Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 125

L 119/21

7.2.1.1.

7.2.1.2.

7.2.1.3.

7.2.1.4. 7.2.1.5.

7.2.1.6. 7.2.2.

iii) dopuszcza się ręczne i automatyczne skrzynie biegów, napędy na dwa i na cztery koła; iv) dopuszcza się różne rodzaje karoserii; v)

7.3. 7.3.1.

dopuszcza się różne wielkości kół i opon.

Trwałość urządzeń ograniczających zanieczyszczenia (badanie typu V) Homologacja przyznana pojazdowi może być rozszerzona na różne typy pojazdów pod warunkiem, że połączenie układu kontroli silnika/zanieczyszczeń jest identyczne z występującym w pojeździe już homologowanym. W tym celu uznaje się, że do tego samego połączenia silnika/układu ograniczania zanieczyszczeń należą te rodzaje pojazdów, których parametry opisane poniżej są identyczne lub pozostają w przewidzianych wartościach dopuszczalnych. Silnik: — liczba cylindrów, — pojemność silnika (± 15 %), — układ bloku cylindrów, — liczba zaworów, — układ paliwowy, — rodzaj układu chłodzenia, — proces spalania, — wielkość średnicy cylindrów od osi do osi.

7.3.1.1.

L 119/22

7.3.1.2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Układ ograniczania zanieczyszczeń: — katalizatory: — liczba katalizatorów i ich części, — wielkość i kształt katalizatorów (pojemność całej części ± 10 %), — typ działania katalitycznego (utleniający, trójdrożny itd.), — zawartość metali szlachetnych (identyczna lub większa), — stosunek metali szlachetnych (± 15 %), — podkład (budowa i materiał), — gęstość kanałów, — typ obudowy katalizatora(-ów), — umiejscowienie katalizatorów (pozycja i rozmiar w układzie wydechowym, które przy wlocie do katalizatora nie wywołują różnic temperatury wynoszących więcej niż 50 K). Różnice temperatury należy sprawdzić w ustabilizowanych warunkach, przy prędkości 120 km/h i ustawieniu obciążenia typowego dla badania typu I. — Wtrysk powietrza: — jest lub nie ma — typ (obieg wymuszony, pompy powietrza itd.) — Ponowny obieg gazów spalinowych (EGR): — jest lub nie ma.

6.5.2008

7.3.1.3.

Kategoria bezwładności: najbliższa większa kategoria bezwładności oraz dowolna niższa kategoria bezwładności równoważnej. Badanie trwałości może być wykonane przy użyciu pojazdu, rodzaju karoserii, skrzyni biegów (ręcznej lub automatycznej) oraz wielkości kół i opon, które różnią się od należących do pojazdu, którego dotyczy wniosek o homologację typu. Pokładowy system diagnostyczny Homologacja udzielona danemu typowi pojazdu w odniesieniu do pokładowego systemu diagnostycznego (OBD) może być rozszerzona na różne typy pojazdów należących do tej samej rodziny zgodnie z opisem w dodatku 2 do załącznika 11. Układ kontroli emisji zanieczyszczeń z silnika musi być identyczny z takim układem w pojeździe posiadającym już homologację oraz musi odpowiadać opisowi rodziny silników z układem OBD, zawartemu w dodatku 2 do załącznika 11, niezależnie od wymienionej poniżej charakterystyki pojazdu: akcesoria silnikowe, opony, bezwładność równoważna, układ chłodzenia, przełożenie całkowite, rodzaj przeniesienia napędu, rodzaj nadwozia.

7.3.1.4.

7.4. 7.4.1.

6.5.2008

8.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

L 119/23

8.1.

Każdy pojazd posiadający oznaczenie homologacji zgodne z niniejszym regulaminem musi być zgodny w pojazdem, któremu udzielono homologacji typu, pod względem podzespołów wpływających na emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, emisje ze skrzyni korbowej i emisje par. Procedury kontroli zgodności produkcji muszą odpowiadać procedurom zawartym w Porozumieniu z 1958 r., dodatek 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), łącznie z następującymi wymogami: Z reguły zgodność produkcji w odniesieniu do ograniczeń emisji zanieczyszczeń z pojazdu (badania typu I, II, III i IV) jest sprawdzana na podstawie opisu zawartego w formularzu komunikatu i załącznikach do tego formularza.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.