Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 125

L 119/45

4.1.

4.2.

4.3. 4.4.

Dla próbki oblicza się statystykę badania, określającą liczbę pojazdów wykazujących niezgodność, tj. xi > L. Wówczas: i) jeśli statystyka badania jest niższa niż wartość przewidziana dla zatwierdzenia próbki o wielkości podanej w poniższej tabeli, podejmowana jest decyzja o zatwierdzeniu próbki w odniesieniu do danego zanieczyszczenia; jeśli statystyka badania jest równa lub większa niż wartość przewidziana dla odrzucenia próbki o wielkości podanej w poniższej tabeli, podejmowana jest decyzja o odrzuceniu próbki w odniesieniu do danego zanieczyszczenia; w innym przypadku badany jest dodatkowy pojazd i procedurę stosuje się do próbki większej o jedną sztukę.

ii)

iii)

Podane w poniższej tabeli wartości zatwierdzenia i odrzucenia próbki obliczono zgodnie z międzynarodową normą ISO 8422:1991. 5. Uważa się, że próbka przeszła badanie pomyślnie, jeżeli została zatwierdzona pod względem wymogów pkt 3. i 4. niniejszego dodatku. Tabela 4/1 Tabela zatwierdzenia/odrzucenia dla planu pobierania próbek na podstawie cech

Łączna wielkość próbki (n) Liczba decyzji pozytywnych Liczba decyzji negatywnych

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 11

— — 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 12

L 119/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 4/1 Sprawdzanie zgodności eksploatacyjnej — procedura kontroli

6.5.2008

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 4/2 Sprawdzanie zgodności eksploatacyjnej — wybór i badanie pojazdów

L 119/47

L 119/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

ZAŁĄCZNIK 1 Charakterystyka silnika i pojazdu oraz informacje dotyczące przeprowadzania badań Jeżeli dotyczy, wymienione poniżej dokumenty należy składać w trzech egzemplarzach. Rysunki muszą mieć właściwą skalę i odpowiedni poziom szczegółowości; należy je dostarczać w formacie A4 lub złożone do wielkości tego formatu. W przypadku funkcji kontrolowanych przez mikroprocesor, należy dostarczyć właściwe informacje dotyczące obsługi.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.5. 1.6.

DANE OGÓLNE Marka (nazwa przedsiębiorstwa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ i opis handlowy (podać warianty): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie typu (jeżeli pojazd jest oznaczony): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miejsce oznaczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategoria pojazdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa i adres producenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela producenta, jeżeli dotyczy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2.1. 2.2.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWY POJAZDU Zdjęcia i/lub rysunki reprezentatywnego pojazdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osie napędzane (liczba, umiejscowienie, wzajemne połączenie): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.