Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 125

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 125

Strona 125 z 125

): — przy stałej prędkości 50 km/h do momentu włączenia się silnika paliwowego w pojeździe hybrydowym, lub jeżeli pojazd nie jest w stanie osiągnąć stałej prędkości 50 km/h bez włączania silnika na paliwo, prędkość należy zmniejszyć do stałej prędkości, przy której w określonym czasie/na określonym odcinku drogi (do uzgodnienia między służbą techniczną a producentem) silnik paliwowy włączy się, lub stosownie do zaleceń producenta.

Silnik należy wyłączyć w ciągu 10 sekund od jego automatycznego włączenia się. 6.2.2. 6.2.2.1. Pojazdy niedoładowywane ze źródeł zewnętrznych (NOVC): Pojazdy typu NOVC bez przełącznika trybu działania: procedurę badania rozpoczyna się kondycjonowaniem, w ramach którego przeprowadzane są kolejno dwa pełne cykle jazdy (jeden dla części pierwszej i jeden dla części drugiej) bez wystawiania pojazdu na działanie temperatury.

L 119/180

6.2.2.2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pojazdy typu NOVC z przełącznikiem trybu działania: procedurę badania rozpoczyna się kondycjonowaniem, w ramach którego przeprowadzane są kolejno dwa cykle jazdy (jeden dla części pierwszej i jeden dla części drugiej) w trybie hybrydowym, bez wystawiania pojazdu na działanie temperatury. Jeżeli dostępnych jest kilka trybów pracy hybrydowej, badanie przeprowadza się w trybie wybieranym automatycznie po przekręceniu kluczyka zapłonu (tryb zwykły). Jazdę przygotowawczą i badanie na hamowni przeprowadza się zgodnie z ppkt 5.2. i 5.4. załącznika 7: W przypadku pojazdów doładowywanych ze źródeł zewnętrznych (OVC): w warunkach określonych dla warunku B badania typu I (ppkt 3.1.3. oraz 3.2.3.). W przypadku pojazdów niedoładowywanych ze źródeł zewnętrznych (NOVC): w identycznych warunkach, jak określone dla badania typu I.

6.5.2008

6.3. 6.3.1.

6.3.2.

7. 7.1. 7.2.

METODY BADANIA TYPU V Badanie takich pojazdów należy przeprowadzać zgodnie z załącznikiem 9. Pojazdy doładowywane ze źródeł zewnętrznych (OVC): Dozwolone jest ładowanie urządzenia magazynującego energię dwa razy dziennie podczas zwiększania kilometrażu. Przy zwiększaniu kilometrażu pojazdy doładowywane ze źródeł zewnętrznych powinny pracować w trybie wybieranym automatycznie po przekręceniu kluczyka zapłonu (w trybie zwykłym). Przy zwiększaniu kilometrażu dopuszcza się zmianę na inny tryb hybrydowy po uzgodnieniu ze służbą techniczną, jeśli zmiana taka jest niezbędna do dalszego zwiększania kilometrażu. Pomiar emisji zanieczyszczeń należy przeprowadzać w warunkach określonych dla warunku B badania typu I (ppkt 3.1.3. oraz 3.2.3.).

7.3.

Pojazdy niedoładowywane ze źródeł zewnętrznych (NOVC): Przy zwiększaniu kilometrażu pojazdy niedoładowywane ze źródeł zewnętrznych powinny pracować w trybie wybieranym automatycznie po przekręceniu kluczyka zapłonu (w trybie zwykłym). Pomiar emisji zanieczyszczeń należy przeprowadzać w warunkach określonych dla badania typu I.

8. 8.1. 8.2.

METODY BADANIA TYPU VI Badanie takich pojazdów należy przeprowadzać zgodnie z załącznikiem 8. Pomiar emisji zanieczyszczeń z pojazdów doładowywanych zewnętrznie należy przeprowadzać w warunkach określonych dla warunku B badania typu I (ppkt 3.1.3. oraz 3.2.3.). Pomiar emisji zanieczyszczeń z pojazdów niedoładowywanych zewnętrznie należy przeprowadzać w warunkach określonych dla badania typu I.

8.3.

9. 9.1. 9.2.

METODY BADANIA POKŁADOWYCH SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH Badanie takich pojazdów należy przeprowadzać zgodnie z załącznikiem 11. Pomiar emisji zanieczyszczeń z pojazdów doładowywanych zewnętrznie należy przeprowadzać w warunkach określonych dla warunku B badania typu I (ppkt 3.1.3. oraz 3.2.3.). Pomiar emisji zanieczyszczeń z pojazdów niedoładowywanych zewnętrznie należy przeprowadzać w warunkach określonych dla badania typu I.

9.3.

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/181

Dodatek 1 Profil stanu naładowania (SOC) urządzenia magazynującego energię podczas badania typu I w pojazdach hybrydowych doładowywanych zewnętrznie (OVC)

Warunek A, badanie typu I

Warunek A: 1) 2) 3) 4) 5) początkowy stan naładowania urządzenia magazynującego energię rozładowanie zgodnie z ppkt 3.1.2.1. lub 3.2.2.1. kondycjonowanie pojazdu zgodnie z ppkt 3.1.2.2. lub 3.2.2.2. doładowanie podczas wystawiania pojazdu na działanie temperatury zgodnie z ppkt 3.1.2.3. i 3.1.2.4., lub pkt 3.2.2.3. i 3.2.2.4. badanie zgodnie z ppkt 3.1.2.5. lub 3.2.2.5.

Warunek B, badanie typu I

Warunek B: 1) 2) 3) 4) 5) początkowy stan naładowania kondycjonowanie pojazdu zgodnie z ppkt 3.1.3.1. lub 3.2.3.1. rozładowanie zgodnie z ppkt 3.1.3.2. lub 3.2.3.2. wystawienie na działanie temperatury zgodnie z ppkt 3.1.3.3. lub 3.2.3.3. badanie zgodnie z ppkt 3.1.3.4. lub 3.2.3.4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 125 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.