Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 58

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 58

Strona 58 z 125

Dodatek 1 Struktura cyklu operacyjnego wykorzystywanego dla badania typu I

1.

CYKL OPERACYJNY Rysunek 1/1 przedstawia cykl operacyjny składający się z części pierwszej (cykl miejski) oraz części drugiej (cykl pozamiejski).

2.

PODSTAWOWY CYKL MIEJSKI (CZĘŚĆ PIERWSZA) (Patrz rysunek 1/2 oraz tabela 1.2.)

2.1. Struktura według faz:

Czas (s) %

Bieg jałowy Bieg jałowy, pojazd porusza się, sprzęgło włączone w jednej z kombinacji Zmiana biegu Przyspieszanie Okresy stałej prędkości Spowalnianie

60 9 8 36 57 25 195

30,8 4,6 4,1 18,5 29,2 12,8 100

35,4

2.2. Struktura według użycia biegów

Czas (s) %

Bieg jałowy Bieg jałowy, pojazd porusza się, sprzęgło włączone w jednej z kombinacji Zmiana biegu Pierwszy bieg Drugi bieg Trzeci bieg

60 9 8 24 53 41 195

30,8 4,6 4,1 12,3 27,2 21 100

35,4

2.3. Informacje ogólne: Średnia prędkość podczas badania Efektywny czas jazdy Teoretyczna odległość pokonana podczas cyklu Równoważna odległość dla czterech cykli 19 km/h 195 s 1 013 km 4 052 km

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 1/1 Cykl operacyjny dla badania typu I

L 119/77

Tabela 1.2 Cykl operacyjny na hamowni podwoziowej (część pierwsza)

L 119/78

Bieg używany w przypadku ręcznej skrzyni biegów

Czas działania każdego/każdej L.p. działania Działanie Faza Przyspieszenie (m/s2) Prędkość (km/h) Działania (s) Fazy (s) Łączny czas (s)

PL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

*

Bieg jałowy Przyspieszenie Prędkość stała Spowolnienie Spowolnienie, sprzęgło wyłączone Bieg jałowy Przyspieszenie Zmiana biegów Przyspieszenie Prędkość stała Spowolnienie Spowolnienie, sprzęgło wyłączone Bieg jałowy Przyspieszenie Zmiana biegów Przyspieszenie Zmiana biegów Przyspieszenie Prędkość stała Spowolnienie Prędkość stała Zmiana biegów Spowolnienie Spowolnienie sprzęgło wyłączone Bieg jałowy

1 2 3 4 5 6 0,83 0,94 7 8 9 10 0,62 0,52 11 12 13 14 – 0,99 – 0,92 15 35–10 10–0 – 0,52 15–35 35–50 50 50–35 35 – 0,75 – 0,92 0–15 0–15 15–32 32 32–10 10–0 0–15 – 0,69 – 0,92 1,04 0–15 15 15–10 10–0

11 4 9 2 3 21 5 2 5 24 8 3 21 5 2 9 2 8 12 8 13 2 7 3 7

11 4 8 5 21 12

11 15 23 25 28 49 54 56 61

6 s PM + 5 s K 1 (*) 1 1 1 K 1 (* ) 16 s PM + 5 s K1 (*) 1 2 2 2 K 2 (* ) 16 s PM + 5 s K1 ( *) 1 2 3 3 3 3 2 K 2 (* ) 7 s PM (*)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24 11

85 93 96 117

26

122 124 133 135 143

12 8 13 12

155 163 176 178 185 188

7

195

6.5.2008

( ) PM = skrzynia biegów w pozycji neutralnej, sprzęgło włączone. K1, K2 = włączony pierwszy lub drugi bieg, sprzęgło wyłączone.

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/79

Podstawowy cykl miejski dla badania typu I

Rysunek 1/2

L 119/80

3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

CYKL POZAMIEJSKI (CZĘŚĆ DRUGA) (Patrz rysunek 1/3 oraz tabela 1.3.)

3.1. Struktura według faz:

Czas (s) %

Bieg jałowy Bieg jałowy, pojazd porusza się, sprzęgło włączone w jednej z kombinacji Zmiana biegu Przyspieszanie Okresy stałej prędkości Spowalnianie

20 20 6 103 209 42 400

5,0 5,0 1,5 25,8 52,2 10,5 100

3.2. Struktura według użycia biegów:

Czas (s) %

Bieg jałowy Bieg jałowy, pojazd porusza się, sprzęgło włączone w jednej z kombinacji Zmiana biegu Pierwszy bieg Drugi bieg Trzeci bieg Czwarty bieg Piąty bieg

20 20 6 5 9 8 99 233 400

5,0 5,0 1,5 1,3 2,2 2 24,8 58,2 100

3.3. Informacje ogólne Średnia prędkość podczas badania: Efektywny czas jazdy: Teoretyczna odległość pokonana w jednym cyklu: Prędkość maksymalna: Przyspieszenie maksymalne: Spowolnienie maksymalne: 62,6 km/h 400 s 6,955 km 120 km/h 0,833 m/s2 – 1,389 m/s2

Tabela 1.3 Cykl pozamiejski (część druga) dla badania typu I

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 58 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.