Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 54

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 54

Strona 54 z 125

Limit jednogodzinny może być zastąpiony ośmiogodzinnym, jeżeli spełniono jeden lub oba z poniższych warunków: — ustabilizowany filtr jest umieszczony i przechowywany w zapieczętowanym i wyposażonym w zaślepki pojemniku na filtry, lub ustabilizowany filtr jest umieszczany w zapieczętowanym pojemniku na filtry, który jest następnie niezwłocznie umieszczany w ciągu do pobierania próbek, przez który nie ma przepływu.

L 119/70

4.3.3.

PL Kalibracja

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

Każdy analizator musi być kalibrowany tak często, jak to konieczne, za każdym razem w miesiącu przed badaniem homologacji typu oraz co najmniej raz na 6 miesięcy dla sprawdzenia zgodności produkcji. Wykorzystywana metoda kalibracyjna określona jest w dodatku 6 do niniejszego załącznika w odniesieniu do analizatorów określonych w ppkt 4.3.1. 4.4. 4.4.1. Pomiar objętości Metoda pomiaru całkowitej objętości rozrzedzonych gazów spalinowych wykorzystana w układzie ciągłego pobierania próbek objętościowych musi zapewniać dokładność pomiaru do ± 2 %. Kalibracja układu ciągłego pobierania próbek objętościowych Układ ciągłego pobierania próbek objętościowych musi być skalibrowany z wykorzystaniem metody wystarczającej do zapewnienia określonej dokładności oraz z częstotliwością wystarczającą do utrzymania takiej dokładności. Przykład procedury kalibracyjnej, która zapewnia wymaganą dokładność, opisany jest w dodatku 6 do niniejszego załącznika. Metoda wykorzystuje urządzenie pomiaru przepływu, które charakteryzuje się dynamiką i jest odpowiednie do wysokich wielkości przepływu spotykanych w badaniach układu ciągłego pobierania próbek objętościowych. Urządzenie musi zapewniać dokładność potwierdzoną przyjętymi normami krajowymi lub międzynarodowymi. 4.5. 4.5.1. Gazy Gazy w stanie czystym Do kalibracji i pracy układu potrzebne są wymienione niżej gazy w stanie czystym: oczyszczony azot: (czystość: ± 1 część milionowa CO, ± 400 części milionowych CO2, ± 0,1 części milionowych NO); oczyszczone powietrze syntetyczne: (czystość: ± 1 część milionowa C, 1 część milionowa CO, ± 400 części milionowych CO2, ± 0,1 części milionowych NO); zawartość tlenu między 18 a 21 % objętości; oczyszczony tlen: (czystość > 99,5 % objętości O2); oczyszczony wodór (oraz mieszanina zawierająca wodór): (czystość ± 1 części milionowych C, ± 400 części milionowych CO2). tlenek węgla: (minimalna czystość 99,5 %), propan: (minimalna czystość 99,5 %). 4.5.2. Gazy kalibracyjne i zakresowe Potrzebne są gazy o następujących składnikach chemicznych: C3H8 i oczyszczone powietrze syntetyczne (ppkt 4.5.1. niniejszego załącznika); CO i oczyszczony azot; CO2 i oczyszczony azot; NO i oczyszczony azot. (Ilość NO2 zawarta w tym gazie kalibracyjnym nie może przekraczać 5 % zawartości NO). Rzeczywista wartość stężenia gazu kalibracyjnego musi mieścić się w granicach ± 2 % danych stwierdzonych. Stężenia określone w dodatku 6 do niniejszego załącznika można również otrzymać przez rozdzielenie gazów, rozrzedzanie oczyszczonym N2 lub oczyszczonym powietrzem syntetycznym. Dokładność urządzenia mieszającego musi być taka, aby stężenie rozrzedzonych gazów kalibracyjnych można było ustalić w zakresie ± 2 %.

4.4.2.

6.5.2008

4.6. 4.6.1.

PL Wyposażenie dodatkowe Temperatury

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/71

Temperatury określone w dodatku 8 są mierzone z dokładnością do ± 1,5 K. 4.6.2. Ciśnienie Musi być możliwe zmierzenie ciśnienia atmosferycznego z dokładnością do ± 0,1 kPa. 4.6.3. Wilgotność bezwzględna Pomiar wilgotności bezwzględnej w strefie badania musi być wykonany z dokładnością do ± 5 %. 4.7. Układ pobierania próbek gazów spalinowych musi być sprawdzony z wykorzystaniem metody określonej w dodatku 7 pkt 3. Maksymalne dopuszczalne odchylenie między wprowadzoną ilością gazów a zmierzoną ilością gazów wynosi 5 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 54 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.