Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 118

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 118

Strona 118 z 125

3.2.2.

3.2.3.

3.2.3.1. na potrzebę cyklów przygotowania wstępnego można zamontować częściowy układ regeneracji lub jego „atrapę”; 3.2.3.2. zastosować dowolną inną metodę uzgodnioną między producentem a organem homologacji typu. 3.2.4. Badanie emisji spalin po rozruchu zimnego silnika wraz z procesem regeneracji przeprowadza się zgodnie z cyklem operacyjnym badania typu I lub równoważnego cyklu na hamowni silników. Jeżeli badania emisji pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występują fazy regeneracji, przeprowadzane są na hamowni silników, badanie emisji obejmujące fazę regeneracji należy również przeprowadzić na hamowni silników. Jeżeli proces regeneracji wymaga więcej niż jednego cyklu operacyjnego, kolejny(-e) cykl(-e) należy przeprowadzać bezzwłocznie, nie wyłączając silnika, do momentu osiągnięcia pełnej regeneracji (każdy cykl należy ukończyć). Czas niezbędny na przygotowanie nowego badania powinien być jak najkrótszy (np. wymiana filtra cząstek stałych). W tym czasie silnik musi być wyłączony. Wartości emisji podczas regeneracji (Mri) oblicza się zgodnie z pkt 8 załącznika 4. Należy zapisać liczbę cykli operacyjnych (d) do momentu pełnej regeneracji.

3.2.5.

3.2.6.

3.3.

Obliczanie łącznej emisji spalin

n n

∑M’sij

Msi =

j=1

∑M’rij

n ≥ 2;

n

Mri =

j=1

d

Mpi =

{

Msi ∙ D + Mri∙d D+d

}

L 119/172

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

dla każdej z uwzględnionych substancji zanieczyszczających (i): M’sij = masa emisji substancji zanieczyszczającej (i) w g/km podczas cyklu operacyjnego badania typu I (lub równoważnego cyklu na hamowni silników) bez regeneracji M’rij = masa emisji substancji zanieczyszczającej (i) w g/km podczas cyklu operacyjnego badania typu I (lub równoważnego cyklu na hamowni silników) podczas regeneracji (jeżeli n > 1, pierwsze badanie typu I przeprowadzane jest przy zimnym, a kolejne cykle przy rozgrzanym silniku) Msi = średnia masa emisji substancji zanieczyszczającej (i) bez regeneracji Mri = średnia masa emisji substancji zanieczyszczającej (i) podczas regeneracji Mpi = średnia masa emisji substancji zanieczyszczającej (i) n = liczba punktów badania, w których pomiary emisji (podczas cyklów operacyjnych padania typu I lub równoważnych cyklów na hamowni silników) dokonywane są pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występuje faza regeneracji, ≥ 2 = liczba cykli operacyjnych wymaganych do regeneracji = liczba cykli operacyjnych pomiędzy cyklami, podczas których występuje faza regeneracji

6.5.2008

d D

Przykładowy wykres parametrów pomiarowych znajduje się na rysunku 8/1.

Rysunek 8/1: Parametry zmierzone w badaniu emisji podczas cykli i między cyklami, w których wystąpił proces regeneracji (przykład szkicowy, wielkość emisji podczas cykli „D” może być wyższa lub niższa)

3.4.

Obliczanie współczynnika regeneracji K dla każdej badanej substancji zanieczyszczającej (i) Ki = Mpi / Msi Wyniki Msi, Mpi oraz Ki zostają zawarte w sprawozdaniu z badania sporządzanym przez służbę techniczną. Ki można wyznaczyć po ukończeniu jednej sekwencji.

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/173

ZAŁĄCZNIK 14 Procedura badania emisji z pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym (HEV)

1. 1.1.

WSTĘP Niniejszy załącznik określa szczegółowe przepisy dotyczące homologacji typu dla pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym (HEV), opisanych w ppkt 2.21.2. regulaminu. Z zasady, w odniesieniu do pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym badania typu I, II, III, IV, V, VI oraz badanie pokładowego systemu diagnostycznego przeprowadza się odpowiednio zgodnie z załącznikiem 4, 5, 6, 7, 9, 8 oraz 11, o ile w niniejszym załączniku nie zawarto stosownych zmian.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 118 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.