Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 125

Tabela 1 Różne procedury dokonywania homologacji typu oraz jej rozszerzania

Pojazdy kategorii M oraz N z silnikami o zapłonie iskrowym Badanie homologacyjne typu Pojazdy benzynowe Pojazdy dwupaliwowe Pojazdy jednopaliwowe

Pojazdy kategorii M1 oraz N1 z silnikami wysokoprężnymi

Typ I

Tak Tak Tak (badanie z użyciem (masa maksymalna obu typów paliwa) (masa maksymalna ≤ 3,5 t) ≤ 3,5 t) (masa maksymalna ≤ 3,5 t)

Tak (masa maksymalna ≤ 3,5 t)

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pojazdy kategorii M oraz N z silnikami o zapłonie iskrowym Badanie homologacyjne typu Pojazdy benzynowe Pojazdy dwupaliwowe Pojazdy jednopaliwowe

L 119/13

Pojazdy kategorii M1 oraz N1 z silnikami wysokoprężnymi

Typ II

Tak

Tak (badanie z użyciem obu typów paliwa) Tak (badanie wyłącznie z użyciem benzyny)

Tak

Typ III

Tak

Tak

Typ IV

Tak (badanie wyłącznie Tak z użyciem (masa maksymalna benzyny) ≤ 3,5 t) (masa maksymalna ≤ 3,5 t)

Typ V

Tak (badanie wyłącznie Tak Tak z użyciem (masa maksymalna (masa maksymalna benzyny) ≤ 3,5 t) ≤ 3,5 t) (masa maksymalna ≤ 3,5 t) Tak (masa maksymalna Tak ≤ 3,5 t) (masa maksymalna (badanie wyłącznie ≤ 3,5 t) z użyciem benzyny) Pkt 7. Pkt 7.

Tak (masa maksymalna ≤ 3,5 t)

Typ VI

Rozszerzenie

Pkt 7.

Pkt 7; M2 oraz N2 o masie odniesienia ≤ 2 840 kg. Tak, zgodnie z ppkt 11.1.5.2.1. lub 11.1.5.2.2. lub 11.1.5.2.3. lub 11.1.5.3.

Pokładowy system diagnostyczny

Tak, zgodnie z ppkt 11.1.5.1.1. lub 11.1.5.3.

Tak, zgodnie z ppkt 11.1.5.1.2. lub 11.1.5.3.

Tak, zgodnie z ppkt 11.1.5.1.2. lub 11.1.5.3.

5.3.

Opis badań

5.3.1.

Badanie typu I (symulacja średnich wielkości emisji spalin po rozruchu zimnego silnika). Rysunek 1 przedstawia procedury dokonywania badania typu I. Badanie to przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich pojazdów określonych w pkt 1., o maksymalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Pojazd umieszcza się na hamowni podwoziowej wyposażonej w środki symulacji obciążenia i bezwładności. Wykonuje się, bez żadnej przerwy, badanie składające się z 2 części — pierwszej i drugiej — trwających w sumie 19 minut i 40 sekund. Okres bez pobierania próbek, trwający nie dłużej niż 20 sekund, może być wprowadzony za zgodą producenta, między końcem części pierwszej a początkiem części drugiej, w celu ułatwienia regulacji wyposażenia badawczego. W pojazdach zasilanych gazem płynnym lub ziemnym badanie typu I przeprowadza się z uwzględnieniem różnego składu gazu płynnego lub ziemnego, jak określono w załączniku 12. Pojazdy zasilane benzyną i gazem płynnym lub ziemnym bada się z użyciem obu typów paliwa, przy czym badanie z użyciem gazu płynnego lub ziemnego przeprowadza się z uwzględnieniem różnego składu danego gazu, jak określono w załączniku 12.

5.3.1.1.

5.3.1.2.

5.3.1.2.1.

5.3.1.2.1.1.

L 119/14

PL 5.3.1.2.1.2.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Z zastrzeżeniem wymogów ppkt 5.3.1.2.1.1., pojazdy zasilane zarówno benzyną, jak i gazem, w których układ benzynowy zamontowany jest do celów awaryjnych lub do rozruchu, i których zbiornik na benzynę nie może zmieścić więcej niż 15 litrów benzyny, traktuje się przy badaniu typu I jak pojazdy napędzane wyłącznie paliwem gazowym.

6.5.2008

5.3.1.2.2.

Część pierwsza badania składa się z czterech podstawowych cykli miejskich. Każdy podstawowy cykl miejski składa się z piętnastu faz (bieg jałowy, przyspieszenie, prędkość stała, spowalnianie itd.).

5.3.1.2.3.

Część druga badania składa się z jednego cyklu pozamiejskiego. Cykl pozamiejski składa się z 13 faz (bieg jałowy, przyspieszanie, prędkość stała, spowalnianie itd.).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.