Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 98

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 98

Strona 98 z 125

EN-ISO 7536 EN 1601 EN-ISO 6246 pr. EN ISO/DIS 14596 EN-ISO 2160 EN 237 ASTM D 3231

(1) Wartości podane w specyfikacjach są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy ISO 4259 „Przetwory naftowe — Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania” a dla określenia wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R; dla określenia wartości maksymalnej i minimalnej, minimalna różnica wynosi 4R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Niezależnie od tego środka, który jest niezbędny z przyczyn technicznych, producent paliwa powinien jednak zmierzać do osiągnięcia wartości zero w przypadku gdy ustalona maksymalna wartość wynosi 2R oraz do średniej wartości, w przypadku podania wartości minimalnych i maksymalnych. W razie zaistnienia konieczności ustalenia, czy paliwo odpowiada wymogom specyfikacji, stosuje się przepisy normy ISO 4259. (2) Paliwo może zawierać inhibitory utleniania i dezaktywatory metalu normalnie wykorzystywane do stabilizowania strumieni benzyny rafinowanej, ale nie można dodawać detergentów/dodatków dyspersyjnych i olejów rozpuszczających. (3) Podaje się rzeczywistą zawartość siarki w paliwie wykorzystywanym do badania typu I.

L 119/148

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

1.2. Dane techniczne dotyczące paliwa odniesienia wykorzystywanego do badania pojazdów wyposażonych w silnik diesla Rodzaj: olej napędowy

Wartość graniczna (1) Parametr Jednostka minimalna maksymalna Metoda badania

Liczba cetanowa (2) Gęstość przy 15 °C Destylacja: — punkt 50 % — punkt 95 % — końcowa temperatura wrzenia Temperatura zapłonu CFPP Lepkość przy 40 °C Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne Zawartość siarki (3) Korozja miedzi Pozostałości po koksowaniu metodą Conradsona (10 % pozostałości destylacyjnych) Zawartość popiołu Zawartość wody Liczba neutralizacji (silny kwas) Stabilność tlenowa (4) Nowa, lepsza metoda dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w trakcie opracowania % m/m °C °C °C °C °C mm /s % m/m mg/kg

2

52,0 kg/m

3

54,0 837

EN-ISO 5165 EN-ISO 3675

833

245 345 — 55 — 2,5 3 — — —

— 350 370 — –5 3,5 6,0 300 1 0,2

EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN 22719 EN 116 EN-ISO 3104 IP 391 Pr. ENISO/DIS 14596 EN-ISO 2160 EN-ISO 10370

% m/m % m/m mg KOH/g mg/ml % m/m

— — — — —

0,01 0,02 0,02 0,025 —

EN-ISO 6245 EN-ISO 12937 ASTM D 97495 EN-ISO 12205 EN 12916

(1) Wartości podane w specyfikacjach są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy ISO 4259 „Przetwory naftowe — Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania”, a dla określenia wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R; dla określenia wartości maksymalnej i minimalnej, minimalna różnica wynosi 4R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Niezależnie od tego środka, który jest niezbędny z przyczyn technicznych, producent paliwa powinien jednak zmierzać do osiągnięcia wartości zero w przypadku gdy ustalona maksymalna wartość wynosi 2R oraz do średniej wartości, w przypadku podania wartości minimalnych i maksymalnych. W razie zaistnienia konieczności ustalenia, czy paliwo odpowiada wymogom specyfikacji, stosuje się przepisy normy ISO 4259. (2) Zakres liczby cetanowej nie jest zgodny z wymaganiami minimalnego zakresu różnicy wynoszącego 4R. Jednakże w przypadku sporu między dostawcą paliwa a użytkownikiem paliwa można wykorzystać warunki normy ISO 4259 w celu rozstrzygania takich sporów, o ile zostają dokonane pomiary powtarzalne, w liczbie wystarczającej do uzyskania niezbędnej precyzji, z preferencją dla oznaczeń pojedynczych. (3) Podaje się rzeczywistą zawartość siarki w paliwie wykorzystywanym do badania typu I. (4) Nawet w przypadku kontrolowanych procesów utleniania możliwe jest, że trwałość powłoki jest ograniczona. W tym celu należy uzyskać od dostawcy informacje dotyczące warunków przechowywania i trwałości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 98 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.