Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 62

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 62

Strona 62 z 125

3.2.

Wilgotność Droga musi być sucha.

3.3.

Ciśnienie — Temperatura Gęstość powietrza w czasie badania nie może różnić się o więcej niż ± 7,5 % od warunków odniesienia, p = 100 kPa oraz T = 293,2 K.

4.

PRZYGOTOWANIE POJAZDU (1)

4.1.

Selekcja badanych pojazdów Jeżeli pomiary nie obejmują wszystkich wersji danego typu pojazdu, stosuje się podane niżej kryteria selekcji pojazdów do badań.

4.1.1.

Nadwozie Jeżeli dostępne są różne wersje nadwozia, badany jest pojazd o nadwoziu, które jest najmniej aerodynamiczne. Dane niezbędne do dokonania selekcji pojazdu zapewnia producent.

4.1.2.

Opony Wybiera się oponę najszerszą. Jeżeli występują więcej niż trzy rozmiary opon, wybiera się wielkość najszerszą minus jeden.

4.1.3.

Badanie masy Masą badaną jest masa odniesienia pojazdu z najwyższym zakresem bezwładności.

(1) W odniesieniu do pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym (HEV) i do chwili ustanowienia jednolitych przepisów technicznych, producent uzgadnia z serwisem technicznym kwestie związane ze statusem pojazdu podczas przeprowadzania badania zgodnie z niniejszym dodatkiem.

6.5.2008

4.1.4.

PL Silnik

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/89

Pojazd badany musi posiadać największy(-e) wymiennik(-i) ciepła. 4.1.5. Przeniesienie napędu Badanie jest wykonywane dla każdego z następujących rodzajów przeniesienia napędu: — — — — — — napęd na koła przednie napęd na koła tylne stały 4 × 4 dołączany 4 × 4 automatyczna skrzynia biegów ręczna skrzynia biegów

4.2.

Docieranie silnika Pojazd musi być normalnie przygotowany do jazdy oraz dostosowany po przejechaniu co najmniej 3 000 km. Opony muszą być dotarte w tym samym czasie co pojazd lub mieć głębokość bieżnika 90–50 % początkowej głębokości bieżnika.

4.3.

Sprawdzanie Należy wykonać następujące kontrole zgodnie ze specyfikacją producenta dla przewidzianego użytkowania: kół, wyważenia kół, opon (marka, rodzaj, ciśnienie), geometrii przedniej osi, dostosowania hamulców (zniesienie oporu szkodliwego), smarowania przedniej tylnej osi, dostosowania zawieszenia oraz poziomu pojazdu itp.

4.4. 4.4.1.

Przygotowanie do badania Pojazd jest obciążany do swojej masy odniesienia. Poziom pojazdu jest dostosowywany do uzyskanego wtedy, gdy środek ciężkości obciążenia jest umiejscowiony w połowie odległości między punktami „R” przednich siedzeń zewnętrznych oraz na prostej linii przechodzącej przez te punkty. Podczas badań drogowych okna pojazdu muszą być zamknięte. Wszelkie zasłony układu klimatyzacji, świateł przednich itp., muszą pozostawać w pozycji nieaktywnej. Pojazd musi być czysty. Niezwłocznie przed badaniem pojazd jest doprowadzany we właściwy sposób do normalnej temperatury działania.

4.4.2.

4.4.3. 4.4.4.

5.

METODY

5.1. 5.1.1. 5.1.1.1.

Metoda zmiany energii podczas wybiegu Na drodze Wyposażenie badawcze oraz błąd: Czas podlega pomiarowi w granicach błędu nieprzekraczających ± 0,1 sekundy. Prędkość podlega pomiarowi w granicach błędu nieprzekraczających ± 2 %.

L 119/90

5.1.1.2.

PL Procedura badania

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

5.1.1.2.1. Pojazd jest rozpędzany do prędkości o 10 km/h większej od wybranej prędkości badania V. 5.1.1.2.2. Skrzynia biegów jest ustawiana w pozycji neutralnej. 5.1.1.2.3. Czas t1 podlega pomiarowi w odniesieniu do pojazdu spowalnianego z V2 = V + ΔV km/h do V1 = V – ΔV km/h 5.1.1.2.4. Przeprowadza się identyczne badanie także w kierunku przeciwnym: t2 5.1.1.2.5. Uwzględnia się średnią T z dwóch czasów t1 oraz t2. 5.1.1.2.6. Badania te są kilkakrotnie powtarzane dla uzyskania statystycznej dokładności (p) średniej.

T=

1

n

∑ Ti n

i=1

nie większej niż 2 % (p ≤ 2 %) Dokładność statystyczna (p) jest określona przez:

P=

(√ )

t∙s n

100 T

gdzie: t = współczynnik określony w poniższej tabeli, n = liczba badań, s = odchylenie standardowe

s=

√∑

n

(Ti–T)

n–1

2

i=1

n t

4 3,2

5 2,8 1,25

6 2,6 1,06

7 2,5 0,94

8 2,4 0,85

9 2,3 0,77

10 2,3 0,73

11 2,2 0,66

12 2,2 0,64

13 2,2 0,61

14 2,2 0,59

15 2,2 0,57

t

√n

1,6

5.1.1.2.7. Moc oblicza się według wzoru:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 62 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.