Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 43

Właściwe organy krajowe przekazały te formularze zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi. Tabela poniżej zawiera następujące informacje: A: B : C : D: E : kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego; nazwę TZW; * = obecność na danym TZW co najmniej jednego typu siedliska i/lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG; powierzchnię TZW w hektarach lub długość TZW w km; współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna).

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie wspólnotowym zostały sporządzone w oparciu o dane zaproponowane, przesłane i zatwierdzone przez Belgię, Niemcy, Danię, Hiszpanię, Francję, Irlandię, Niderlandy, Portugalię i Zjednoczone Królestwo.

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

BE1000001

La forźt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe. Complexe «Forźt de Soignes — Vallée de la Woluwe» Zones boisées et ouvertes au sud de la Région bruxelloise. Complexe «Verrewinkel — Kinsendael» Les zones boisées et les zones humides de la vallée du Molenbeek au nord-ouest de la Région bruxelloise. Complexe «Laerbeek-Dieleghem-Poelbos — Marais de Jette-Ganshoren» Kalmthoutse Heide Klein en Groot Schietveld Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor. Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.

*

2 064

E 4 25

N 50 47

BE1000002

*

140

E 4 20

N 50 47

BE1000003

*

117

E 4 18

N 50 53

BE2100015 BE2100016 BE2100017 BE2100019

2 064 * * 2 288 5 240 697

E 4 25 E 4 35 E 4 44 E 4 48

N 51 24 N 51 22 N 51 16 N 51 20

BE2100020

*

678

E 4 44

N 51 22

BE2100024 BE2100026

* *

3 627 4 884

E 4 58 E55

N 51 22 N 51 15

BE2100040

*

4 307

E 5 11

N 51 9

BE2100045

359

E 4 29

N 51 13

L 12/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

BE2200028 BE2200029

De Maten Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden. Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden. Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen Abeek met aangrenzende moerasgebieden Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten. Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw Jekervallei en bovenloop van de Demervallei Overgang Kempen-Haspengouw Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen. Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek Zoniënwoud Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem.

* *

536 8 306

E 5 27 E 5 20

N 50 57 N 51 7

BE2200030

*

3 768

E 5 26

N 51 3

BE2200031

*

3 627

E 5 18

N 50 59

BE2200032

*

1980

E 5 30

N 51 17

BE2200033 BE2200034

* *

2 523 1 869

E 5 42 E 5 43

N 51 10 N 51 6

BE2200035 BE2200036 BE2200037 BE2200038 BE2200041 BE2200042 BE2200043

*

3 741 132

E 5 38 E 5 41 E 5 46 E 5 16 E 5 31 E 5 34 E 5 37

N 50 57 N 50 48 N 51 2 N 50 49 N 50 51 N 50 54 N 51 3

* * * * *

645 2 604 633 689 573

BE2300005 BE2300006

* *

3 377 6 005

E 3 27 E 4 14

N 51 9 N 51 8

BE2300007

*

5 548

E 3 45

N 50 47

BE2300044 BE2400008 BE2400009

* * *

1 793 2 761 1 832

E 4 15 E 4 25 E 4 17

N 50 57 N 50 45 N 50 42

BE2400010

*

1 445

E 4 35

N 50 55

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 118 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.