Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 101

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 101

Strona 101 z 125

L 119/152

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

ZAŁĄCZNIK 10a

1.

SPECYFIKACJA GAZOWYCH PALIW ODNIESIENIA

1.1.

Dane techniczne paliwa odniesienia — gazu płynnego

1.1.1. Dane techniczne paliwa odniesienia — gazu płynnego — wykorzystywanego do badania pojazdów pod kątem wartości granicznych emisji podanych w wierszu A tabeli w ppkt 5.3.1.4. — Badanie typu I

Parametr Jednostka Paliwo A Paliwo B Metoda badania

Skład: zawartość C3 zawartość C4 < C3, >C4 Olefiny Pozostałość po odparowaniu Woda przy 0 °C Całkowita zawartość siarki Siarczek wodoru Korozja paska miedzianego Zapach Motorowa liczba oktanowa wartość znamionowa mg/kg % obj. % obj. % obj. % obj. mg/kg 30 ± 2 reszta maks. 2 maks. 12 maks. 50 wolna maks. 50 brak klasa 1 charakterystyczny min. 89 85 ± 2 reszta maks. 2 maks. 15 maks. 50 wolna maks. 50 brak klasa 1 charakterystyczny min. 89

ISO 7941

ISO 13757 Kontrola wzrokowa EN 24260 ISO 8819 ISO 6251 (1)

EN 589 załącznik B

(1) Metoda ta nie pozwala ustalić dokładnie obecności materiałów korozyjnych, jeżeli próbka zawiera inhibitory korozji lub inne związki chemiczne, które zmniejszają korozyjność próbki na pasku miedzianym. Dlatego zakazuje się dodawania takich związków chemicznych jedynie w celu obciążenia metody badania.

1.1.2. Dane techniczne paliwa odniesienia — gazu płynnego — wykorzystywanego do badania pojazdów pod kątem wartości granicznych emisji podanych w wierszu B tabeli w ppkt 5.3.1.4. — Badanie typu I

Parametr Jednostka Paliwo A Paliwo B Metoda badania

Skład: zawartość C3 zawartość C4 < C3, >C4 Olefiny Pozostałość po odparowaniu Woda przy 0 °C Całkowita zawartość siarki Siarczek wodoru Korozja paska miedzianego Zapach Motorowa liczba oktanowa

1

ISO 7941 % obj. % obj. % obj. % obj. mg/kg mg/kg wartość znamionowa 30 ± 2 reszta maks. 2 maks. 12 maks. 50 wolna maks. 10 brak klasa 1 charakterystyczny min. 89 85 ± 2 reszta maks. 2 maks. 15 maks. 50 wolna maks. 10 brak klasa 1 charakterystyczny min. 89 EN 589 załącznik B ISO 13757 kontrola wzrokowa EN 24260 ISO 8819 ISO 6251 (1)

( ) Metoda ta nie pozwala ustalić dokładnie obecności materiałów korozyjnych, jeżeli próbka zawiera inhibitory korozji lub inne związki chemiczne, które zmniejszają korozyjność próbki na pasku miedzianym. Dlatego zakazuje się dodawania takich związków chemicznych jedynie w celu obciążenia metody badania.

6.5.2008

1.2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/153

Dane techniczne paliwa odniesienia — gazu ziemnego

Wartości graniczne Charakterystyka Jednostki Podstawa min. maks. Metoda badania

Paliwo odniesienia G20 Skład: Metan Reszta (baza) ( )

1

% mol. % mol. % mol. mg/m3 (2) MJ/m3 (3)

100 —

99 —

100 1

ISO 6974 ISO 6974 ISO 6974

N2 Zawartość siarki Liczba Wobbego (netto) Paliwo odniesienia G25 Skład: Metan Reszta (baza) ( )

1

— 48,2

— 47,2

10 49,2

ISO 6326–5

% mol. % mol. % mol. mg/m3 (2) MJ/m3 (3)

86 — 14 — 39,4

84 — 12 — 38,2

88 1 16 10 40,6

ISO 6974 ISO 6974 ISO 6974 ISO 6326–5

N2 Zawartość siarki Liczba Wobbego (netto)

1

( ) Obojętne (inne niż N2) + C2 + C2+. (2) Wartość należy ustalić przy 293,2 K (20 °C) i 101,3 kPa. (3) Wartość należy ustalić przy 273,2 K (0 °C) i 101,3 kPa.

L 119/154

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

ZAŁĄCZNIK 11 Diagnostyka pokładowa w pojazdach silnikowych

1.

WSTĘP Niniejszy załącznik stosuje się do aspektów działania pokładowego systemu diagnostycznego do kontroli emisji zanieczyszczeń pojazdów silnikowych.

2.

DEFINICJE W rozumieniu niniejszego załącznika:

2.1.

„Pokładowy system diagnostyczny” oznacza montowany na stałe w pojeździe system diagnostyczny do kontroli emisji zanieczyszczeń, który musi być w stanie identyfikować prawdopodobny obszar nieprawidłowego działania za pomocą kodów błędów przechowywanych w pamięci komputera.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 101 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.