Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1

Strona 1 z 125
6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Wyłącznie oryginalne akty EKG ONZ wywołują skutki prawne na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Aktualizacja 3

Rozszerzająca obowiązujący tekst o: Suplement 6 do serii 05 poprawek — data wejścia w życie: 2 lutego 2007 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN 1. Zakres

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Definicje Wniosek o homologację Homologacja Specyfikacje i badania Modyfikacja typu pojazdu Rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji Sankcje za niezgodność produkcji Ostateczne zaprzestanie produkcji Przepisy przejściowe Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz organów administracyjnych Dodatek 1: Procedura weryfikacji wymogów zgodności produkcji w przypadku gdy podane przez producenta odchylenie od standardu produkcji jest wystarczające Dodatek 2: Procedura weryfikacji wymogów zgodności produkcji w przypadku gdy podane przez producenta odchylenie jest niewystarczające lub gdy nie jest ono znane Dodatek 3: Sprawdzanie zgodności eksploatacyjnej Dodatek 4: Procedura statystyczna związana z badaniem zgodności eksploatacyjnej

L 119/2

PL ZAŁĄCZNIKI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

Załącznik 1: Załącznik 2: Załącznik 3: Załącznik 4:

CHARAKTERYSTYKA SILNIKA I POJAZDU KOMUNIKAT

Dodatek: Informacje dotyczące pokładowego systemu diagnostycznego

UKŁAD ZNAKU HOMOLOGACJI BADANIE TYPU I (Sprawdzanie emisji z rury wydechowej po rozruchu zimnego silnika)

Załącznik 5: Załącznik 6: Załącznik 7:

1. Wstęp 2. Cykl operacyjny na hamowni podwoziowej 3. Pojazd i paliwo 4. Wyposażenie badawcze 5. Przygotowanie badania 6. Procedura badań na stanowisku pomiarowym 7. Procedura pobierania próbek i analizy 8. Ustalenie ilości emitowanych zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych Dodatek 1: Podział cyklu operacyjnego stosowanego podczas badania typu I 1. Cykl operacyjny 2. Podstawowy cykl miejski (część pierwsza) 3. Cykl pozamiejski (część druga) Dodatek 2: Hamownia podwoziowa 1. Definicja hamowni podwoziowej ze stałą krzywą obciążenia 2. Metoda kalibracji dynamometru 3. Ustawienie dynamometru Dodatek 3: Opór na ruch postępowy pojazdu — metoda pomiaru na drodze — symulacja na hamowni podwoziowej 1. Cel metody 2. Definicja drogi 3. Warunki atmosferyczne 4. Przygotowanie pojazdu 5. Metody Dodatek 4: Sprawdzenie bezwładności innych niż mechaniczne 1. Cel 2. Zasada 3. Specyfikacja 4. Procedura sprawdzenia Dodatek 5: Opis układów pobierania próbek gazów 1. Wstęp 2. Kryteria odnoszące się do układu zmiennego rozrzedzania w odniesieniu do pomiaru emisji gazów spalinowych 3. Opis urządzeń Dodatek 6: Metoda kalibracji wyposażenia 1. Wyznaczanie krzywej kalibracji 2. Sprawdzenie reakcji węglowodorów za pomocą detektora jonizacji płomienia (FID) 3. Badanie efektywności konwertera NOx 4. Kalibracja układu CVS Dodatek 7: Całkowite sprawdzenie układu Dodatek 8: Obliczanie emisji zanieczyszczeń 1. Przepisy ogólne 2. Szczegółowe przepisy odnoszące się do pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne BADANIE TYPU II (Badanie emisji tlenku węgla na biegu jałowym) BADANIE TYPU III (Badanie emisji gazów ze skrzyni korbowej) BADANIE TYPU IV (Oznaczanie emisji par z pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym) Dodatek 1: Częstotliwość i metody kalibracji Dodatek 2: Dobowy profil temperatury otoczenia do badania emisji dobowej

6.5.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.