Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2007 r. przyjmująca wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2007-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 22

Strona 1 z 4
L 76/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 stycznia 2007 r. przyjmująca wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2007/166/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 28 ust. 4, uwzględniając wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji wybranych przez państwa członkowskie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Należy zatem przyjąć wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji przewidziany w art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Wykaz osób i środków inspekcji w załączniku przyjmuje się jako wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji upoważnionych do przeprowadzania inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) przewiduje, że na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie Komisja do dnia 31 grudnia 2006 r. przyjmuje wykaz wspólnotowych inspektorów, statków i samolotów inspekcyjnych oraz innych środków inspekcji dopuszczonych do przeprowadzania inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 stycznia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 14.

16.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/23

ZAŁĄCZNIK

Państwo Inspektorzy Statki inspekcyjne Samoloty inspekcyjne Inne środki inspekcji

Belgia

Casier, Maarten De Vleeschouwer, Guy Lieben, Richard Avgousti, Antonis (Αντώνης Αυγουστής) Christodoulou, Lakis (Λάκης Χριστοδούλου) Fylaktou, Anthoula (Ανθούλα Φυλακτού) Kyriacou, Kyriacos (Κυριάκος Κυριάκου) Papadopoulos, Andreas (Ανδρέας Παπαδόπουλος) Sophocleous, Maria (Μαρία Σοφοκλέους) Akselsen, Ole Andersen, Bent Andersen, Niels Andersen, Peter Bunk Anderson, Jacob Baadsgård, Jørgen Barrit, Jørgen Beck, Bjarne Baagø Bendtsen, Finn Jørgen Brølling, Eigil Toft Christoffersen, Flemming Christensen, Frantz Christensen, Peter Dølling, Robert Thorsen, Michael Frederiksen, Torben Broe Gaarde, Børge Grønkjær, Ole Hansen, Bruno Ellekær Hansen, Jan Duval Heldager, Peter Hestbek, Flemming Høi, Jesper Højrup, Torben Jensen, Anker Mark Jensen, Hanne Juul Jensen, Henning Elton Jensen, Jørgen Uth Jensen, Poul Erik Karlsen, Jesper Knudsen, Niels Madsen, Jens Erik Mogensen, Erik Møller, Gert Nielsen, Dan Randum Nielsen, Gunner Nielsen, Per Nørgaard, Max Pedersen, Kenneth Pedersen, Preben Toft Poulsen, John Risager, Preben Schultz, Flemming Seibæk, Helge Skaaning, Per Sørensen, Willy Thomsen, Bjarne Thomsen, Klaus Trab, Jens Ole Niinemaa, Endel Ulman-Kuuskman, Els

STERN

OO-MMM

Cypr

GORGO ALKYON AMFITRITI F8 F12

5 pojazdów

Dania

VESTKYSTEN NORDSØEN HAVØRNEN HAVTERNEN

Estonia

Kati Kõu Maru Pikker Torm Valvas Vapper

Enstrom 480B MI-8 L-410

Kulkuri 34: AMA 220 Kulkuri 34: AMA 906 Kulkuri 34: AMA 518

L 76/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L76 - 35 z 200716.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (  Dz.U. L 157 z 9.6.2006)

 • Dz. U. L76 - 32 z 200716.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 834) (1)

 • Dz. U. L76 - 20 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L76 - 19 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L76 - 18 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L76 - 16 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L76 - 12 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny

 • Dz. U. L76 - 10 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L76 - 6 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L76 - 3 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2007 r.

 • Dz. U. L76 - 1 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.