Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 97

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 97

Strona 97 z 125

6.

POMIAR EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Na początku badania (0 km) oraz co 10 000 km (± 400 km) lub częściej, w regularnych odstępach aż do osiągnięcia 80 000 km, należy dokonywać pomiaru emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej zgodnie z badaniem typu I określonym w ppkt 5.3.1. niniejszego regulaminu. Obowiązujące wartości dopuszczalne określone są w ppkt 5.3.1.4. niniejszego regulaminu. W przypadku pojazdów wyposażonych w układy okresowej regeneracji określone w ppkt 2.20 niniejszego regulaminu, należy sprawdzić, czy nie zbliża się termin regeneracji pojazdu. W takim przypadku pojazd należy prowadzić do momentu zakończenia regeneracji. Jeżeli w trakcie pomiaru emisji wystąpi konieczność regeneracji, należy przeprowadzić nowe badanie (włącznie z przygotowaniem wstępnym), a uzyskanych uprzednio wyników nie uwzględnia się. Wszystkie wyniki emisji spalin są przedstawiane w wykresie jako funkcja przejechanej odległości do układu, zaokrąglona do najbliższego kilometra, połączone najlepiej dopasowaną za pomocą metody najmniejszych kwadratów linią prostą, przechodzącą przez wszystkie punkty danych. To obliczenie nie uwzględnia wyniku badania przy 0 km. Dane te nadają się do wykorzystania w obliczeniach czynnika pogorszenia jakości tylko wtedy, jeżeli punkty interpolacji na linii przy 6 400 km i 80 000 km leżą w zakresie wyżej wspomnianych ograniczeń. Dane te dopuszcza się również w przypadku gdy najlepiej dopasowana linia prosta przechodzi przez stosowane ograniczenie z nachyleniem ujemnym (punkt interpolowany przy 6 400 km jest wyższy niż punkt interpolowany przy 80 000 km), ale rzeczywisty punkt danych przy 80 000 km leży poniżej tego ograniczenia. Czynnik mnożnikowy pogorszenia jakości w odniesieniu do emisji spalin jest obliczany dla każdego zanieczyszczenia w sposób następujący:

D.E.F. =

gdzie:

Mi2 Mi1

Mi1 = masa emisji zanieczyszczenia i, w gramach na kilometr interpolowana do 6 400 km, Mi2 = masa emisji zanieczyszczenia i, w gramach na kilometr interpolowana do 80 000 km. Te interpolowane wartości muszą być podane do minimum czterech miejsc po przecinku przed podziałem jednego przez drugi celem ustalenia współczynnika pogorszenia jakości. Wynik zaokrągla się do trzech miejsc po przecinku. Jeżeli czynnik pogorszenia jakości jest mniejszy niż jeden, zakłada się, że jest on równy jeden.

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/147

ZAŁĄCZNIK 10

1.

SPECYFIKACJA PALIWA ODNIESIENIA STOSOWANEGO DO BADANIA POJAZDÓW POD KĄTEM WARTOŚCI GRANICZNYCH EMISJI PODANYCH W WIERSZU A TABELI W PPKT 5.3.1.4. — BADANIE TYPU I

1.1. Dane techniczne paliwa odniesienia, które należy stosować przy badaniu pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym Rodzaj: benzyna bezołowiowa

Wartość graniczna (1) Parametr Jednostka minimalna maksymalna Metoda badania

Badawcza liczba oktanowa (RON) Motorowa liczba oktanowa (MON) Gęstość przy 15 °C Ciśnienie pary (wg Reida) Destylacja: — początkowa temperatura wrzenia — ilość, która wyparowała do osiągnięcia temp. 100 °C — ilość, która wyparowała do osiągnięcia temp. 150 °C — końcowa temperatura wrzenia Pozostałość Analiza węglowodorów: — olefinowe — aromatyczne — benzen — nasycone Stosunek węgiel/węglowodory Okres indukcyjności (2) Zawartość tlenu Obecność gumy Zawartość siarki (3) Korozja miedzi klasy I Zawartość ołowiu Zawartość fosforu mg/l mg/l min. % (m/m) mg/ml mg/kg % (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V) °C % (V/V) % (V/V) °C % (V/V) kg/m3 kPa

95,0 85,0 748 56,0

— — 762 60,0

EN 25164 EN 25163 ISO 3675 EN 12

24 49,0 81,0 190 —

40 57,0 87,0 215 2

EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405

— 28,0 — — podana wartość 480 — — — — — —

10 40,0 1,0 reszta podana wartość — 2,3 0,04 100 1 5 1,3

ASTM D 1319 ASTM D 1319 pr. EN 12177 ASTM D 1319

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 97 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.