Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 334 POZ 3

Tytuł:

Wymiana listów

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 334 POZ 3

19.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/3

WYMIANA LISTÓW

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska, Minister of Interior of the former Yugoslav Republic of Macedonia. Dear Minister, We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation. The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today’s date. Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

L 334/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

Republic of Macedonia MINISTRY OF INTERIOR Minister

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs, On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement. I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters. However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia. Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska Dr. Rui Carlos Pereira Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal Mr. Franco Frattini Vice-President of the European Commission BRUSSELS

19.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/5

Република Македонија МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ Министер

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа, Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa. Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана. Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имаји предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија. Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување. Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира Министеp за внатрешната администрација на Република Португалија Совет на Европската унија Г-дин Франко Фратини Потпретседател hа Европската комисија БРИСЕЛ

L 334/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2007

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska, Minister of Interior of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister, We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today’s date. The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia”. Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 334 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L334 - 169 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 168 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 149 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 148 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 137 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii, o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 136 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 125 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 121 z 200719.12.2007

  Wymiana listów

 • Dz. U. L334 - 120 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 109 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 108 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 97 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 96 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 85 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 84 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 66 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 65 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 46 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 45 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską i Republiką Serbii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 26 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską i Republiką Czarnogóry o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 25 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską i Republiką Czarnogóry o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 7 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 1 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o readmisji osób przebywających nielegalnie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.