Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 100

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 100

Strona 100 z 125

Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy ISO 4259 „Przetwory naftowe — Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania”, a dla określenia wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R; dla określenia wartości maksymalnej i minimalnej, minimalna różnica wynosi 4R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Niezależnie od tego środka, który jest niezbędny z przyczyn technicznych, producent paliwa powinien jednak zmierzać do osiągnięcia wartości zero w przypadku gdy ustalona maksymalna wartość wynosi 2R oraz do średniej wartości, w przypadku podania wartości minimalnych i maksymalnych. W razie zaistnienia konieczności ustalenia, czy paliwo odpowiada wymogom specyfikacji, stosuje się przepisy normy ISO 4259. (2) Zakres liczby cetanowej nie jest zgodny z wymaganiami minimalnego zakresu różnicy wynoszącego 4R. Jednakże w przypadku sporu między dostawcą paliwa a użytkownikiem paliwa można wykorzystać warunki normy ISO 4259 w celu rozstrzygania takich sporów, o ile zostają dokonane pomiary powtarzalne, w liczbie wystarczającej do uzyskania niezbędnej precyzji, z preferencją dla oznaczeń pojedynczych. (3) Podaje się rzeczywistą zawartość siarki w paliwie wykorzystywanym do badania typu I. (4) Nawet w przypadku kontrolowanych procesów utleniania możliwe jest, że trwałość powłoki jest ograniczona. W tym celu należy uzyskać od dostawcy informacje dotyczące warunków przechowywania i trwałości.

6.5.2008

3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/151

SPECYFIKACJA PALIWA ODNIESIENIA WYKORZYSTYWANEGO DO BADANIA POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W SILNIKI O ZAPŁONIE ISKROWYM PRZY NISKIEJ TEMPERATURZE OTOCZENIA — BADANIE TYPU VI Rodzaj: benzyna bezołowiowa

Wartość graniczna (1) Parametr Jednostka minimalna maksymalna Metoda badania

Badawcza liczba oktanowa (RON) Motorowa liczba oktanowa (MON) Gęstość przy 15 °C Ciśnienie pary (wg Reida) Destylacja: — ilość, która wyparowała do osiągnięcia temp. 70 °C — ilość, która wyparowała do osiągnięcia temp. 100 °C — ilość, która wyparowała do osiągnięcia temp. 150 °C — końcowa temperatura wrzenia Pozostałość Analiza węglowodorów: — olefinowe — aromatyczne — nasycone — benzen Stosunek węgiel/węglowodory Okres indukcyjności (2) Zawartość tlenu Obecność gumy Zawartość siarki (3) Korozja miedzi Zawartość ołowiu Zawartość fosforu

1

95,0 85,0 kg/m kPa

3

— — 754 95,0

EN 25164 EN 25163 ISO 3675 PrEN ISO 13016-1 (DVPE) EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 ASTM D 1319 ASTM D 1319 ASTM D 1319 pr. EN 12177 EN-ISO 7536 EN 1601 EN-ISO 6246 ASTM D 5453 EN-ISO 2160 EN 237 ASTM D 3231

740 56,0

% (V/V) % (V/V) % (V/V) °C % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) minuty % m/m mg/ml mg/kg mg/l mg/l

24,0 50,0 83,0 190 — — 29,0 — 480 — — — — — —

40,0 58,0 89,0 210 2,0 10,0 35,0 1,0 — 1,0 0,04 10 klasa I 5 1,3

Wartość podana Wartość podana

( ) Wartości podane w specyfikacjach są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy ISO 4259 „Przetwory naftowe — Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania” a dla określenia wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R; dla określenia wartości maksymalnej i minimalnej, minimalna różnica wynosi 4R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Niezależnie od tego środka, który jest niezbędny z przyczyn technicznych, producent paliwa powinien jednak zmierzać do osiągnięcia wartości zero w przypadku gdy ustalona maksymalna wartość wynosi 2R oraz do średniej wartości, w przypadku podania wartości minimalnych i maksymalnych. W razie zaistnienia konieczności ustalenia, czy paliwo odpowiada wymogom specyfikacji, stosuje się przepisy normy ISO 4259. (2) Paliwo może zawierać inhibitory utleniania i dezaktywatory metalu normalnie wykorzystywane do stabilizowania strumieni benzyny rafinowanej, ale nie można dodawać detergentów/dodatków dyspersyjnych i olejów rozpuszczających. (3) Podaje się rzeczywistą zawartość siarki w paliwie wykorzystywanym do badania typu VI.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 100 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.