Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

Data ogłoszenia:2007-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 30

Strona 1 z 2
L 64/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (2007/144/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 202, uwzględniając decyzję Rady 2003/C 218/01 z dnia 22 lipca 2003 r. ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (1), w szczególności jej art. 3, uwzględniając listy kandydatur przedstawione Radzie przez rządy państw członkowskich, a także mając na uwadze, że członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy mianuje się na okres trzech lat,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Następujące osoby są mianowane członkami i zastępcami członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od dnia 1 marca 2007 r. do dnia 28 lutego 2010 r.:

I. PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo Członkowie Zastępcy członków

Belgia

pan Christian DENEVE

pan Willy IMBRECHTS pan Jean-Marie LAMOTTE pan Petar HADJISTOIKOV pan Atanas KOLCHAKOV pani Martina KAJÁNKOVÁ pani Anežka SIXTOVÁ pani Tove LOFT pani Annemarie KNUDSEN

Bułgaria

pani Vaska SEMERDJIEVA

Republika Czeska

pani Daniela KUBÍČKOVÁ

Dania

pani Charlotte SKJOLDAGER

(1) Dz.U. C 218 z 13.9.2003, str. 1.

2.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/31

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Niemcy

pan Ulrich BECKER

pan Ulrich RIESE pan Kai SCHÄFER pani Egle KÄÄRATS pani Siiri OTSMANN pani Mary DORGAN pan Daniel KELLY pan Trifonas GINALAS pan Konstantinos PETINIS pani Pilar CASLA-BENITO pani Yolanda PALACIO-FERRERO pan Robert PICCOLI pan Yvan DENION — pan Marios KOURTELLIS pan Anastasios YIANNAKI pani Inta LAGANOVSKA-DĪRIŅA pani Jolanta KANČA pani Laura PUPLAUSKAITE pan Jonas NAUJALIS pan Robert HUBERTY pan Carlo STEFFES — pan David SALIBA pan Vince ATTARD pan M.G. DEN HELD pan H.C.J. GOUDSMIT pan Robert MURR pani Gertrud BREINDL pan Daniel PODGÓRSKI pan Dariusz PLEBAN pani Maria João MANZANO pani Daniela MARINESCU pan Dan Ion OPREA pani Mojca GRUNTAR ČINČ pan Jože HAUKO pan Vladimír NÁROŽNÝ pan Miloš JANOUŠEK pani Anna-Liisa SUNDQUIST pan Matti LAMBERG pani Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI pani Barbro KÖHLER KRANTZ pani Elizabeth HODKINSON pan Jason BATT

Estonia

pan Ivar RAIK

Irlandia

pan Michael HENRY

Grecja

pan Ioannis KRAPSITIS

Hiszpania

pan Mario GRAU-RIOS

Francja

pani Mireille JARRY — pan Leandros NICOLAIDES

Włochy Cypr Łotwa

pan Renārs LŪSIS

Litwa

pan Romas KANCEVIČIUS

Luksemburg

pan Paul WEBER — pan Mark GAUCI

Węgry Malta

Niderlandy

pan R. FERINGA

Austria

pani Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Polska

pani Danuta KORADECKA

Portugalia Rumunia

pan Eduardo Rafael LEANDRO pani Livia COJOCARU

Słowenia

pani Tatjana PETRIČEK

Słowacja

pani Elena PALIKOVÁ

Finlandia

pan Mikko HURMALAINEN

Szwecja

pan Bertil REMAEUS

Zjednoczone Królestwo

pan Malcolm DARVILL

L 64/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2007

II. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW

Państwo Członkowie Zastępcy członków

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja

pan Franćois PHILIPS pan Ivan KOKALOV pan Jaroslav ZAVADIL pani Lone JACOBSEN pani Marina SCHRÖDER pan Argo SOON pan Sylvester CRONIN pan Ioannis ADAMAKIS pan Jesús GARCÍA JIMÉNEZ pan Gilles SEITZ — pani Maria THEOCHARIDOU pan Ziedonis ANTAPSONS pan Rimantas KUMPIS pan Claude FORGET — pan Saviour SAMMUT pan W. VAN VEELEN pani Renate CZESKLEBA pani Iwona PAWLACZYK pan Armando da COSTA FARIA — pani Lučka BÖHM pan Peter RAMPAŠEK pan Alexander TAŽĺK

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 44 z 20072.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/147/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. uchylające wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L64 - 37 z 20072.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do warunków zwolnienia z zakazu opuszczania dotyczącego handlu wewnątrzwspólnotowego oraz w odniesieniu do wyznaczenia stref zamkniętych w Bułgarii, Francji, Niemczech i Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 597) (1)

 • Dz. U. L64 - 35 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

 • Dz. U. L64 - 29 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L64 - 26 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L64 - 25 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące wsparcia restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2006/2007

 • Dz. U. L64 - 23 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L64 - 20 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L64 - 18 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L64 - 14 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L64 - 12 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L64 - 1 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.