Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 74

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 74

Strona 74 z 125

4.2.3.1. Rysunek 6/2 niniejszego dodatku przedstawia jedno z możliwych ustawień badania. Dopuszczalne są odstępstwa pod warunkiem zatwierdzenia ich przez organ udzielający homologacji jako mających porównywalną dokładność. Jeżeli wykorzystywane jest ustawienie pokazane na rysunku 5/3 w dodatku 5, należy uzyskać następujące dane w podanym zakresie precyzji: ciśnienie atmosferyczne (skorygowane) (Pb) temperatura otoczenia (T) temperatura powietrza w LFE (ETI) obniżenie ciśnienia poniżej LFE (EPI) spadek ciśnienia w matrycy LFE (EDP) temperatura powietrza przy wlocie pompy CVS (PTI) temperatura powietrza przy wylocie CVS (PTO) obniżenie ciśnienia na wlocie pompy CVS (PPI) wysokość ciśnienia na wylocie pompy CVS (PPO) obroty pompy podczas okresu badania (n) czas trwania okresu (minimum 250 s) (t) ± 0,03 kPa ± 0,2 K ± 0,15 K ± 0,01 kPa ± 0,0015 kPa ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,22 kPa ± 0,22 kPa ± 1 l/min ± 0,1 s

4.2.3.2. Po podłączeniu układu jak przedstawiono na rysunku 6/2 w niniejszym dodatku, ustawia się przepustnicę zmienną w pozycji szeroko otwartej i włącza pompę CVS na 20 minut przed rozpoczęciem kalibracji. 4.2.3.3. Przestawia się zawór przepustnicy na bardziej ograniczone warunki w przyroście podciśnienia wlotowego pompy (około 1 kPa), które zapewni minimum sześć punktów danych dla całkowitej kalibracji. Pozostawia się układ do stabilizacji przez trzy minuty i powtarza pobieranie danych.

Rysunek 6/2 Konfiguracja kalibracji PDP-CVS

6.5.2008

4.2.4.

PL Analiza danych

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/109

4.2.4.1. Wielkość przepływu powietrza (Qs) w każdym punkcie jest obliczana z przepływomierza w unormowanych m3/min z zastosowaniem metody zalecanej przez producenta. 4.2.4.2. Wielkość przepływu powietrza jest następnie przekształcana w przepływ pompy (V0) w m3/obr. w temperaturze i ciśnieniu bezwzględnym we wlocie pompy.

V0 =

gdzie:

Qs

Tp 101,33 ∙ ∙ n 273,2 Pp

V0 = wielkość przepływu pompy w m3/obr., przy Tp i Pp, Qs = przepływ powietrza przy 101,33 kPa i 273,2 K w m3/min., Tp = temperatura wlotu pompy (K), Pp = ciśnienie bezwzględne wlotu pompy (kPa), n = prędkość pompy w min-1.

Celem wyrównania powiązań pomiędzy zmianami ciśnienia prędkości pompy na pompie oraz współczynnikiem poślizgu pompy, w następujący sposób wyliczana jest funkcja korelacji (X0) między prędkością pompy (n), różnicą ciśnień między wlotem a wylotem z pompy oraz bezwzględnym ciśnieniem u wylotu pompy:

x0 =

gdzie: x0 = funkcja korelacji,

1 n

ΔPp Pe

ΔPp = różnica ciśnień od wlotu do wylotu pompy (kPa) Pe = ciśnienie bezwzględne na wylocie (PPO + Pb) (kPa). Wykonywane jest dopasowanie liniowe metodą najmniejszych kwadratów celem otrzymania równań kalibracji o wzorach: V0 = D0 — M (x0) n = A–B (ΔPp) D0, M, A oraz B są stałymi punktami przecięcia nachylenia opisującymi linie. 4.2.4.3. Układ CVS, który posiada kilka prędkości, musi być skalibrowany dla każdej wykorzystywanej prędkości. Krzywe kalibracji stworzone dla zakresów muszą w przybliżeniu być równoległe, a wartości przecięcia (Do) muszą zwiększać się wraz ze spadkiem zakresu przepływów pompy. Jeżeli kalibracja została przeprowadzona uważnie, obliczone wartości równania mieszczą się w zakresie ± 0,5 % od zmierzonej wartości V0. Wartości M będą się różnić w zależności od pompy. Kalibracja jest wykonywana podczas rozruchu pompy oraz po przeglądzie głównym.

4.3. 4.3.1.

Kalibracja zwężki Venturiego o przepływie krytycznym (CFV) Kalibracja CFV oparta jest na równaniu przepływu dla zwężki o przepływie krytycznym:

Qs =

gdzie: Qs = przepływ, Kv = współczynnik kalibracji, P T = ciśnienie bezwzględne (kPa), = temperatura bezwzględna (K).

Kv∙P

√T

Przepływ gazu jest funkcją ciśnienia wlotowego i temperatury.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 74 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.