Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 99

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 99

Strona 99 z 125

6.5.2008

2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/149

SPECYFIKACJA PALIWA ODNIESIENIA STOSOWANEGO DO BADANIA POJAZDÓW POD KĄTEM WARTOŚCI GRANICZNYCH EMISJI PODANYCH W WIERSZU B TABELI W PPKT 5.3.1.4. — BADANIE TYPU I

2.1. Dane techniczne paliwa odniesienia, które należy stosować przy badaniu pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym Rodzaj: benzyna bezołowiowa

Wartość graniczna (1) Parametr Jednostka minimalna maksymalna Metoda badania

Badawcza liczba oktanowa (RON) Motorowa liczba oktanowa (MON) Gęstość przy 15 °C Ciśnienie pary (wg Reida) Destylacja: — ilość, która wyparowała do osiągnięcia temp. 70 °C — ilość, która wyparowała do osiągnięcia temp. 100 °C — ilość, która wyparowała do osiągnięcia temp. 150 °C — końcowa temperatura wrzenia Pozostałość Analiza węglowodorów: — olefinowe — aromatyczne — nasycone — benzen Stosunek węgiel/węglowodory Okres indukcyjności (2) Zawartość tlenu Obecność gumy Zawartość siarki ( )

3

95,0 85,0 kg/m kPa

3

— — 754 60,0

EN 25164 EN 25163 ISO 3675 pr. EN ISO 13016-1 (DVPE)

740 56,0

% (V/V) % (V/V) % (V/V) °C % (V/V)

24,0 50,0 83,0 190 —

40,0 58,0 89,0 210 2,0

EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405

% (V/V) % (V/V) % (V/V) % (V/V)

— 29,0

10,0 35,0

ASTM D 1319 ASTM D 1319 ASTM D 1319 pr. EN 12177

Wartość podana — 1,0

Wartość podana minuty % m/m mg/ml mg/kg 480 — — — — mg/l mg/l — — — 1,0 0,04 10 klasa I 5 1,3 EN-ISO 7536 EN 1601 EN-ISO 6246 ASTM D 5453 EN-ISO 2160 EN 237 ASTM D 3231

Korozja miedzi Zawartość ołowiu Zawartość fosforu

(1) Wartości podane w specyfikacjach są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy ISO 4259 „Przetwory naftowe — Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania” a dla określenia wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R; dla określenia wartości maksymalnej i minimalnej, minimalna różnica wynosi 4R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Niezależnie od tego środka, który jest niezbędny z przyczyn technicznych, producent paliwa powinien jednak zmierzać do osiągnięcia wartości zero w przypadku gdy ustalona maksymalna wartość wynosi 2R oraz do średniej wartości, w przypadku podania wartości minimalnych i maksymalnych. W razie zaistnienia konieczności ustalenia, czy paliwo odpowiada wymogom specyfikacji, stosuje się przepisy normy ISO 4259. (2) Paliwo może zawierać inhibitory utleniania i dezaktywatory metalu normalnie wykorzystywane do stabilizowania strumieni benzyny rafinowanej, ale nie można dodawać detergentów/dodatków dyspersyjnych i olejów rozpuszczających. (3) Podaje się rzeczywistą zawartość siarki w paliwie wykorzystywanym do badania typu I.

L 119/150

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

2.2. Dane techniczne dotyczące paliwa odniesienia wykorzystywanego do badania pojazdów wyposażonych w silnik diesla Rodzaj: olej napędowy

Wartość graniczna (1) Parametr Jednostka minimalna maksymalna Metoda badania

Liczba cetanowa (2) Gęstość przy 15 °C Destylacja: — punkt 50 % — punkt 95 % — końcowa temperatura wrzenia Temperatura zapłonu CFPP Lepkość przy 40 °C Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne Zawartość siarki (3) Korozja miedzi Pozostałości po koksowaniu metodą Conradsona (10 % pozostałości destylacyjnych) Zawartość popiołu Zawartość wody Liczba neutralizacji (silny kwas) Stabilność tlenowa ( )

4

52,0 kg/m

3

54,0 837

EN-ISO 5165 EN-ISO 3675

833

°C °C °C °C °C mm /s % m/m mg/kg

2

245 345 — 55 — 2,3 3,0 — —

— 350 370 — –5 3,3 6,0 10 klasa I 0,2

EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN-ISO 3405 EN 22719 EN 116 EN-ISO 3104 IP 391 ASTM D 5453 EN-ISO 2160 EN-ISO 10370

% m/m

% m/m % m/m mg KOH/g mg/ml μm

— — — — —

0,01 0,02 0,02 0,025 400 Zakazany

EN-ISO 6245 EN-ISO 12937 ASTM D 974 EN-ISO 12205 CEC F-06-A-96

Smarowność (HFRR badana średnica zużycia tarciowego przy 60 °C) FAME

1

( ) Wartości podane w specyfikacjach są „wartościami rzeczywistymi”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 99 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.