Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 11

Strona 11 z 89

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI0200014 FI0200015 FI0200016 FI0200017 FI0200018 FI0200019 FI0200020 FI0200021 FI0200022 FI0200023 FI0200024 FI0200025 FI0200026 FI0200028 FI0200030 FI0200031 FI0200032 FI0200033 FI0200037 FI0200038 FI0200040 FI0200041 FI0200042 FI0200045

Rimpisuo-Siikelisuo Karhuperänrahka Eksyssuo Kukilankeidas Mankaneva Pitkäsuo Myllylähde Haapakeidas Pohjankangas Sinahmi Hämeenkangas Vakka-Suomen kedot Harolanlahti Kaarinan metsät Omenajärvi Otajärvi Köyliönjärvi Kasalanjokisuu Tapilanlahti Aasla — Kramppi Kolkanaukko Kulju Ahmasvesi Pirilänkoski

* * * * * *

584 909 497 331 454 448 15

E 22 21 E 23 0 E 23 8 E 21 41 E 21 31 E 22 16 E 22 42 E 21 59 E 22 27 E 22 9 E 22 37 E 21 28 E 22 11 E 22 27 E 23 32 E 21 39 E 22 20 E 21 23 E 22 38 E 21 59 E 21 33 E 21 22 E 21 30 E 22 5

N 61 29 N 60 33 N 60 46 N 61 56 N 61 56 N 61 38 N 60 54 N 61 59 N 61 56 N 61 47 N 61 46 N 60 40 N 61 5 N 60 24 N 60 25 N 60 59 N 61 7 N 61 55 N 60 17 N 60 17 N 60 35 N 60 55 N 60 39 N 61 20

* * * * * * * * * * * * * * * * *

5 779 3 837 467 4 369 3 343 57 230 581 303 1 061 314 338 429 472 259 147

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/147

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI0200046 FI0200047 FI0200048 FI0200049 FI0200050 FI0200052 FI0200053 FI0200056 FI0200057 FI0200059 FI0200060 FI0200061 FI0200062 FI0200063 FI0200064 FI0200065 FI0200066 FI0200067 FI0200068 FI0200069 FI0200070 FI0200071 FI0200072 FI0200073

Houtskärin lehdot Iniön saaret Lemulanrinne Vanhakoski Korkeaniemenkallio Åvensorin lehto Hulaholmi — Kluuvi Orikvuori Ruissalon lehdot Säkylänharju Rauvolanlahti Pomponrahka Ölmos-Purunpää Lenholm Seilin saaristo Pakinaisten saaristo Untamala Lövskärsfjärdenin reunasaaret Nauvon kluuvijärvet Biskopsön kluuvijärvet Vansorin kluuvijärvi Keistiön fladat Uudenkaupungin saaristo Rauman saaristo

* *

256 239 79

E 21 19 E 21 10 E 23 33 E 22 41 E 23 35 E 21 32 E 21 17 E 21 40 E 22 9 E 22 34 E 22 15 E 22 15 E 22 22 E 22 12 E 21 56 E 21 41 E 21 40 E 21 23 E 21 48 E 22 31 E 21 50 E 21 18 E 21 4 E 21 20

N 60 17 N 60 23 N 60 18 N 61 9 N 60 13 N 60 17 N 60 33 N 60 36 N 60 25 N 61 0 N 60 22 N 60 30 N 60 0 N 60 14 N 60 14 N 60 19 N 60 53 N 60 8 N 60 12 N 59 58 N 60 7 N 60 22 N 60 54 N 61 10

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

101 80 70 56 20 852 1 311 366 135 1 056 129 4 687 571 27 80 124 237 188 156 56 992 5 350

L 12/148

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI0200074 FI0200075 FI0200076 FI0200077 FI0200078 FI0200079 FI0200080 FI0200081 FI0200082 FI0200083 FI0200084 FI0200085 FI0200086 FI0200087 FI0200088 FI0200090 FI0200091 FI0200093 FI0200094 FI0200095 FI0200096 FI0200097 FI0200098 FI0200099

Luvian saaristo Gummandooran saaristo Pooskerin saaristo Ouran saaristo Pinkjärvi Kokemäenjoen suisto Preiviikinlahti Kuuminaistenniemi Alhonmäki Kiskonjoen vesistö Kurjenrahka Vaskijärvi Teijon ylänkö Huhdansuo — Kakkeriansuo Kakossuo Saaristomeri Karvian luomat Kontolanrahka Punkalaitumen Isosuo Reksuo Nukinrahka — Hirvilamminsuo Koskeljärvi Kolkansuo Iso-Hölö

* * * * * * * * * * * * * * * *

7 602 3 294 3 151 3 073 1 681 2 885 5 552 274 62 309 3 093 2 120 3 457 365 223 49 735 41,08

E 21 21 E 21 23 E 21 27 E 21 21 E 21 43 E 21 37 E 21 31 E 21 27 E 23 9 E 23 15 E 22 24 E 22 14 E 22 59 E 21 52 E 23 5 E 21 47 E 22 30 E 22 47 E 23 0 E 23 16 E 21 59 E 22 7 E 22 7 E 21 56

N 61 24 N 61 41 N 61 46 N 61 50 N 61 17 N 61 34 N 61 31 N 61 30 N 60 10 N 60 9 N 60 43 N 60 50 N 60 14 N 61 14 N 60 30 N 59 47 N 62 12 N 60 46 N 61 4 N 60 37 N 60 51 N 60 56 N 60 49 N 60 54

* * * * * * *

857 419 411 861,2 1 821 1 091 941

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.