Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1526/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2007-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 4

1 000 ton

0%

09.2947

ex 3904 69 90

95

1.1.–31.12.

1 300 ton

0%

09.2604

ex 3905 30 00

10

1.1.–31.12.

100 ton

0%

09.2616

ex 3910 00 00

30

1.1.–31.12.

1 300 ton

0%

(*) 09.2816

ex 3912 11 00

20

1.1.–31.12.

22 500 ton

0%

(*) 09.2818

ex 6902 90 00

10

1.1.–31.12.

75 ton

0%

09.2628

ex 7019 52 00

10

Tkanina z włókna szklanego o splocie płóciennym pokryta tworzywem sztucznym, o masie powierzchniowej 120 g/m2 (± 10 g/m2), typu stosowanej w produkcji zwijanych ekranach ochronnych przeciw insektom, z zamocowaną ramą Żelazochrom zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy węgla i nie więcej niż 70 % masy chromu Uchwyt teleskopowy z aluminium, do produkcji toreb bagażowych (1)

1.1.–31.12.

350 000 m2

0%

09.2799

ex 7202 49 90

10

1.1.–31.12.

50 000 ton

0%

09.2629

ex 7616 99 90

85

1.1.–31.12.

240 000 sztuk

0%

L 349/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Okres obowiązywania kontyngentu

31.12.2007

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Wielkość kontyngentu

Stawka celna

(*) 09.2763

ex 8501 40 80

30

Elektryczny silnik komutatorowy prądu zmiennego, jednofazowy, o mocy wyjściowej powyżej 750 W, o poborze mocy większej niż 1 600 W, ale nieprzekraczającej 2 700 W, o średnicy zewnętrznej większej niż 120 mm (± 0,2 mm), ale nieprzekraczającej 135 mm (± 0,2 mm), prędkości znamionowej powyżej 30 000 obr/min, ale nieprzekraczającej 50 000 obrotów na minutę, wyposażony w wentylator indukcyjny, stosowany do produkcji odkurzaczy (1) Zespoły do systemów GPS posiadające funkcję określania pozycji Generator częstotliwości sterowany napięciowo, składający się z elementów aktywnych oraz pasywnych montowanych na obwodzie drukowanym, umieszczony w obudowie, której wymiary nie przekraczają 30 × 30 mm

1.1.– 30.06.2008

1 150 000 sztuk

0%

09.2620 09.2003

ex 8526 91 20 ex 8543 70 90

20 63

1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

1 000 000 sztuk 1 400 000 sztuk

0% 0%

(1) Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych (patrz: art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 — Dziennik Urzędowy, Wydanie specjalne 2004, Rozdział 2, Tom 6, str. 3). (2) Środek nie jest dozwolony w przypadku, gdy przetwarzanie wykonywane jest przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne. (3) Stosowana jest dodatkowa stawka specyficzna. (*) Pozycja nowa lub zmieniona.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L349 - 7 z 200731.12.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1527/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.