Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 107

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 107

Strona 107 z 125

Kod błędu musi być również zapamiętywany w przypadkach określonych w ppkt 3.3.3.5. oraz 3.3.4.5. niniejszego załącznika. Dane o drodze przejechanej przez pojazd od momentu włączenia się wskaźnika nieprawidłowego działania muszą być dostępne w każdej chwili poprzez port szeregowy znormalizowanego złącza komunikacyjnego (2). W przypadku pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym nie ma potrzeby osobnej identyfikacji cylindrów, w których występuje przerwa w zapłonie, jeśli zapamiętany jest kod błędu dotyczący przerwy w zapłonie jednego lub wielu cylindrów.

3.5.2.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.7. 3.7.1.

Gaśnięcie wskaźnika nieprawidłowego działania (MI) Jeżeli nie występują już przerwy w zapłonie na poziomie, który (zgodnie z danymi producenta) może spowodować uszkodzenie katalizatora, lub jeżeli silnik jest użytkowany po zmianach warunków prędkości i obciążenia, tak aby poziom przerw w zapłonie nie powodował uszkodzenia katalizatora, wskaźnik nieprawidłowego działania może zostać przełączony na poprzednie położenie aktywacji podczas pierwszego cyklu jazdy, w trakcie którego wykryto poziom przerwy w zapłonie, a w kolejnych cyklach jazdy może zostać przełączony do normalnego trybu pracy. Jeżeli wskaźnik nieprawidłowego działania jest z powrotem przełączony do poprzedniego stanu aktywacji, odpowiadające mu kody błędów i zapamiętane warunki stałe mogą zostać wymazane z pamięci. W przypadku innych rodzajów nieprawidłowego działania wskaźnik może się wyłączyć po trzech kolejnych cyklach jazdy, podczas których układ kontroli odpowiedzialny za włączenie się wskaźnika przestanie wykrywać nieprawidłowe działanie lub jeśli nie zostanie wykryty inny rodzaj nieprawidłowego działania, który mógłby, niezależnie od innych przyczyn, spowodować włączenie się wskaźnika.

3.7.2.

3.8. 3.8.1.

Usuwanie kodu błędu Pokładowy system diagnostyczny (OBD) może usunąć kod błędu i dane dotyczące przejechanej odległości oraz zamrożoną informację, jeśli ten sam błąd nie został zapisany ponownie w ciągu co najmniej 40 cykli rozgrzania silnika.

(1) International Standard ISO 2575–1982 (E), entitled „Road vehicles: Symbols for control indicators and tell-tales”, Symbol Number 4.36. (2) Wymóg ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 r. i dotyczy jedynie pojazdów z elektronicznym przesyłem danych na temat prędkości do urządzenia kontroli pracy silnika. Dotyczy to wszystkich pojazdów wchodzących do użytku od dnia 1 stycznia 2005 r.

6.5.2008

3.9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/159

Pojazdy dwupaliwowe zasilane gazem Ogólnie w przypadku pojazdów dwupaliwowych, dla każdego rodzaju paliwa (benzyna i NG/LPG) zastosowanie mają wszystkie wymogi OBD, tak jak w przypadku pojazdów jednopaliwowych. W tym celu należy zastosować jedną z dwóch opcji podanych w ppkt 3.9.1. lub 3.9.2. lub jakiekolwiek ich połączenie.

3.9.1.

Jeden OBD dla dwóch rodzajów paliwa.

3.9.1.1. Należy przeprowadzić następujące procedury dla każdej diagnostyki w pojedynczym OBD w odniesieniu do benzyny i NG/LPG, niezależnie od obecnie stosowanego paliwa lub konkretnego rodzaju paliwa:: a) b) c) d) aktywacja wskaźnika nieprawidłowego funkcjonowania (patrz ppkt 3.5. niniejszego załącznika); zachowanie kodu błędu (patrz ppkt 3.6. niniejszego załącznika); wyłączenie wskaźnika nieprawidłowego działania (patrz ppkt 3.7. niniejszego załącznika); usunięcie kodu błędu (patrz ppkt 3.8. niniejszego załącznika).

W przypadku części lub systemów, które mają być zbadane, można zastosować odrębną diagnostykę dla każdego rodzaju paliwa lub wspólną diagnostykę. 3.9.1.2. OBD może być zainstalowany na przynajmniej jednym komputerze. 3.9.2. Dwa odrębne OBD dla każdego rodzaju paliwa.

3.9.2.1. W przypadku gdy pojazd zasilany jest benzyną lub NG/LPG, należy przeprowadzić następujące procedury, niezależnie od siebie: a) b) c) d) aktywacja wskaźnika nieprawidłowego funkcjonowania (patrz ppkt 3.5. niniejszego załącznika); zachowanie kodu błędu (patrz ppkt 3.6. niniejszego załącznika); wyłączenie wskaźnika nieprawidłowego działania (patrz ppkt 3.7. niniejszego załącznika); usunięcie kodu błędu (patrz ppkt 3.8. niniejszego załącznika).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 107 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.