Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 59

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 59

Strona 59 z 125

6.5.2008

Bieg używany w przypadku ręcznej skrzyni biegów

L.p. działania

Działanie

Faza

Przyspieszenie (m/s2)

Czas działania każdego/każdej Prędkość (km/h) Działania (s) Fazy (s) Łączny czas (s)

PL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bieg jałowy Przyspieszanie Zmiana biegów Przyspieszanie

1 0,83 0

20 5 2 0,62 15–35 9

20

20 25 27 36

K 1 (1 ) 1 — 2 — 3 — 4 5 4 s.5 + 4 s.4 4 4 5 5 5 ( 2) 5 ( 2) 5 ( 2) 5 ( 2) 5 ( 2) K5 (1) PM (1)

12 Zmiana biegów Przyspieszanie Zmiana biegów Przyspieszanie Prędkość stała Spowolnienie Prędkość stała Przyspieszanie Prędkość stała Przyspieszanie Prędkość stała (2) Przyspieszanie (2) Prędkość stała (2) Spowalnianie (2) 12 Spowalnianie (2) Spowolnienie, sprzęgło wyłączone Bieg jałowy 13 – 1,04 1,39 80–50 50–0 8 10 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 – 0,69 0,28 0,24 0,43 – 0,69 0,43 50–70 70 70–50 50 50–70 70 70–100 100 100–120 120 120–80 0,52 35–30 2 8 2 13 50 8 69 13 50 35 30 20 10 16

41 38 46 48 61 50 8 69 13 50 35 30 20 20 34 111 119 188 201 251 286 316 336 346 362 370 380 20 400

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/81

(1) PM = skrzynia biegów w pozycji neutralnej, sprzęgło włączone. K1, K5 = włączony pierwszy lub piąty bieg, sprzęgło wyłączone. (2) Jeżeli pojazd posiada układ przeniesienia napędu wyposażony w więcej niż pięć biegów, można używać dodatkowych biegów stosownie do zaleceń producenta.

L 119/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 1/3 Cykl pozamiejski (część druga) dla badania typu I

6.5.2008

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/83

Dodatek 2 Hamownia podwoziowa

1.

DEFINICJA HAMOWNI PODWOZIOWEJ ZE STAŁĄ KRZYWĄ OBCIĄŻENIA

1.1.

Wstęp W przypadku, w którym na hamowni podwoziowej całkowity opór na ruch postępowy na drodze jest pominięty w zakresie prędkości 10–120 km/h, zaleca się zastosować hamownię podwoziową o podanej poniżej charakterystyce.

1.2. 1.2.1.

Definicja Hamownia podwoziowa może być wyposażona w jedną lub dwie rolki. Rolka przednia napędza, bezpośrednio lub pośrednio, urządzenie odpowiedzialne za pochłanianie mocy i masy bezwładności. Obciążenie pochłaniane przez efekty tarcia wewnętrznego hamulca i hamowni podwoziowej od prędkości 0 do 120 km/h wynosi: F = (a + b ∙ V2) ± 0,1 ∙ F80 (bez wartości ujemnej) gdzie: F a b = obciążenie całkowite pochłaniane przez hamownię podwoziową (N) = wartość równoważna z oporem toczenia (N) = wartość równoważna ze współczynnikiem oporu powietrza (N/(km/h)2)

1.2.2.

V = prędkość (km/h) F80 = obciążenie przy prędkości 80 km/h (N).

2.

METODA KALIBRACJI DYNAMOMETRU

2.1.

Wstęp Niniejszy dodatek opisuje metodę, która ma być używana do ustalenia obciążenia absorbowanego przez hamulec dynamometru. Absorbowane obciążenie obejmuje obciążenie pochłaniane przez efekty tarcia oraz obciążenie pochłaniane przez urządzenie absorpcyjne. Dynamometr jest napędzany z prędkością, która jest większa niż najwyższa prędkość przewidziana dla badania. Następnie urządzenie napędzające dynamometr jest wyłączane: prędkość obrotowa napędzonych rolek zmniejsza się. Energia kinetyczna rolek zostaje rozproszona między urządzenie absorpcji mocy i efekty tarcia. Metoda ta pomija odchylenia wynikające z efektów tarcia wewnątrz rolek niezależnie od obecności pojazdu. Efekty tarcia w rolce tylnej są pomijane, jeżeli rolka ta obraca się swobodnie.

2.2.

Kalibracja wskaźnika obciążenia do 80 km/h w funkcji pochłanianego obciążenia Wykorzystywana jest następująca procedura (patrz także rysunek 2/1):

2.2.1.

Jeżeli nie przeprowadzono tego wcześniej, należy dokonać pomiaru prędkości obrotowej rolki napędowej. Można w tym celu użyć piątego koła, licznika obrotów lub innego odpowiedniego sposobu. Umieszcza się pojazd na dynamometrze albo stosuje inną metodę uruchamiania dynamometru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 59 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.