Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 125

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BADANIE TYPU VI (sprawdzające przeciętną wielkość emisji tlenku węgla oraz węglowodo-

L 119/3

Załącznik 8: Załącznik 9: Załącznik 10:

rów w niskiej temperaturze otoczenia po rozruchu zimnego silnika)

BADANIE TYPU V (opis badania wytrzymałości w celu sprawdzenia trwałości urządzeń ogra-

niczających zanieczyszczenia)

SPECYFIKACJA PALIWA ODNIESIENIA

1. 2. 3. Załącznik 10a: Załącznik 11:

Dane techniczne paliwa odniesienia, które należy stosować przy badaniu pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym Dane techniczne paliwa odniesienia, które należy stosować przy badaniu pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne Dane techniczne paliwa odniesienia, które należy stosować przy badaniu pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym przy niskiej temperaturze otoczenia

SPECYFIKACJA GAZOWYCH PALIW ODNIESIENIA DIAGNOSTYKA POKŁADOWA W POJAZDACH SILNIKOWYCH

Dodatek 1: Aspekty funkcjonalne pokładowych systemów diagnostycznych Dodatek 2: Podstawowa charakterystyka rodziny pojazdów Załącznik 12: Załącznik 13: Załącznik 14:

UDZIELANIE HOMOLOGACJI TYPU EKG/ONZ DLA POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM PŁYNNYM LUB GAZEM ZIEMNYM PROCEDURA BADANIA EMISJI Z POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W UKŁAD OKRESOWEJ REGENERACJI PROCEDURA BADANIA EMISJI Z POJAZDÓW HYBRYDOWYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM (HEV)

Dodatek 1: Profil stanu naładowania (SOC) urządzenia magazynującego energię podczas badania typu I w pojazdach hybrydowych doładowywanych zewnętrznie (OVC)

1. 1.1. ZAKRES

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do pojazdów kategorii M i N (1) / jak wskazano w tabeli A, w odniesieniu do badań przewidzianych dla tych pojazdów w tabeli B

Tabela A Zastosowanie

Pojazdy z silnikami o zapłonie samoczynnym, w tym hybrydowe Olej napędowy

Kategoria pojazdu (1)

Maksymalna masa

Pojazdy z silnikami o zapłonie iskrowym, w tym hybrydowe Benzyna NG (a) LPG (b)

M1 M2 M3 N1 N2 N3

≤ 3,5 t > 3,5 t — — — — —

R83 R83 R83 R83 R83 R83 R83

R83 — — — R49 lub R83 — —

R83 — — — R49 lub R83 — —

R83 — R49 lub R83 (c) — R49 lub R83 R49 lub R83 (c) —

(a) Gaz ziemny. (b) Gaz płynny. (c) Regulamin nr 83 ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów o masie odniesienia ≤ 2 840 kg jako rozszerzenie homologacji udzielonej silnikowi wykorzystanemu w pojazdach kategorii M1 lub N1. „R49 lub R83” oznacza, że producenci mogą otrzymać homologację typu zgodnie z niniejszym regulaminem lub regulaminem nr 49.

(1) Kategorie pojazdu określono w skonsolidowanym tekście rezolucji dotyczącej budowy pojazdów (R.E.3), załącznik 7 (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend2 ostatnio zmieniony aktualizacją 4.).

L 119/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela B. Wymogi

Pojazdy kategorii M1 i N1 z silnikami o zapłonie samoczynnym, w tym hybrydowe (1) Pojazd z silnikiem Diesla

6.5.2008

Pojazdy kategorii M i N z silnikami o zapłonie iskrowym, w tym hybrydowe (1) Wymogi Pojazd benzynowy Pojazd dwupaliwowy Pojazd jednopaliwowy

Zanieczyszczenia gazowe

Tak Tak Tak (badanie z użyciem (maksymalna masa obu typów paliwa) (maksymalna masa ≤ 3,5 t) ≤ 3,5 t) (maksymalna masa ≤ 3,5 t) — — Tak (badanie z użyciem obu typów paliwa) Tak (badanie wyłącznie z użyciem benzyny) —

Tak (maksymalna masa ≤ 3,5 t) Tak (maksymalna masa ≤ 3,5 t) —

Cząstki stałe

Emisje na biegu jałowym

Tak

Tak

Emisje ze skrzyni korbowej;

Tak

Tak

Emisje par

Tak (badanie wyłącznie Tak z użyciem (maksymalna masa benzyny) ≤ 3,5 t) (maksymalna masa ≤ 3,5 t)

Trwałość

Tak (badanie wyłącznie Tak Tak z użyciem (maksymalna masa (maksymalna masa benzyny) ≤ 3,5 t) ≤ 3,5 t) (maksymalna masa ≤ 3,5 t) Tak (badanie wyłącznie Tak z użyciem (maksymalna masa benzyny) ≤ 3,5 t) (maksymalna masa ≤ 3,5 t)

Tak (maksymalna masa ≤ 3,5 t)

Emisje w niskiej temperaturze

Aktualna zgodność

Tak Tak Tak (maksymalna masa (maksymalna masa (maksymalna masa ≤ 3,5 t) ≤ 3,5 t) ≤ 3,5 t) Tak Tak Tak (maksymalna masa (maksymalna masa (maksymalna masa ≤ 3,5 t) ≤ 3,5 t) ≤ 3,5 t)

Tak (maksymalna masa ≤ 3,5 t) Tak (maksymalna masa ≤ 3,5 t)

Diagnostyka pokładowa

1.1.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.