Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 43

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/89

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

NL2003057 NL2003058 NL2003059 NL2003060 NL2003061 NL2003062 NL2003063 NL2003064 NL2003065 NL3000016 NL3000027 NL3000036 NL3000040 NL3000044 NL3000061 NL3000070 NL3000401 NL3004001 NL3004002 NL3004003 NL3004004 NL3004005 NL3004006 NL3004007

Duinen Ameland Duinen Schiermonnikoog Duinen Terschelling Duinen Texel, Waal en Burg, Dijkmanshuizen en De Bol Duinen Vlieland Noordzeekustzone Olde Maten en Veerslootlanden Wieden Ringselven en Kruispeel Duinen Zwanenwater en Pettemerduinen Zwin Nieuwkoopse Plassen en de Haeck Biesbosch Alde Feanen Naardermeer Dwingelderveld Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen Boezem van Brakel, Pompveld en Kornsche Boezem Eilandspolder-oost Landgoederen Oldenzaal St. Jansberg Leusveld, Voorstonden en Empesche/Tondensche heide Zouweboezem Zuider Lingedijk en Diefdijk zuid

* * * * *

2 016 1 021 5 101 4 657 1 532 24 838 993

E 5 45 E 6 11 E 5 17 E 4 45 E50 E 5 48 E67 E63 E 5 35 E 4 41 E 3 21 E 4 48 E 4 46 E 5 55 E56 E 6 24 E 5 14 E52 E 4 51 E 6 58 E 5 56 E67 E 4 59 E54

N 53 27 N 53 29 N 53 24 N 53 5 N 53 17 N 53 28 N 52 38 N 52 42 N 51 13 N 52 48 N 51 22 N 52 8 N 51 45 N 53 7 N 52 17 N 52 48 N 51 33 N 51 48 N 52 34 N 52 19 N 51 44 N 52 6 N 51 56 N 51 51

* * * * * * * *

7 534 293 772 95 2 060 9 678 2 095 1 152 3 766

* * * * * *

2 084 720 801 521 225 698 258

*

483

L 12/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

NL4000017 NL4000021 NL9801004 NL9801007 NL9801009 NL9801013 NL9801016 NL9801017 NL9801018 NL9801019 NL9801021 NL9801023 NL9801024 NL9801025 NL9801035 NL9801036 NL9801040 NL9801041 NL9801044 NL9801049 NL9801055 NL9801064 NL9801071 NL9801072

Voordelta Grevelingen Bakkeveense Duinen Fochteloërveen en Esmeer Drentsche Aa Weerribben Borkeld Vecht en Beneden-Regge Wierdense Veld Buurserzand en Haaksbergerveen Dinkelland Veluwe Gelderse Poort St. Pietersberg en Jekerdal Weerterbos Groote Heide — De Plateaux Savelsbos Geuldal Botshol Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek Ossendrecht Springendal en Dal van de Mosbeek Havelte-oost Korenburgerveen * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

88 942 13 856 263 2 601 3 966 3 383 513 4 068 420 1 257 990 91 454 4 967 221 1 228 4 213 211 2 472 215 1 174 1 746 1 273 1 755 509

E 3 40 E 3 59 E 6 17 E 6 24 E 6 39 E 5 57 E 6 30 E 6 29 E 6 31 E 6 47 E71 E 5 50 E 5 57 E 5 40 E 5 40 E 5 31 E 5 45 E 5 57 E 4 55 E 5 14 E 4 22 E 6 52 E 6 15 E 6 39

N 51 45 N 51 44 N 53 5 N 53 0 N 53 2 N 52 47 N 52 16 N 52 30 N 52 22 N 52 8 N 52 17 N 52 11 N 51 53 N 50 49 N 51 18 N 51 20 N 50 48 N 50 45 N 52 15 N 51 40 N 51 23 N 52 26 N 52 48 N 51 59

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/91

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

NL9801075 NL9801076 NL9801079 NL9801080 NL9803006 NL9803011 NL9803015 NL9803030 NL9803039 NL9803061 NL9803073 NL9803077 PTCON0001 PTCON0017 PTCON0019 PTCON0020 PTCON0024 PTCON0039 PTCON0040 UK0012549 UK0012550 UK0012552 UK0012553 UK0012557

Grensmaas Bemelerberg en Schiepersberg Duinen Goeree Noordhollands Duinreservaat Rottige Meenthe en Brandemeer Drents-Friese Wold en Leggelerveld Sallandse Heuvelrug Loonse en Drunense Duinen, de Brand en de Leemkuilen Leudal Westerschelde Regte Heide en Rielse Laag Voornes Duin Peneda/Gerźs Litoral Norte Rio Minho Rio Lima Valongo Serra D'Arga Corno do Bico Godrevy Head to St Agnes Fontmell and Melbury Downs Pewsey Downs Prescombe Down The New Forest

* * * * * *

301 171 1 366 5 204 1 395 7 099 2 227

E 5 46 E 5 46 E 3 58 E 4 37 E 5 54 E 6 18 E 6 24 E57 E 5 56 E 3 44 E51 E43 W87 W 8 50 W 8 39 W 8 37 W 8 28 W 8 44 W 8 31 0 0 0 0 0 W 5 13 W28 W 1 50 W21 W 1 40

N 51 1 N 50 50 N 51 49 N 52 35 N 52 50 N 52 54 N 52 20 N 51 38 N 51 14 N 51 24 N 51 30 N 51 53 N 41 47 N 41 42 N 42 0 N 41 45 N 41 8 N 41 46 N 41 53 N 50 18 N 50 58 N 51 22 N 51 1 N 50 51

* *

4 082 315 42 840 521

* * * * * * * * *

1 421 88 845 2 796,29 4 554 5 360,8 2 553 4 493 5 139 128,07 260,75

*

153,87 76,14

*

29 262,36

L 12/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 118 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.