Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 43

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

DK00EX132 DK00EX135 DK00EX258 DK00EX265 DK00EX266 DK00EX268 DK00EX283 DK00EX284 DK00EX287 DK00EY124 DK00EY133 DK00EY136 DK00EY144 DK00EY145 DK00EY288 DK00FX121 DK00VA301 DK00VA302 DK00VA340 DK00VA341 ES0000001 ES0000003 ES0000054 ES0000055

Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø Kås Hoved Mågerodde og Karby Odde Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Lild Strand og Lild Strandkær Korsø Knude Hanstholmknuden Risum Enge og Selde Vig Kongenshus Hede Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge Karup Å Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Hessellund Hede Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand Lønstrup Rødgrund Knudegrund Sandbanker ud for Thyborøn Sandbanker ud for Thorsminde Illas Cíes Picos de Europa Somiedo Fuentes del Narcea y del Ibias

* * * * * * * *

1 572 396 497 2 918 749 20 388 322 1 570

E 8 25 E 8 41 E 8 33 E 8 17 E 8 54 E 8 46 E 8 43 E90 E98 E92 E 8 36 E 8 47 E90 E 8 54 E95 E 9 18 E 9 39 E 9 54 E81 E83 W 8 54 W 4 58 W 6 14 W 6 33

N 56 51 N 56 36 N 56 46 N 56 50 N 57 7 N 57 4 N 57 6 N 56 47 N 56 22 N 57 0 N 56 39 N 56 33 N 56 26 N 56 28 N 56 19 N 57 8 N 57 27 N 57 35 N 56 44 N 56 20 N 42 13 N 43 9 N 43 5 N 43 1

* *

44 768 25 583 1 115

* * * *

1 108 2 170 1 123 1 094 9 283 748 6 325 6 364

* * * *

990,33 23 782,82 29 137 51 042

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/39

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

ES0000122 ES0000210 ES0000317 ES0000318 ES0000319 ES1110001 ES1110002 ES1110003 ES1110004 ES1110005 ES1110006 ES1110007 ES1110008 ES1110009 ES1110010 ES1110011 ES1110012 ES1110013 ES1110014 ES1110015 ES1110016 ES1120001 ES1120002 ES1120003

Aritzakun-Urritzate-Gorramendi Alto Sil Penarronda-Barayo Cabo Busto-Luanco Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor Ortigueira-Mera Costa Ártabra Fragas do Eume Encoro de Abegondo-Cecebre Costa da Morte Complexo húmido de Corrubedo Betanzos-Mandeo Carnota-Monte Pindo Costa de Dexo Estaca de Bares Esteiro do Tambre Monte e lagoa de Louro Xubia-Castro Serra do Careón Río Anllóns Río Tambre Ancares-Courel Río Eo Parga-Ladra-Támoga

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5 822 43 751,56 4 267 11 599 5 788 3 795,09 7 658,53 9 076,82 493,41 12 094,43 9 264,64 864,58 4 628,87 349,96 935,79 1 582,61 1 160,88 1 985,91 6 567,87 41,58 151,7 102 438,9 781,13 5 013,01

W 1 25 W 6 21 W 6 47 W64 W 4 48 W 7 51 W 8 10 W 7 58 W 8 17 W 8 55 W92 W 8 12 W96 W 8 19 W 7 42 W 8 55 W97 W81 W 7 57 W 8 46 W 8 18 W70 W71 W 7 35

N 43 13 N 42 55 N 43 33 N 43 35 N 43 26 N 43 41 N 43 36 N 43 22 N 43 16 N 43 14 N 42 34 N 43 20 N 42 51 N 43 24 N 43 45 N 42 47 N 42 46 N 43 28 N 42 55 N 43 13 N 43 0 N 42 45 N 43 32 N 43 10

L 12/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

ES1120004 ES1120005 ES1120006 ES1120007 ES1120008 ES1120009 ES1120010 ES1120011 ES1120012 ES1120013 ES1120015 ES1120016 ES1120017 ES1130001 ES1130002 ES1130003 ES1130004 ES1130005 ES1130006 ES1140001 ES1140002 ES1140003 ES1140004 ES1140005

A Marronda As Catedrais Carballido Cruzul-Agüeira Monte Faro Monte Maior Negueira Ría de Foz-Masma Río Landro Río Ouro Serra do Xistral Río Cabe Costa da Mariña occidental Baixa Limia Macizo Central Bidueiral de Montederramo Pena Veidosa Río Támega Veiga de Ponteliñares Sistema fluvial Ulla-Deza Río Lérez A Ramallosa Complexo Ons-O Grove Monte Aloia

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1 211,97 304,36 4 633,94 618,46 3 002,29 1 243,49 4 511,8 575,17 88,94 72,16 22 480,98 1 576,53 487,58 34 248,13 46 829,43 1 948,55 2 354,5 718,76 129,68 1 306,84 18,6 91,85

W 7 15 W76 W77 W77 W 7 33 W 7 32 W 6 51 W 7 15 W 7 36 W 7 17 W 7 33 W 7 29 W 7 33 W88 W 7 16 W 7 28 W 7 55 W 7 26 W 7 51 W 8 20 W 8 34 W 8 49 W 8 52 W 8 39

N 43 6 N 43 33 N 43 12 N 42 49 N 42 37 N 43 38 N 43 8 N 43 33 N 43 39 N 43 35 N 43 27 N 42 33 N 43 42 N 41 49 N 42 11 N 42 12 N 42 31 N 41 58 N 42 2 N 42 47 N 42 29 N 42 6 N 42 27 N 42 4

*

7 506,75 782,86

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 118 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.