Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 98 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2007-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 98 POZ 20

L 98/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 400/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 marca 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ zmienił wykaz osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 201/2007 (Dz.U. L 59 z 27.2.2007, str. 73).

13.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/21

ZAŁĄCZNIK W załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się następujące osoby fizyczne: a) Kambale Kisoni (alias dr Kisoni). Data urodzenia: 24.5.1961 r. Miejsce urodzenia: Mulashe, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Numer paszportu: C0323172. Dalsze informacje: mieszkający na stałe w Butembo. Handlarz złotem, właściciel Butembo Airlines oraz Congocom Trading House w Butembo; b) Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data urodzenia: a) 6.4.1961 r.; b) 4.6.1961 r. Miejsce urodzenia: Mugambazi, Kigali, Rwanda. Dalsze informacje: przebywa w Niemczech; 2) dodaje się następujące osoby fizyczne, ugrupowania i podmioty: a) Uganda Commercial Impex (UCI) LTD. Adres: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda. Telefon: +256 41 533 578/9; b) PO Box 22709, Kampala, Uganda. Dalsze informacje: przedsiębiorstwo eksportujące złoto z siedzibą w Kampali; b) Machanga. Adres: Kampala, Uganda. Dalsze informacje: przedsiębiorstwo eksportujące złoto z siedzibą w Kampali (dyrektor: p. Rajua); c) Butembo Airlines (BAL). Adres: Butembo, Demokratyczna Republika Konga. Dalsze informacje: prywatne linie lotnicze świadczące usługi poza Butembo; d) Congocom Trading House. Adres: Butembo, Demokratyczna Republika Konga. Telefon: +253 (0) 99 983 784. Dalsze informacje: handel złotem w Butembo; e) a) Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL); b) Great Lakes Business Company (GLBC). Adres: a) CAGL, Avenue President Mobutu, Goma, Demokratyczna Republika Konga (CAGL posiada również biuro w Gisenyi, w Rwandzie); b) GLBC, PO Box 315, Goma, Demokratyczna Republika Konga (GLBC posiada również biuro w Gisenyi, w Rwandzie).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 98 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 27 z 200713.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Rumunii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1527) (1)

 • Dz. U. L98 - 23 z 200713.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1525) (1)

 • Dz. U. L98 - 22 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L98 - 17 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L98 - 15 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L98 - 11 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L98 - 7 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 396/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L98 - 5 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L98 - 3 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L98 - 1 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.