Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 121

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 121

Strona 121 z 125

3.1.4.

3.1.4.1.

Podawane do wiadomości wartości ważone oblicza się w następujący sposób:

Mi = (De × M1i + Dav × M2i) / (De + Dav) gdzie: Mi = masa emisji zanieczyszczenia i, w gramach na kilometr,

M1i = średnia masa emisji zanieczyszczenia i, w gramach na kilometr przy w pełni naładowanym urządzeniu magazynującym energię, obliczona zgodnie z ppkt 3.1.2.6., M2i = średnia masa emisji i, w gramach na kilometr przy minimalnie naładowanym (maksymalnie rozładowanym) urządzeniu magazynującym energię, obliczona zgodnie z ppkt 3.1.3.5., De = zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku 7 regulaminu nr 101, która przewiduje, że producent musi zapewnić środki do przeprowadzenia pomiarów w trybie zasilania wyłącznie energią elektryczną, Dav = 25 km (średnia odległość między dwoma doładowaniami akumulatora)

3.2.

Pojazdy doładowywane zewnętrznie (OVC HEV) z przełącznikiem trybu działania

3.2.1.

Przeprowadza się dwa badania w następujących warunkach:

3.2.1.1.

Warunek A:

badanie przeprowadza się z użyciem w pełni naładowanego urządzenia magazynującego energię.

3.2.1.2.

Warunek B:

badanie przeprowadza się z użyciem minimalnie naładowanego urządzenia magazynującego energię (w stanie maksymalnego rozładowania jego pojemności).

L 119/176

3.2.1.3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Przełącznik trybu działania należy ustawić we właściwym położeniu, jak zaznaczono w poniższej tabeli:

— wyłącznie zasilastan naładowania nie elektr. akumulatora — hybrydowy — wyłącznie zasilanie paliwem — hybrydowy — wyłącznie zasilanie elektr. — wyłącznie zasilanie paliwem — hybrydowy Przełącznik w położeniu — tryb hybrydowy n (1) … — tryb hybrydowy m (1) Przełącznik w położeniu

6.5.2008

Tryby pracy hybrydowej

Przełącznik w położeniu

Przełącznik w położeniu

Warunek A Tryb hybrydowy W pełni naładowany

Tryb hybrydowy

Tryb hybrydowy

Tryb hybrydowy z maks. wykorzystaniem energii elektr (2). Tryb z maks. zużyciem paliwa (3)

Warunek B Minimalnie naładowany

Tryb hybrydowy

Zasilanie paliwem

Zasilanie paliwem

(1) Np. tryb jazdy sportowej, ekonomicznej, miejskiej, pozamiejskiej … (2) Tryb hybrydowy z maksymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej: Tryb hybrydowy, w którym można stwierdzić najwyższe zużycie energii elektrycznej wśród możliwych do wyboru trybów podczas badania zgodnie z warunkiem A, pkt 4, załącznika 10 do regulaminu nr 101; tryb ten należy ustalić w porozumieniu ze służbą techniczną na podstawie informacji dostarczonych przez producenta. (3) Tryb z maksymalnym zużyciem paliwa: Tryb hybrydowy, w którym można stwierdzić najwyższe zużycie paliwa wśród możliwych do wyboru trybów podczas badania zgodnie z warunkiem B, pkt 4, załącznika 10 do regulaminu nr 101; tryb ten należy ustalić w porozumieniu ze służbą techniczną na podstawie informacji dostarczonych przez producenta.

3.2.2. 3.2.2.1.

Warunek A Jeżeli zasięg pojazdu przy zasilaniu wyłącznie energią elektryczną jest większy niż odległość przy jednym pełnym cyklu, na wniosek producenta badanie typu I można przeprowadzić w trybie zasilania wyłącznie energią elektryczną. W takim przypadku etap kondycjonowania silnika opisany w ppkt 3.2.2.3.1. lub 3.2.2.3.2. można pominąć. Procedura rozpoczyna się rozładowaniem urządzenia magazynującego energię podczas jazdy (na torze testowym, hamowni podwoziowej itp.) z przełącznikiem przestawionym w położenie zasilania wyłącznie energią elektryczną i stałą prędkością wynoszącą 70 % ± 5 % maksymalnej prędkości pojazdu użytkowanego przez 30 minut (wyznaczoną zgodnie z regulaminem nr 101). Rozładowywanie należy zakończyć: — gdy pojazd nie jest w stanie jechać z prędkością równą 65 % maksymalnej prędkości pojazdu użytkowanego przez 30 minut; lub gdy standardowe przyrządy pokładowe wskazują, iż należy zatrzymać pojazd; lub po przejechaniu odległości 100 km.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 121 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.