Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 71

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 71

Strona 71 z 125

3.2.3.5.

3.2.3.6. 3.2.3.7.

3.2.3.8.

3.2.3.9. 3.2.3.10. 3.2.3.11.

3.2.3.12.

3.2.3.13.

3.2.3.14. 3.2.3.15.

3.2.3.16.

3.2.3.17.

3.2.3.18.

3.2.3.18.1. dwukrotnie większa od maksymalnego przepływu gazów spalinowych wytwarzanych przez przyspieszanie w cyklu jazdy, lub 3.2.3.18.2. wystarczająca do zapewnienia, że stężenie CO2 w worku na rozrzedzony gaz spalinowy jest mniejsze objętościowo niż 3 %.

L 119/104

3.2.4.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyposażenie dodatkowe wymagane do badania pojazdów z silnikami wysokoprężnymi Dla zgodności z wymaganiami ppkt 4.3.1.1. oraz ppkt 4.3.2. załącznika 4 podczas badania pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne należy wykorzystać dodatkowe części składowe w obszarze zaznaczonym linią przerywaną na rysunku 5/4: Fh: S3: V h: Q: HFID: R oraz I: Lh: oznacza filtr podgrzewany, oznacza punkt pobierania próbek węglowodorów, oznacza podgrzewaną wielodrożną zasuwę odcinającą, oznacza szybki łącznik umożliwiający analizowanie próbki BA otaczającego powietrza na analizatorze HFID, oznacza płomieniowy analizator jonizacji, oznaczają sposoby scalania i zapisu chwilowych stężeń węglowodorów, oznacza podgrzewany ciąg pobierania próbek.

6.5.2008

Wszystkie podgrzewane części składowe muszą być utrzymywane w temperaturze 463 K (190 °C) ± 10 K. Jeżeli zrównoważenie zmieniających się przepływów nie jest możliwe, należy wykorzystać wymiennik ciepła (H) oraz układ kontroli temperatury (TC) określone w ppkt 3.1.3. niniejszego załącznika celem zapewnienia stałego przepływu przez zwężkę (MV), a zatem proporcjonalnego przepływu przez układ pobierania próbek stałych S3. S4: Fp: oznacza sondę do pobierania próbek w tunelu rozrzedzania, jednostka filtrująca składająca się z dwóch seryjnie montowanych filtrów; układ przełącznikowy do dalszych równolegle montowanych par filtrów,

ciąg pobierania próbek, pompy, regulatory przepływu, jednostki pomiaru przepływu.

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/105

Dodatek 6 Metoda kalibracji wyposażenia

1. 1.1.

WYZNACZANIE KRZYWEJ KALIBRACJI Każdy normalnie wykorzystywany zakres czynności jest kalibrowany zgodnie z wymaganiami ppkt 4.3.3. załącznika 4 z zastosowaniem następującej procedury: Krzywa kalibracji analizatora jest wyznaczana z zastosowaniem przynajmniej pięciu punktów kalibracji rozmieszczonych możliwie równomiernie. Nominalne stężenie gazu kalibracyjnego o najwyższym stężeniu nie może być niższe od 80 % pełnej skali. Krzywa kalibracji obliczana jest za pomocą metody najmniejszych kwadratów. Jeżeli stopień wielomianu będącego wynikiem jest większy niż 3, liczba punktów kalibracyjnych musi być przynajmniej równa temu stopniowi wielomianu plus 2. Krzywa kalibracji nie może różnić się o więcej niż 2 % od wartości nominalnej każdego gazu kalibracyjnego. Przebieg krzywej kalibracji Możliwe jest sprawdzenie na podstawie przebiegu krzywej kalibracji oraz punktów kalibracyjnych, czy kalibracja wykonana została prawidłowo. Muszą być wskazane różne parametry charakterystyczne analizatora, w szczególności: — — — — skala, czułość, punkt zerowy, data przeprowadzenia kalibracji.

1.2.

1.3.

1.4. 1.5.

1.6.

Jeżeli można udowodnić w sposób zadowalający dla służb technicznych, iż przy pomocy technologii alternatywnej (np. komputer, kontrolowany elektronicznie przełącznik zasięgu itp.) możliwe jest oznaczenie równoważnej dokładności, alternatywa ta może zostać wykorzystana. Sprawdzenie kalibracji Każdy wykorzystywany normalnie zakres działania musi być sprawdzony przed każdą analizą zgodnie z poniższymi wymaganiami: Kalibracja jest sprawdzana z zastosowaniem gazu zerowego oraz gazu wzorcowego, którego wartość nominalna wynosi 80–95 % wartości podlegającej sprawdzeniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 71 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.