Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 87

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 87

Strona 87 z 125

Drzwi komory należy zamknąć i uszczelnić. W ciągu 10 minut od zamknięcia i uszczelnienia drzwi wykonuje się pomiar stężenia węglowodorów, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego w celu uzyskania wstępnych wyników CHCi, Pi oraz Ti badania dobowego. Jest to moment, kiedy czas tstart = 0. Analizator węglowodorów musi być wyzerowany, a jego zakres nastawiony bezpośrednio przed zakończeniem badania. Koniec okresu pobierania próbek emisji ma miejsce 24 godziny ± 6 minut po rozpoczęciu wstępnego pobierania próbek, jak określono w ppkt 5.7.6. Rejestruje się czas, jaki upłynął. Wykonuje się pomiar stężenia węglowodorów, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego w celu uzyskania końcowych wartości CHCf, Pf i Tf badania dobowego dla wykonania obliczeń, określonych w pkt 6. Czynność ta kończy procedurę badania emisji par.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4. 5.7.5. 5.7.6.

5.7.7.

5.7.8.

6. 6.1.

OBLICZENIA Badania emisji par opisane w pkt 5 powyżej pozwalają na obliczenie wielkości emisji węglowodorów w fazie dobowej oraz fazie parowania po wyłączeniu silnika. Ubytek wskutek parowania w każdej z tych faz oblicza się stosując wartości początkowe i końcowe stężenia węglowodorów, temperatury oraz ciśnienia w komorze, wraz z objętością netto komory. Do tego celu stosuje się poniższy wzór:

–4

MHC = k ∙ V ∙ 10

(

CHC,f ∙ Pf CHC,i ∙ Pi – +MHC,out – MKC,i Tf Ti

)

gdzie: MHC = masa węglowodorów w gramach masa węglowodorów wydostających się z komory, w przypadku komór o stałej objętości w badaniach dobowej emisji (w gramach) masa węglowodorów przedostających się do komory, w przypadku komór o stałej objętości w badaniach dobowej emisji (w gramach) zmierzone stężenie węglowodorów w komorze (w milionowych częściach objętości, równoważne C1) objętość netto komory w metrach sześciennych skorygowana o objętość pojazdu, z otwartymi oknami i bagażnikiem. Jeśli nie jest obliczona objętość pojazdu, odejmuje się objętość 1,42 m3 temperatura otoczenia w komorze, w K ciśnienie atmosferyczne w kPa stosunek wodoru do węgla 1,2 ∙ (12 + H/C);

MHC,out, = MHC,i CHC V T P H/C k = = = = = = =

6.5.2008

PL gdzie: i f

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/131

= to odczyt początkowy, = to odczyt końcowy,

H/C = przyjmuje się, że wynosi 2,33 dla badania ubytku dobowego, H/C = przyjmuje się, że wynosi 2,20 dla ubytku okresu adaptacji w wysokiej temperaturze. 6.2. Końcowe wyniki badania Przyjmuje się, że całkowita wielkość emisji węglowodorów pojazdu wynosi: Mtotal = MDI + MHS gdzie: Mtotal = całkowita masa emisji pojazdu (w gramach) MDI = masa emisji węglowodorów w badaniu dobowym (w gramach) MHS = masa emisji węglowodorów w badaniu adaptacji w wysokiej temperaturze (w gramach).

7. 7.1.

ZGODNOŚĆ PRODUKCJI W rutynowym badaniu końca linii produkcyjnej właściciel homologacji może udowodnić zgodność przez pobranie próbek pojazdów, które spełniają wymagania określone poniżej.

7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4.

Badanie szczelności Należy odciąć odpowietrzniki układu kontroli emisji do powietrza. Do układu paliwowego należy zastosować ciśnienie 370 ± 10 mm H2O. Należy umożliwić stabilizację ciśnienia przed odcięciem układu paliwowego od źródła ciśnienia. Po odcięciu układu paliwowego ciśnienie nie może spaść o więcej niż 50 mm H2O w okresie pięciu minut.

7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5.

Badanie wentylacji Należy odciąć odpowietrzniki układu kontroli emisji do powietrza. Do układu paliwowego należy zastosować ciśnienie 370 ± 10 mm H2O. Należy umożliwić stabilizację ciśnienia przed odcięciem układu paliwowego od źródła ciśnienia. Otwory wentylacyjne z układów kontroli emisji do powietrza należy przywrócić do warunków produkcji. Ciśnienie w układzie paliwowym musi spaść poniżej 100 mm H2O w czasie nie krótszym niż 30 sekund, ale nie dłuższym niż dwie minuty. Na wniosek producenta działania funkcji odpowietrzania można dowieść przy pomocy równoważnej procedury alternatywnej. Procedura właściwa powinna być przedstawiana przez producenta służbom technicznym w trakcie procedury homologacji typu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 87 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.