Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 22 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2007 r. przyjmująca wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2007-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 22 - Strona 3

Strona 3 z 4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/27

Państwo

Inspektorzy

Statki inspekcyjne

Samoloty inspekcyjne

Inne środki inspekcji

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP Łotwa Brants, Janis Holstroms, Arturs Kalejs, Rudolfs Klagiss, Felikss Millers, Edgars Naumova, Daina Pusilds, Aigars Runtovskis, Helvijs Rutkovskis, Aivars Savickis, Helmuts Sprogis, Eduards Veinbergs, Miks Babčionis, Genadijus Balnis, Algirdas Jonaitis, Arūnas Lendzbergas, Erlandas Vaitkus, Giedrius Žartun, Vitalij Borg, Duncan Camilleri, David Caruana, Frans Mizzi, Susan Sant, Jean Pierre Altorffer, Wim Beij, Wim Berg, Dirk van den Boer, Meindert de Boone, Jan Kees Boven, Ronald van Dieke, Richard Duinstra, Jacob Frankhuisen, Gerrit Freke, Hans Garst, Christian Jeugd, Rob van der Jeurissen, Ria Kleinen, Tom Koenen, Gerard Krijnen, Hans Kwakman, Jeroen Meijer, Cor Miedema, Anco Molen, Ton v. d. Ros, Michel Tervelde, Lex Veer, Siemen v. d. Vervoort, Hans Visser, Willem Zegel, Gerrit Zevenbergen, Jan Kees

2202 2105 2106 283 291 2100 270 2101 2091 2075 292 2076 2058 Piper Seneca PA-34-220T Tiger AG-5B

Litwa

RIB „Brig Falcon 400L”

Malta

P51 P52 P01 + P61 +

BN-2B: AS16 BN-2B: AS19

Niderlandy

Barend Biesheuvel

Jednostki pływające i statki powietrzne pod banderą straży przybrzeżnej) VCC

L 76/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2007

Państwo

Inspektorzy

Statki inspekcyjne

Samoloty inspekcyjne

Inne środki inspekcji

Polska

Jamioł, Waldemar Jóźwiak, Marek Kozłowski, Piotr Kucharski, Tadeusz Łuczkiewicz, Tomasz Lewita, Orest Niewiadomski, Piotr Roj, Tomasz Wiliński, Adam Albuquerque, José Almeida, Fernando Azeitona, José Bastos, Rui Branco, Francisco Camões, Manuel Canato, Francisco Diogo, João Ferreira, Carlos Ferreira, Hugo Figueira, Fernando Fonseca, Álvaro Oliveira, José Peixinho, Inácio Pinheiro, Luís Silva, António Silva, Marco Silva, Maria João Sobral, Henrique Smoje, Robert Smoje, Vinko Águila Paneque, José Luís Amunarriz Emazabel, Sebastián Avedillo Contreras, Buena Ventura Bermúdez Pena, Francisco Boy Carmona, Esther Camacho Ayo, Alejandro Carro Martínez, Pedro Chamizo Catalán, Carlos Coello de Miguel, Javier Company Balaguer, Míguel Ángel Criado Bará, Bernardo Dávila Rodríguez, Juan Carlos De la Hoz Perles, Míguel Del Hierro Suánces, Javier Díaz Lago, Tomás Durán Abuín, Santiago Feito Fernández, Cesáreo Fole López, Luís María Fontán Aldereguia, Manuel Fontanet Doménech, Felipe García Asensio, Melchor García Cánovas, Francisco García Domínguez, Alfonso Carlos García Gen, Juan Ramón García Simonet, Cristina Garrote Díaz, Enrique González Fernández, Manuel A. González Merayo, Sergio González Túñez, José Manuel Guijo Rodríguez, Luís Carlos Gutiérrez Tudela, Manuel Heredia Arteaga, Jorge Hernández Betzen, Roberto Jiménez Álvarez, Ignacio León Carmona, Ángel CHILREU TARIFA ALBORÁN ARNOMENDI RÍO ANDARAX SALEMA RÍO GUADIARO DOĄANA SANCTI PETRI ROCHE ALCOTÁN II ALCOTÁN III ALCOTÁN IV ALCOTÁN V NRP AFONSO CERQUEIRA NRP ANTÓNIO ENES NRP BAPTISTA DE ANDRADE NRP JACINTO CÂNDIDO NRP JOÃO COUTINHO NRP JOÃO ROBY NRP PEREIRA D’EÇA C212/100: 16510 C212/100: 16512 C212/100: 16519 C212/300: 17201 C212/300: 17202 EH101: 19607 EH101: 19608

Portugalia

Słowenia

Hiszpania

16.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/29

Państwo

Inspektorzy

Statki inspekcyjne

Samoloty inspekcyjne

Inne środki inspekcji

Lestón Leal, Juan Manuel Marra-López Porta, Julio Martínez de la Sierra, José Manuel Martínez González, Jesús Martínez Velasco, Carolina Mata Pena, Alberto Medina García, Esteban Meijueiro Morado, Victor Méndez-Villamil Mata, María Mene Ramos, Ángel Menéndez Fernández, Manuel J. Miranda Almón, Fernando Muiños López, Juan Carlos Nieto Conde, Fernando Ortigueira Gil, Adolfo Daniel Pérez González, Virgilio Pérez Quíles, Julián Javier Piñón Lourido, Jesús Puerta Baranda, Raúl Rey Carríl, Camilo José Ríos Cidras, Manuel Rodríguez Moreno, Alberto Rodríguez Múñiz, José M.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 22 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L76 - 35 z 200716.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (  Dz.U. L 157 z 9.6.2006)

 • Dz. U. L76 - 32 z 200716.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 834) (1)

 • Dz. U. L76 - 20 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L76 - 19 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L76 - 18 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L76 - 16 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L76 - 12 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny

 • Dz. U. L76 - 10 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L76 - 6 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L76 - 3 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2007 r.

 • Dz. U. L76 - 1 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.