Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 113 POZ 24

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 93 z 4.4.2008)

Data ogłoszenia:2008-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 113 POZ 24

L 113/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2008

7. Strona 170, motyw piąty: zamiast: „(…) z wypełnianiem niektórych szczegółowych pozycji z powodu braku istotnych danych w księgach rachunkowych tychże gospodarstw; w związku z tym, tak długo, jak występują te trudności, należy przyjąć uzgodnienia zapobiegające wszelkiemu rodzajowi ryzyka niewłaściwej interpretacji, które może mieć miejsce w przypadku braku wypełnienia tychże szczegółowych pozycji;”, „(…) z wypełnianiem poszczególnych pozycji z powodu braku istotnych danych w księgach rachunkowych tych gospodarstw; w rezultacie, tak długo, jak występują te trudności, należy przyjąć uzgodnienia zapobiegające wszelkiemu rodzajowi ryzyka niewłaściwej interpretacji, które może mieć miejsce w przypadku braku wypełnienia tych poszczególnych pozycji;”.

powinno być:

8. Strona 170, motyw szósty: zamiast: powinno być: „(…) wynikających z adaptacji deklaracji podatkowej rolnika, należy zastosować (…)”, „(…) wynikających z adaptacji sprawozdania z gospodarstwa rolnego, należy zastosować (…)”.

9. Strona 170, motyw siódmy: zamiast: powinno być: „środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych,”, „środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,”.

10. Strona 171, art. 1 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „Rodzaj danych rachunkowych, które mają zostać podane w deklaracji podatkowej rolnika, należy określić w załączniku I.”, „Rodzaj danych rachunkowych, które mają zostać podane w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego, należy określić w załączniku I.”.

11. Strona 172, załącznik I, nagłówek: zamiast: „WZÓR DEKLARACJI PODATKOWEJ ROLNIKA”,powinno być: „FORMAT SPRAWOZDANIA Z GOSPODARSTWA ROLNEGO”.

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93 z dnia 4 kwietnia 2008 r.)

Strona 14, art. 3 pkt 1 drugi akapit: zamiast: powinno być: „od dnia 4 października 2009 r.”, „od dnia 4 kwietnia 2009 r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 113 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L113 - 23 z 200825.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2237/77 z dnia 23 września 1977 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 118/66 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych (  Dz.U. L 263 z 17.10.1977) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 03, tom 3, s. 170)

 • Dz. U. L113 - 21 z 200825.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie kosztów instalacji i eksploatacji technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L113 - 15 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające po raz 94. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L113 - 13 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszaru ICES IV, wodach WE obszaru IIa oraz części obszaru IIIa nienależącej do Skagerrak ani Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L113 - 11 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszaru V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L113 - 9 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L113 - 8 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L113 - 7 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L113 - 5 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L113 - 3 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L113 - 1 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.