Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1526/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2007-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 4

09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 i 09.2818 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. Artykuł 5 Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. zamyka się kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 i 09.2995. Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 dodaje się kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.2763,

Jednakże art. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2007 r. W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

31.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/3

ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres obowiązywania kontyngentu

Wielkość kontyngentu

Stawka celna

09.2849

ex 0710 80 69

10

Grzyby z gatunku Auricularia polytricha (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, do produkcji gotowych dań (1) (2) Czereśnie, zakonserwowane alkoholem, o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, drylowane, przeznaczone do produkcji wyrobów czekoladowych: — — o zawartości cukru przekraczającej 9 % masy, o zawartości cukru nieprzekraczającej 9 % masy (1)

1.1.–31.12.

700 ton

0%

09.2713

ex 2008 60 19 ex 2008 60 39

10 10

1.1.–31.12.

2 000 ton

10 % (3)

09.2719

ex 2008 60 19 ex 2008 60 39

20 20

Wiśnie (Prunus cerasus), zakonserwowane alkoholem, o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, przeznaczone do produkcji wyrobów czekoladowych: — — o zawartości cukru przekraczającej 9 % masy, o zawartości cukru nieprzekraczającej 9 % masy (1)

1.1.–31.12.

2 000 ton

10 % (3)

09.2913

ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Naturalny tytoń nieprzetworzony, nawet pokrojony w regularne kształty, o wartości celnej nie mniejszej niż 450 EUR za 100 kg masy netto, stosowany jako spoiwo lub zewnętrzna otoczka do produkcji towarów objętych podpozycją 2402 10 00 (1)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0%

09.2841

ex 2712 90 99

Mieszanina 1-alkenów zawierająca 80 % masy lub więcej 1-alkenów o długości łańcucha 20 i 22 atomy węgla Tlenki i wodorotlenki wanadu, wyłącznie do produkcji stopów (1) Tritlenek wolframu Fluorek wapnia, o całkowitej zawartości glinu, magnezu i sodu 0,25 mg/kg lub mniejszej, w postaci proszku Bromochlorometan 1,3-Dichlorobenzen 2-Chloroetanol, do produkcji płynnych tioplastów, objętych podpozycją 4002 99 90 (1) o-Krezol o czystości nie mniejszej niż 98,5 % masy Etylowanilina (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0%

09.2703

ex 2825 30 00

10

1.1.–31.12.

13 000 ton

0%

(*) 09.2806 09.2611

ex 2825 90 40 ex 2826 19 90

30 10

1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

12 000 ton 55 ton

0% 0%

09.2837 09.2933 (*) 09.2950

ex 2903 49 80 ex 2903 69 90 ex 2905 59 10

10 30 10

1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

600 ton 2 600 ton 12 000 ton

0% 0% 0%

09.2851 (*) 09.2624

ex 2907 12 00 2912 42 00

10

1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

20 000 ton 600 ton

0% 0%

L 349/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Okres obowiązywania kontyngentu

31.12.2007

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Wielkość kontyngentu

Stawka celna

(*) 09.2972 09.2618 (*) 09.2808 09.2975 09.2602 (*) 09.2977

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L349 - 7 z 200731.12.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1527/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.