Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 22 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2007 r. przyjmująca wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2007-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 22 - Strona 4

Strona 4 z 4
Rodríguez Novoa, Silvia Romero Insúa, Jesús Ruiz Gómez, Sonia Ruiz Valverde, Antonio Saavedra España, Jesús Sáez Puig, Pedro San Claudio Pérez, José Vicente Sánchez Fernández, Manuel Pedro Sánchez Rodríguez, Joaquín Santos Maneiro, José Tomás Santos Pinilla, Beatriz Teijeiro Teijeiro, Alberto Tenorio Rodríguez, José Luís Torre González, Miguel A. Torrejón Colón, José María Torres Pérez, José Ángel Tórtola López, José Antonio Vázquez Pérez, Juana Ma Vega García, Francisco M. Vidal Cardalda, José Manuel Villa Martínez, Rafael Andrés Yeregui Velasco, Pablo Szwecja Åberg, Christian Cederholm, Jan Eriksson, Örjan Hultemar, Staffan Jansson, Bengt Johansson, Jens Mustonen, Bertil Norrby, Tom Olovsson, Bo Philipsson, Gunnar Sandblom, Örjan Svensson, Lars KBV 181

Zjednoczone Królestwo

Aitken, Alison Allen, Terry Bamford, Kylie Banks, Andrew Bayntun, David Bell, Graham John Bilson, Carol Blakeley, John Alexander Boden, Michael

HMS SEVERN HMS TYNE HMS MERSEY FPV JURA FPV MINNA FPV VIGILANT FPV NORNA

WATCHDOG WATCHDOG WATCHDOG WATCHDOG

64 65 71 72

L 76/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2007

Państwo

Inspektorzy

Statki inspekcyjne

Samoloty inspekcyjne

Inne środki inspekcji

Brown, Marc Brownlee, Robin Bryan, Paul Burnett, Graeme Carroll, Dave Charman, Colin Cole, John Collins, Tony Cook, David Corner, Nigel Covie, James Craig, Ian Alexander Donnelly, Martin Peter Douglas, Sean Draper, Peter Ebdy, James Edwards, Peter Elliott, Philip Ferguson, Adam Fletcher, Paul Flint, Toby Ford-Keyte, Graham Gardiner, Kevin Garside, Nick George, Colin Gooding, Colin Gordon, Nicolette Gough, Callum Green, David Duncan Grier, Derek Griffin, Stuart Gristwood, Malcolm Hancock, Jeremy Hay, John Harris, William Hearn, Martin Henderson, Rod Hepples, Stephen Higgins, Frank Holbrook, Joanna Irish, Rachel Jamieson, Malcolm John, Barrie Johnson, Paul Johnston, Stephen Johnston, Isobel Laycock, Jonathon Paul Llewellyn, Leanne MacCallum, Archie Mackenzie, Alex MacKinnon, Christopher John Mair, Aaron Mair, Angus Marshall, Phil May, Roger McCusker, Simon McDonnell, Alistair McEwan, Colin Moslempour, Tahmores Muir, James Munday, David Mynard, Nick Nicholson, Chris Nelson, Paul Ord, Viv Page, Tim Parker, Juliette Parker, Michael Parr, Jonathan Perry, Andy

16.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/31

Państwo

Inspektorzy

Statki inspekcyjne

Samoloty inspekcyjne

Inne środki inspekcji

Poulding, Daniel Putt, David Radford, Angus Reeves, Adam Renfree, Stephen Robinson, Neil Roberts, Julian Rushton, Jame Serafino, P. Sheppard, Michael Slater, Michael Smart, Barrie Snowball, David Sooben, Jez Stewart, John Stipetic, John Strang, Nicolette Styles, Mario Thain, Marc Todd, Ian Wasik, Shane Weighell, David Weychan, Paul Whitby, Philip Whyte, Ron Williams, Justin Wilson, Tom Worsmop, Mark Alexander Wright, Nicholas Young, Ally Young, Ian

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 22 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L76 - 35 z 200716.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (  Dz.U. L 157 z 9.6.2006)

 • Dz. U. L76 - 32 z 200716.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 834) (1)

 • Dz. U. L76 - 20 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L76 - 19 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L76 - 18 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L76 - 16 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L76 - 12 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny

 • Dz. U. L76 - 10 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L76 - 6 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L76 - 3 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2007 r.

 • Dz. U. L76 - 1 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.