Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 98 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1525) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 98 POZ 23

Strona 1 z 2
13.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/23

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1525)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/227/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W następstwie złożenia przez Niemcy uzasadnionego wniosku należy zmienić zasięg stref zamkniętych w Niemczech. Należy zatem 2005/393/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

Dyrektywa Rady 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także określa strefy ochrony i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta. Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, w ramach których państwa członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w związku z chorobą niebieskiego języka. Po zgłoszeniu wystąpienia ognisk choroby niebieskiego języka w połowie sierpnia i na początku września 2006 r. przez właściwe organy Belgii, Niemiec, Francji i Niderlandów, Komisja kilkakrotnie wprowadzała zmiany do decyzji 2005/393/WE w zakresie wyznaczenia odpowiednich stref zamkniętych.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2005/393/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/146/WE (Dz.U. L 64 z 2.3.2007, str. 37).

L 98/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do decyzji 2005/393/WE wykaz stref zamkniętych w strefie F (serotyp 8), odnoszący się do Niemiec, otrzymuje brzmienie: „N i e m c y Badenia-Wirtembergia Okręg miejski Baden-Baden W okręgu Calw: Bad Herrenalb, Dobel W okręgu Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Engelsbrand, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker, Neuenbürg, Neulingen, Niefern-Öschelbronn, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt Okręg miejski Heidelberg Okręg miejski Heilbronn W okręgu Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Cleebronn, Eberstadt, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Nordheim, Oedheim, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Widdern, Zaberfeld W okręgu Hohenlohe: Dörzbach, Forchtenberg, Ingelfingen, Krautheim, Öhringen, Schöntal, Weißbach, Zweiflingen Okręg Karlsruhe Okręg miejski Karlsruhe W okręgu Ludwigsburg: Sachsenheim Okręg Mannheim W okręgu Main-Tauber: Ahorn, Assamstadt, Bad Mergentheim, Boxberg, Freudenberg, Großrinderfeld, Grünsfeld, Igersheim, Königheim, Külsheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Weikersheim, Werbach, Wertheim, Wittighausen Okręg Neckar-Odenwald W okręgu Ortenau: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt Okręg miejski Pforzheim Okręg Rastatt Okręg Rhein-Neckar Bawaria Okręg i miasto Aschaffenburg Okręg Bad Kissingen W okręgu Kitzingen: Albertshofen, Biebelried, Bruchbrunn, Dettelbach, Kitzingen, Mainstockheim, Marktsteft, Nordheim am Main, Schwarzach am Main, Sommerach, Sulzfeld am Main, Volkach Okręg Main-Spessart Okręg Miltenberg Okręg Rhön-Grabfeld W okręgu Schweinfurt: Bergrheinfeld, Dittelbrunn, Euerbach, Frankenwinheim, Geldersheim, Gochsheim, Grafenrheinfeld, Grettstadt, Kolitzheim, Niederwerrn, Poppenhausen, Röthlein, Schonungen, Schwanfeld, Schwebheim, Sennfeld, Stadtlauringen, Sulzheim, Üchtelhausen, Waigolshausen, Wasserlosen, Werneck, Wipfeld Miasto Schweinfurt Okręg Würzburg z wyłączeniem gmin Aub i Bieberehren Miasto Würzburg Brandenburgia W okręgu Prignitz: Besandten, Eldenburg, Wootz

13.4.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 98 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 27 z 200713.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Rumunii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1527) (1)

 • Dz. U. L98 - 22 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L98 - 20 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L98 - 17 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L98 - 15 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L98 - 11 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L98 - 7 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 396/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L98 - 5 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L98 - 3 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L98 - 1 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.