Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 105

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 105

Strona 105 z 125

W przypadku, gdy nie przeprowadza się badania wytrzymałości (typu V), lub na wniosek producenta, do badania działania pokładowego systemu diagnostycznego można użyć reprezentatywnego egzemplarza typu pojazdu z odpowiedniego rocznika. 3.3.2. Pokładowy system diagnostyczny musi wskazywać na usterkę związaną z emisją zanieczyszczeń części lub układu w przypadku, gdy usterka taka powoduje zwiększenie emisji zanieczyszczeń powyżej wartości dopuszczalnych podanych poniżej:

Masa cząstek stałych (1) (PM) L4 (g/km) Diesel 0,18 0,18 0,23 0,28

Masa odniesienia (MR) (kg) Kategoria M (2 ) N (3 ) Klasa — I II III wszystkie RM ≤ 1 305 1 305 < RM ≤ 1 760 1 760 < RM

Masa tlenku węgla (CO) L1 (g/km) Benzynowy 3,20 3,20 5,80 7,30 Diesel 3,20 3,20 4,00 4,80

Całkowita masa węglowodorów (THC) L2 (g/km) Benzynowy 0,40 0,40 0,50 0,60 Diesel 0,40 0,40 0,50 0,60

Masa tlenków azotu (NOx) L3 (g/km) Benzynowy 0,60 0,60 0,70 0,80 Diesel 1,20 1,20 1,60 1,90

(1) Dla silników wysokoprężnych. (2) Z wyjątkiem pojazdów o masie maksymalnej przekraczającej 2 500 kg. (3) Oraz pojazdy kategorii M wymienione w przypisie 2).

6.5.2008

3.3.3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/157

Wymogi dotyczące kontroli pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym Aby spełnić wymogi ppkt 3.3.2, pokładowy system diagnostyczny musi kontrolować przynajmniej:

3.3.3.1. zmniejszenie się skuteczności działania katalizatora jedynie w odniesieniu do emisji węglowodorów. Producenci mogą monitorować jedynie przedni katalizator lub przedni katalizator w połączeniu z kolejnym(-i) katalizatorem(ami). Każdy monitorowany katalizator lub połączenie katalizatorów zostają uznane za niedziałające, gdy emisje przekroczą wartość progową węglowodorów podaną w tabeli w ppkt 3.3.2.; 3.3.3.2. występowanie przerw w zapłonie w zakresie działania silnika ograniczonego przez następujące wartości: a) maksymalną liczbę obrotów 4 500 min-1 lub o 1 000 min-1 większą niż najwyższa liczba obrotów osiągnięta podczas cyklu badania typu I, w zależności do tego, która wartość jest niższa; linię dodatniego momentu obrotowego (tzn. obciążenie silnika na biegu jałowym); linię łączącą następujące punkty działania silnika: linię dodatniego momentu obrotowego przy 3 000 min-1 oraz punkt na linii maksymalnej liczby obrotów określonej w wymienionym wyżej lit. a) przy podciśnieniu w kolektorze silnika o 13,33 kPa niższym niż podciśnienie na linii dodatniego momentu obrotowego.

b) c)

3.3.3.3. pogorszenie się działania czujnika tlenu 3.3.3.4. inne części lub układy kontroli emisji, bądź związane z emisją zanieczyszczeń części lub układy mechanizmu napędowego, które są połączone z komputerem, których awaria może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej, przekraczające wartości dopuszczalne podane w pkt 3.3.2.; 3.3.3.5. jakiekolwiek inne części mechanizmu napędowego związane z emisją, połączone z komputerem, łącznie z wszelkimi czujnikami umożliwiającymi spełnianie funkcji monitorowania, muszą być kontrolowane pod kątem ciągłości obwodu, chyba że są monitorowane w inny sposób; 3.3.3.6. elektroniczny układ kontroli emisji par musi być sprawdzany przynajmniej pod względem ciągłości obwodu. 3.3.4. Wymogi dotyczące kontroli pojazdów z silnikiem wysokoprężnym Aby spełnić wymogi ppkt 3.3.2, pokładowy system diagnostyczny musi monitorować: 3.3.4.1. zmniejszenie skuteczności działania katalizatora, jeśli taki jest zamontowany; 3.3.4.2. działanie oraz integralność filtra cząstek stałych, jeśli jest zamontowany; 3.3.4.3. układ elektronicznego wtrysku paliwa, ilość paliwa oraz odmierzanie czasu siłownika(-ów) pod kątem ciągłości obwodu oraz całkowitych awarii działania; 3.3.4.4. Inne części lub układy kontroli emisji, bądź związane z emisją zanieczyszczeń części lub układy mechanizmu napędowego, połączone z komputerem, których awaria może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej, przekraczające wartości dopuszczalne podane w ppkt 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 105 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.