Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gęstość kanałów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ obudowy katalizatora(-ów): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Położenie katalizatora(-ów) (miejsce i odległość względem układu wydechowego): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Układy regeneracji/metoda oczyszczania spalin, opis:

L 119/53

4.2.10.1. 4.2.10.2. 4.2.11. 4.2.11.1. 4.2.11.2.

4.2.11.2.1. 4.2.11.2.1.1. 4.2.11.2.1.2. 4.2.11.2.1.3. 4.2.11.2.1.4. 4.2.11.2.1.5. 4.2.11.2.1.6. 4.2.11.2.1.7. 4.2.11.2.1.8. 4.2.11.2.1.9. 4.2.11.2.1.10.

4.2.11.2.1.10.1. Liczba cykli operacyjnych badania typu I, lub równoważnych cykli na hamowni silników, występujących pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występują fazy regeneracji, zgodnie z warunkami równoważnymi dla badania typu I (odległość „D” na rysunku 1 w załączniku 13): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.11.2.1.10.2. Opis metody określania liczby cykli występujących pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występują fazy regeneracji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.11.2.1.10.3. Parametry określające wymagany poziom obciążenia przed wystąpieniem regeneracji (temperatura, ciśnienie itp.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.11.2.1.10.4. Opis metody obciążania układu podczas procedury badawczej opisanej w ppkt 3.1., załącznik 13: . . . . . . . . . . 4.2.11.2.1.11. Typ czujnika tlenu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.11.2.1.11.1. Położenie czujnika tlenu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.11.2.1.11.2. Zakres regulacji czujnika tlenu (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.11.2.2. 4.2.11.2.2.1. 4.2.11.2.3. 4.2.11.2.3.1. Wtrysk powietrza: tak/nie (1) Typ (wymuszony obieg powietrza, pompa powietrza itp.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponowny obieg gazów spalinowych: tak/nie (1) Charakterystyka (przepływ itp.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Niepotrzebne skreślić. (2) Podać zakres tolerancji.

L 119/54

PL 4.2.11.2.4.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Układ kontroli emisji par. Kompletny, szczegółowy opis urządzeń i stanu ich wyregulowania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunek układu kontroli emisji par: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunek pochłaniacza z węglem aktywnym: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunek zbiornika paliwa z podaniem pojemności i materiału: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.