Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 61

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 61

Strona 61 z 125

3.1.4.1. Zweryfikować wyniki uzyskane zgodnie z ppkt 3.1.3.2 i 3.1.3.3. (prędkość nie może być mniejsza niż 79,5 km/h ani większa niż 80,5 km/h przez dłużej niż 1 sekundę). Dla każdego przebiegu odczytać poziom próżni w odstępach jednosekundowych, obliczyć średnią próżnię oraz odchylenie standardowe (s). Obliczenie to musi obejmować co najmniej 10 odczytów próżni. 3.1.4.2. Odchylenie standardowe nie może przekraczać 10 % średniej (v) dla każdego przebiegu. 3.1.4.3. Obliczyć średnią wartość dla sześciu przebiegów (trzech przebiegów w każdym kierunku). 3.1.5. Ustawienie dynamometru

3.1.5.1. Przygotowanie Wykonać działania określone w ppkt 5.1.2.2.1.–5.1.2.2.4. dodatku 3 do niniejszego załącznika. 3.1.5.2. Ustawienie obciążenia Po rozgrzaniu pojazd jest prowadzony przy stałej prędkości 80 km/h, a obciążenie dynamometru dostosowane do odtworzenia odczytu próżni (v) uzyskanego zgodnie z ppkt 3.1.4.3. Odchylenie od tego odczytu nie może być większe niż 0,25 kPa. Do tego działania muszą być użyte przyrządy wykorzystywane podczas badania drogowego. 3.2. Metoda alternatywna Za zgodą producenta może być wykorzystana metoda opisana poniżej. 3.2.1. Hamulec jest dostosowywany do pochłaniania obciążenia wywieranego na koła jezdne przy stałej prędkości 80 km/h zgodnie z poniższą tabelą:

Moc i obciążenie pochłaniane przez dynamometr przy 80 km/h a Rm (kg) kg kW N N N/(km/h)

Masa odniesienia pojazdu

Bezwładność równoważna

Współczynniki b

Rm ≤ 480 480 < Rm ≤ 540 540 < Rm ≤ 595 595 < Rm ≤ 650 650 < Rm ≤ 710 710 < Rm ≤ 765

455 510 570 625 680 740

3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9

171 185 194 203 212 221

3,8 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

0,0261 0,0282 0,0296 0,0309 0,0323 0,0337

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Moc i obciążenie pochłaniane przez dynamometr przy 80 km/h a Rm (kg) kg kW N N N/(km/h)

L 119/87

Masa odniesienia pojazdu

Bezwładność równoważna

Współczynniki b

765 < Rm ≤ 850 850 < Rm ≤ 965 965 < Rm ≤ 1 080 1 080 < Rm ≤ 1 190 1 190 < Rm ≤ 1 305 1 305 < Rm ≤ 1 420 1 420 < Rm ≤ 1 530 1 530 < Rm ≤ 1 640 1 640 < Rm ≤ 1 760 1 760 < Rm ≤ 1 870 1 870 < Rm ≤ 1 980 1 980 < Rm ≤ 2 100 2 100 < Rm ≤ 2 210 2 210 < Rm ≤ 2 380 2 380 < Rm ≤ 2 610 2 610 < Rm 3.2.2.

800 910 1 020 1 130 1 250 1 360 1 470 1 590 1 700 1 810 1 930 2 040 2 150 2 270 2 270 2 270

5,1 5,6 6,0 6,3 6,7 7,0 7,3 7,5 7,8 8,1 8,4 8,6 8,8 9,0 9,4 9,8

230 252 270 284 302 315 329 338 351 365 378 387 396 405 423 441

5,2 5,7 6,1 6,4 6,8 7,1 7,4 7,6 7,9 8,2 8,5 8,7 8,9 9,1 9,5 9,9

0,0351 0,0385 0,0412 0,0433 0,0460 0,0481 0,0502 0,0515 0,0536 0,0557 0,0577 0,0591 0,0605 0,0619 0,0646 0,0674

W przypadku pojazdów innych niż samochody osobowe, posiadających masę odniesienia powyżej 1 700 kg, lub pojazdów ze stałym napędem na wszystkie koła, wartości mocy podane w tabeli ujętej w ppkt 3.2.1 mnoży się przez współczynnik 1,3.

L 119/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

Dodatek 3 Opór na ruch postępowy pojazdu, metoda pomiaru na drodze, symulacja na hamowni podwoziowej

1.

CEL METOD Celem określonych poniżej metod jest pomiar oporu na ruch postępowy pojazdu przy ustabilizowanej prędkości na drodze oraz symulacja tego oporu na dynamometrze, zgodnie z ppkt 4.1.5 załącznika 4.

2.

DEFINICJA DROGI Droga musi być płaska oraz wystarczająco długa w celu umożliwienia wykonania określonych poniżej pomiarów. Kąt nachylenia musi być stały w zakresie ± 0,1 % oraz nie może przekraczać 1,5 %.

3.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

3.1.

Wiatr Badanie musi być ograniczone do średnich prędkości wiatru nie przekraczających 3 m/s, z wartościami szczytowymi mniejszymi niż 5 m/s. Dodatkowo składnik wektora prędkości wiatru w poprzek drogi musi być mniejszy niż 2 m/s. Prędkość wiatru podlega pomiarowi 0,7 m nad powierzchnią drogi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 61 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.