Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 17

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/307/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. wspierające działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w laboratoriach, w ramach strategii Unii Europejskiej przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2008-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 17

Strona 1 z 7
16.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/17

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/307/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. wspierające działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w laboratoriach, w ramach strategii Unii Europejskiej przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

konferencji przeglądowej (dalej zwanej „szóstą konferencją przeglądową”). Na szóstej konferencji przeglądowej, która odbyła się w grudniu 2006 r., UE zachęcała do pełnego przestrzegania postanowień BTWC przez wszystkie państwa strony tej konwencji, do wzmacniania – w miarę potrzeby – krajowych środków realizacji obejmujących także prawodawstwo karne oraz do kontroli nad mikroorganizmami chorobotwórczymi i toksynami w ramach BTWC. UE przedstawiła także dokumenty robocze, w tym dokumenty dotyczące bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej.

(4)

(1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (dalej zwaną „strategią UE”), która w rozdziale III zawiera wykaz środków służących zwalczaniu rozprzestrzeniania takiej broni.

(2)

Unia Europejska czynnie wprowadza w życie strategię UE i stosuje środki wymienione w rozdziale III tej strategii, w szczególności te, które dotyczą wzmocnienia konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (zwanej dalej „BTWC”), a także wspiera realizację BTWC na szczeblu krajowym między innymi poprzez wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (1) oraz poprzez plan działania UE w sprawie broni biologicznej i toksycznej będący uzupełnieniem wspólnego działania UE wspierającego konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) (2).

Na szóstej konferencji przeglądowej potwierdzono, że państwa strony są zobowiązane do stosowania niezbędnych środków na szczeblu krajowym w ramach art. I, III i IV BTWC, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę w odniesieniu do drobnoustrojów lub innych czynników biologicznych lub toksyn w laboratoriach i innych obiektach oraz podczas transportu, a także aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do takich czynników i toksyn oraz ich przemieszczanie. Na konferencji zwrócono się także do państw stron, które posiadają odpowiednie doświadczenie w stosowaniu środków prawnych i administracyjnych podczas realizacji postanowień BTWC, aby udzieliły pomocy na wniosek innego państwa strony. Na konferencji zachęcano do oferowania pomocy na szczeblu regionalnym. Na szóstej konferencji przeglądowej postanowiono, że w roku 2008 zostaną omówione środki krajowe, regionalne i międzynarodowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej, w tym bezpieczeństwa i ochrony czynników chorobotwórczych i toksyn w laboratoriach. Postanowiono, że w roku 2008 propagować się będzie wspólną koncepcję tych środków i skuteczne działania z nimi związane. Na szóstej konferencji przeglądowej odnotowano także – w odniesieniu do art. VII BTWC – że wewnętrzna gotowość państw stron w przypadku wystąpienia choroby, również w sytuacjach spowodowanych domniemanym zastosowaniem broni biologicznej lub toksycznej, przyczynia się do zwiększenia możliwości reagowania na wystąpienie choroby oraz do jej badania i łagodzenia.

(5)

(3)

W dniu 20 marca 2006 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko 2006/242/WPZiB dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) (3), którego celem jest dalsze upowszechnianie stosowania BTWC oraz przyczynienie się do pozytywnego wyniku

(6)

(1) Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 51. (2) Dz.U. C 57 z 9.3.2006, s. 1. (3) Dz.U. L 88 z 25.3.2006, s. 65.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 15 z 200816.4.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L106 - 14 z 200816.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L106 - 7 z 200816.4.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L106 - 6 z 200816.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L106 - 3 z 200816.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L106 - 1 z 200816.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.