Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu przystosowania załączników I i IV do tego rozporządzenia do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2007-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 5

___________

(*) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. (**) Czynniki chelatujące mają być identyfikowane i oznaczane ilościowo według normy europejskiej, która obejmuje wspomniane czynniki chelatujące. (***) Tylko informacyjnie.”.

20.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/11

ZAŁĄCZNIK II W załączniku IV lit. B do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) w metodzie 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w metodzie 2.1 wprowadza się następujące zmiany: i) punkty 4.2–4.7 otrzymują brzmienie: „4.2. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,05 mol/l 4.3. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,1 mol/l 4.4. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,1 mol/l 4.5. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,2 mol/l 4.6. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,25 mol/l 4.7. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,5 mol/l 9 > = > ; 9 > = > ; 9 > = > ; dla wariantu a.

dla wariantu b (patrz: uwaga 2).

dla wariantu c (patrz: uwaga 2).”;

ii) w pkt 9 tabeli 1 wariant a zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Kwas siarkowy o stężeniu 0,05 mol/l umieszczony w odbieralniku: 50 ml”; iii) w pkt 9 tabeli 1 wariant b zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Kwas siarkowy o stężeniu 0,1 mol/l umieszczony w odbieralniku: 50 ml”; iv) w pkt 9 tabeli 1 wariant c zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Kwas siarkowy o stężeniu 0,25 mol/l umieszczony w odbieralniku: 35 ml”; b) w metodzie 2.2.1 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie: „4.2. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,05 mol/l”; c) w metodzie 2.2.2 wprowadza się następujące zmiany: i) punkty 4.2–4.7 otrzymują brzmienie: „4.2. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,05 mol/l 4.3. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,1 mol/l 4.4. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,1 mol/l 4.5. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,2 mol/l 4.6. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,25 mol/l 4.7. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,5 mol/l 9 > = > ; 9 > = > ; 9 > = > ; dla wariantu a.

dla wariantu b (patrz: uwaga 2, metoda 2.1).

dla wariantu c (patrz: uwaga 2, metoda 2.1).”;

L 51/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2007

ii) punkt 7.4 otrzymuje brzmienie: „7.4. Badanie kontrolne Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić, czy aparat pracuje właściwie i czy zastosowano prawidłową technikę, posługując się odpowiednią porcją świeżo przygotowanego roztworu azotanu sodu (4.13) zawierającego 0,050–0,150 g azotu azotanowego, zależnie od wybranego wariantu.”; d) w metodzie 2.2.3 pkt 4.2–4.7 otrzymują brzmienie: „4.2. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,05 mol/l 4.3. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,1 mol/l 4.4. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,1 mol/l 4.5. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,2 mol/l 4.6. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,25 mol/l 4.7. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,5 mol/l 9 > = > ; 9 > = > ; 9 > = > ; dla wariantu a.

dla wariantu b (patrz: uwaga 2, metoda 2.1).

dla wariantu c (patrz: uwaga 2, metoda 2.1).”;

e) w metodzie 2.3.1 pkt 4.5–4.10 otrzymują brzmienie: „4.5. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,05 mol/l 4.6. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,1 mol/l 4.7. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,1 mol/l 4.8. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,2 mol/l 4.9. Kwas siarkowy o stężeniu: 0,25 mol/l 4.10. Roztwór wodorotlenku sodu albo potasu, niezawierający węglanów o stężeniu: 0,5 mol/l 9 > = > ; 9 > = > ; 9 > = > ;

dla wariantu metoda 2.1).

a

(patrz:

dla wariantu b (patrz: uwaga 2, metoda 2.1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 34 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L51 - 33 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe) (  Dz.U. L 42 z 14.2.2007)

 • Dz. U. L51 - 31 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/121/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L51 - 25 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 22 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/415/WE, 2006/416/WE oraz 2006/563/WE w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego, który należy stosować do świeżego mięsa drobiowego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 431) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrektywy Rady 2002/99/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 422) (1)

 • Dz. U. L51 - 18 z 200720.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L51 - 17 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L51 - 16 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 wysokość kwoty do uiszczenia przez producentów cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty podstawowej a kwotą tej opłaty

 • Dz. U. L51 - 5 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 3 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 1 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.