39 0406 90 73 9900 0406 90 75 9900

ex 0406 90 73 ex 0406 90 75 ex 0406 90 76

––––––– ––––––– –––––––

––––––––

–––––––––

––––––––– ––––––––

ex 0406 90 78

–––––––

Gouda: O zawartości tłuszczu w suchej masie mniejszej niż 48 % masy O zawartości tłuszczu w suchej masie 48 % masy lub większej, ale mniejszej niż 55 % masy Pozostałe: 50 45 45 56 44 20 48 55 40 45 0406 90 78 9100 0406 90 78 9300 0406 90 78 9500 0406 90 79 9900 0406 90 81 9900

––––––––

––––––––

––––––––

ex 0406 90 79 ex 0406 90 81 ex 0406 90 85

––––––– –––––––

Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey Kefalograviera, Kasseri: O zawartości wody nieprzekraczającej 40 % masy O zawartości wody przekraczającej 40 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

–––––––

–––––––– ––––––––

40 45

39 39

0406 90 85 9930 0406 90 85 9970

L 333/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu Kod CN Wyszczególnienie towarów Maksymalna zawartość wody w produkcie ( %) Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie ( %) Kod produktu

–––––––– –––––––

Pozostałe

0406 90 85 9999

Pozostałe sery o zawartości wody w substancji beztłuszczowej: Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 52 % masy: Sery wytwarzane z serwatki Pozostałe, o zawartości tłuszczu w suchej masie: Miejszej niż 5 % masy 5 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy 19 % masy lub większej, ale mniejszej niż 39 % masy 39 % masy lub większej 52 51 47 40 5 19 39 0406 90 86 9200 0406 90 86 9300 0406 90 86 9400 0406 90 86 9900 0406 90 86 9100

ex 0406 90 86

––––––––

––––––––– –––––––––

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

ex 0406 90 87

––––––––

Przekraczającej 52 % masy, ale nieprzekraczającej 62 % masy: Sery wytworzone z serwatki, z wyjątkiem Manouri Pozostałe, o zawartości tłuszczu w suchej masie: Mniejszej niż 5 % masy 5 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy 19 % masy lub większej, ale mniejszej niż 40 % masy 40 % masy lub większej: Idiazabal, Manchego i Roncal, wytwarzane wyłącznie z mleka owczego Maasdam Manouri Hushallsost Murukoloinen Gräddost Pozostałe 45 45 43 46 41 39 47 45 45 53 45 50 60 40 0406 90 87 9951 0406 90 87 9971 0406 90 87 9972 0406 90 87 9973 0406 90 87 9974 0406 90 87 9975 0406 90 87 9979 60 55 53 5 19 0406 90 87 9200 0406 90 87 9300 0406 90 87 9400 0406 90 87 9100

––––––––– –––––––––

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

–––––––––––

––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– –––––––––––

ex 0406 90 88

––––––––

Przekraczającej 62 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy: Sery wytwarzane z serwatki Pozostałe: O zawartości tłuszczu w suchej masie: 10 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy Wynoszącej 40 % lub więcej: Akawi 55 40 0406 90 88 9500 60 10 0406 90 88 9300 0406 90 88 9100

––––––––– –––––––––

––––––––––

––––––––––– –––––––––––

––––––––––––

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.