Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 25

Kod CN

Opis towarów

Kod produktu

ex 1102 1102 10 00

Mąki ze zbóż innych niż pszenica lub meslin:

Mąka żytnia: O zawartości popiołu od 0 do 1 400 mg/100 g O zawartości popiołu od 1 401 do 2 000 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 2 000 mg/100 g 1102 10 00 9500 1102 10 00 9700 1102 10 00 9900

–– –– ––

ex 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe:

Kasze i mączki: Z pszenicy: Z pszenicy durum: O zawartości popiołu od 0 do 1 300 mg/100 g: Mączki, których mniej niż 10 % masy może przejść przez sito o oczkach 0,160 mm Pozostałe 1103 11 10 9200 1103 11 10 9400 1103 11 10 9900

1103 11 1103 11 10

––

–––

––––

––––– ––––– ––––

O zawartości popiołu większej niż 1 300 mg/100 g

1103 11 90

–––

Z pszenicy zwyczajnej i orkisza: O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g O zawartości popiołu większej niż 600 mg/100 g 1103 11 90 9200 1103 11 90 9800

–––– ––––

19.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/13

2. Ryż i ryż łamany

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

1006 1006 20

Ryż:

Ryż łuskany (brązowy): Parzony: Okrągłoziarnisty Średnioziarnisty Długoziarnisty: O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3 O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 1006 20 15 9000 1006 20 17 9000 1006 20 11 9000 1006 20 13 9000

––

1006 20 11 1006 20 13

––– ––– –––

1006 20 15 1006 20 17

–––– –––– ––

Pozostały: Okrągłoziarnisty Średnioziarnisty Długoziarnisty: O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3 O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 1006 20 96 9000 1006 20 98 9000 1006 20 92 9000 1006 20 94 9000

1006 20 92 1006 20 94

––– ––– –––

1006 20 96 1006 20 98 1006 30

–––– –––– –

Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany, lub glazurowany: Ryż półbielony: Parzony: Okrągłoziarnisty Średnioziarnisty Długoziarnisty: O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3 O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 1006 30 25 9000 1006 30 27 9000 1006 30 21 9000 1006 30 23 9000

––

–––

1006 30 21 1006 30 23

–––– –––– ––––

1006 30 25 1006 30 27

––––– ––––– –––

Pozostały: Okrągłoziarnisty Średnioziarnisty Długoziarnisty: O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3 O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3 1006 30 46 9000 1006 30 48 9000 1006 30 42 9000 1006 30 44 9000

1006 30 42 1006 30 44

–––– –––– ––––

1006 30 46 1006 30 48

––––– ––––– ––

Ryż całkowicie bielony: Parzony: Okrągłoziarnisty: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg Pozostały 1006 30 61 9100 1006 30 61 9900

–––

1006 30 61

––––

––––– –––––

1006 30 63

––––

Średnioziarnisty: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg Pozostały 1006 30 63 9100 1006 30 63 9900

––––– ––––– ––––

Długoziarnisty:

L 333/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

–––––

Kod produktu

1006 30 65

O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg Pozostały 1006 30 65 9100 1006 30 65 9900

–––––– ––––––

1006 30 67

–––––

O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg Pozostały: 1006 30 67 9100 1006 30 67 9900

–––––– –––––– –––

Pozostały: Okrągłoziarnisty: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg Pozostały 1006 30 92 9100 1006 30 92 9900

1006 30 92

––––

––––– –––––

1006 30 94

––––

Średnioziarnisty: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg Pozostały 1006 30 94 9100 1006 30 94 9900

––––– ––––– ––––

Długoziarnisty: O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg Pozostały 1006 30 96 9100 1006 30 96 9900

1006 30 96

–––––

–––––– ––––––

1006 30 98

–––––

O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg Pozostały 1006 30 98 9100 1006 30 98 9900 1006 40 00 9000

–––––– ––––––

1006 40 00

Ryż łamany

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 333 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 86 z 200719.12.2007

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich, począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2007/15)

 • Dz. U. L333 - 85 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. zatwierdzająca zmiany w krajowym programie zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawionym przez Finlandię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6097)

 • Dz. U. L333 - 83 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6100) (1)

 • Dz. U. L333 - 78 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5897)

 • Dz. U. L333 - 72 z 200719.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L333 - 70 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L333 - 69 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L333 - 68 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 66 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L333 - 64 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L333 - 62 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L333 - 61 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L333 - 60 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1502/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L333 - 57 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 54 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 6-fitazy EC 3.1.3.26 (Ronozyme) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L333 - 6 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L333 - 4 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L333 - 1 z 200719.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.